Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Kristvallabrunn ortsanalys

En ortsanalys har tagits fram för denna ort. Det är en indelande del inför kommunens arbete med den nya översiktsplanen

Kristvallabrunns skola, Rössbovägen, Nybro, Sverige

Kristvallabrunn ortsanalys

Kristvallabrunns skola, Rössbovägen, Nybro, Sverige

En ortsanalys har tagits fram för denna ort. Det är en indelande del inför kommunens arbete med den nya översiktsplanen