Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Kartor

Filtrera vad som ska visas genom att bocka ur kategorierna nedan.

Filter

Nybro kommun – Nybro simhall

Nybro simhall, Storgatan, Nybro, Sverige

Värdföretag för Nybro företagssafari.

Ljunghaga resursskola

Tallgölsgatan 7, Nybro, Sverige

Ljunghaga resursskola är en grundskola där undervisningen är speciellt anpassad för elever med autismnivå 3 eller motsvarande inom årskurs 5-9. Skolan ligger vid Ljunghaga i en enplansbyggnad med nära tillgång till grönområden samt andra förskole- och skolverksamheter.

Nybro kommun - Riksglasskolan

Riksglasskolan, Pukebergarnas väg, Nybro, Sverige

Värdföretag för Nybro företagssafari.

Nybro kommun - Nybro Vuxenutbildning

Långgatan 13, Nybro, Sverige

Värdföretag för Nybro företagssafari.

Nybro kommun - Rehabenheten i Omsorgsförvaltningen

Törnvägen 5, Nybro, Sverige

Värdföretag för Nybro företagssafari.

Nybro kommun - Hanemålagårdens förskola

Förskolan Hanemålagården, Hanemålavägen, Nybro, Sverige

Värdföretag för Nybro företagssafari.

Nybro kommun - Vård- och omsorg funktionsstöd och äldreomsorg

Vattugatan 4, 382 42 Nybro, Sverige

Värdföretag för Nybro företagssafari.

Nybro kommun - Nybro bibliotek

Nybro bibliotek, Storgatan, Nybro, Sverige

Värdföretag för Nybro företagssafari.

Nybro kommun - Kulturskolan

Storgatan 29, Nybro, Sverige

Värdföretag för Nybro företagssafari.

Nybro kommun - på torget

Torget 2, 382 30 Nybro, Sverige

Värdföretag för Nybro företagssafari. På torget i Nybro hittar du verksamheter från Nybro kommun. Mark & Service, Personligt ombud, Lokalservice, Måltidsservice, Planeringsverksamheten och Kommunstyrelseförvaltningen.

Kommunhuset Balder

Stora Trädgårdsgatan 5, Nybro, Sverige

Medborgarkontor

Fredahl Rydéns AB

Kyrkoesplanaden 79, 382 33 Nybro, Sverige

Värdföretag för Nybro företagssafari.

Freezing Food Småland Öland

Titanvägen 22, 382 46 Nybro, Sverige

Värdföretag för Nybro företagssafari.

Börjes Logistik & Spedition AB och Emotion Logistics AB

Tegelvägen 4, Nybro, Sverige

Värdföretag för Nybro företagssafari.

Nybro kommun - Aktivitetscentrum

Gamla Stationsgatan 3, 382 30 Nybro, Sverige

Värdföretag för Nybro företagssafari.

Nybro Energi

Verktygsgatan 12, Nybro, Sverige

Värdföretag för Nybro företagssafari.

Nybro Bostad

Grönadalsgatan 3, Nybro, Sverige

Värdföretag för Nybro företagssafari.

Bendinggroup AB & Åry AB

Titanvägen 3, Nybro, Sverige

Värdföretag för Nybro företagssafari.

Rosa café

Göljemålagatan 18A, Nybro, Sverige

Värdföretag för Nybro företagssafari.

Det lilla galleriet

Storgatan 9, Nybro, Sverige

Värdföretag för Nybro företagssafari.

Liljas personbilar ab

Jutarnas väg 5, Nybro, Sverige

Värdföretag för Nybro företagssafari.

Lagerkungen Nybro

Grönadalsgatan 9, 382 44 Nybro, Sverige

Värdföretag för Nybro företagssafari.

AB Gustaf Kähr

Dunderbergsgatan 10, Nybro, Sverige

Värdföretag för Nybro företagssafari.

Eurosteel Nybro AB

Madesjövägen 19, Nybro, Sverige

Värdföretag för Nybro företagssafari.

Örsjö Belysning AB

Emmabodavägen 14, Nybro, Sverige

Värdföretag för Nybro företagssafari.

Axipto AB

Titanvägen 10, Nybro, Sverige

Värdföretag för Nybro företagssafari.

Kristvallabrunn ortsanalys

Kristvallabrunns skola, Rössbovägen, Nybro, Sverige

En ortsanalys har tagits fram för denna ort. Det är en indelande del inför kommunens arbete med den nya översiktsplanen

Flerohopp ortsanalys

Flerohopp skola, Nybro, Sverige

En ortsanalys har tagits fram för denna ort. Det är en indelande del inför kommunens arbete med den nya översiktsplanen.

Örsjö ortsanalys

Örsjö, Sverige

En ortsanalys har tagits fram för denna ort. Det är en indelande del inför kommunens arbete med den nya översiktsplanen.

Alsterbro ortsanalys

Alsterbro, Sverige

En ortsanalys har tagits fram för denna ort. Det är en indelande del inför kommunens arbete med den nya översiktsplanen

Orrefors ortsanalys

Orrefors, Sverige

En ortsanalys har tagits fram för denna ort. Det är en indelande del inför kommunens arbete med den nya översiktsplanen

Fritidsgården Mejeriet

Fritidsgården Mejeriet, Fabriksgatan 12, Nybro, Sverige

Mejeriet är en fritidsgård i centrala Nybro som drivs i kommunens regi.

Holmen - Göttorp, Madesjö socken

Göttorps Bygdegård, Nybro, Sverige

Göttorp och Holmen är två byar i Madesjö socken, strax väster om Nybro stad. Genom byn Holmen löper Lindåsabäcken. Här finns en dämning som är en del av en gammal kvarnmiljö.

Rugstorp Abbetorp, Bäckebo socken

Rugstorp, Sverige

Rugstorp och Abbetorp är två grannbyar vid en vägkorsning mellan Bäckebo och Ålem i Nybro kommuns nordöstra hörn.

Orrefors, Hälleberga socken

Orrefors, Sverige

Orrefors är en före detta järn- trä- och glasbruksort vid Vapenbäcksån. Hela orten Orrefors är utpekad som riksintresse för kulturmiljövården, K52. Hammarsmedjan är Nybro kommuns första byggnadsminne enligt kulturmiljölagen.

Gårdsryd, S:t Sigfrids socken

Gårdsryd, Sverige

Gårdsryds järnåldersmiljö ligger cirka 5 km sydost om Nybro. Gårdsryds är ett vackert kulturlandskap med ett för Nybro kommun unikt välbevarat järnålderslandskap.

Målerås, Hälleberga socken

Målerås, Sverige

Målerås är en av kommunens sex välbevarade glasbruksmiljöer, belägen i skogsbygden i kommunens nordvästra hörn, precis på gränsen mot Älghults socken och Kronobergs län. Bruksmiljön är att betrakta som en miljö av kulturhistoriskt riksintresse.

Gunnabo, Kristvalla socken

Gunnabo, Sverige

Södra Gunnabo kvarnmiljö ligger vid Gunnaboån, norr om Kristvallabrunn, inom Ljungbyåns vattensystem. Södra Gunnabo är utpekat i länsstyrelsens projekt Inventering och värdering av kulturmiljöer vid vattendrag (INVÄVA) som mycket värdefull kulturmiljö, 2015.

Lindshult, Kråksmåla socken

Lindshult, Sverige

Lindshult är en liten by i skogsbygden strax utanför Kråksmåla kyrkby i norra delen av Nybro kommun, gränsande i väster till länsgränsen mot Kronbergs län.

Gullaskruvs säteri, Hälleberga socken

VP8V+69 Orrefors, Sverige

Gullaskruvs säteri är beläget norr om Orrefors samhälle i närheten av Gullaskruvssjön. Området är utpekat av länsstyrelsen (1997) som ett område med högt naturvärde, klass III, vilket till stor del är baserat på odlingslandskapets värden (nummer 34 i Nybro kommun).  Gullaskruv säteri hör till en av de största egendomarna i Hälleberga socken, och är en viktig del av socknens historia.

Gullaskruv glasbruksort, Hälleberga socken

Gullaskruv, Sverige

Gullaskruv är en före detta glasbruksort vid järnvägen mellan Nybro och Sävsjöström.

Gadderås, Madesjö socken

Gadderås, Sverige

Gadderås är en liten, renodlad glasbruksort i skogen strax norr om Flygsfors och Orrefors.

Flygsfors, Madesjö socken

Flygsfors, Sverige

Flygsfors är en renodlad före detta glasbruksort en kilometer öster om Orrefors och är en av kommunens sju mest välbevarade glasbruksmiljöer med en tillhörande vattenmiljö vid Vapenbäcksån/Ljungbyån.

Kråksmåla, Kråksmåla socken

Kråksmåla, Sverige

Kråksmåla kyrkby är utpekat som riksintresseområde (nummer H 53) för kulturmiljövården, enligt Miljöbalken. Kråksmåla är utpekat av länsstyrelsen (1997) som ett område med högt naturvärde, klass III (nummer 13 i Nybro kommun).

Kopparfly, Örsjö socken

Kopparfly, Sverige

Kopparfly ligger i västra delen av Nybro kommun, gränsande till Förlångskvarn och Boda glasbruk. Kommungränsen mot Emmaboda kommun var tidigare länsgräns till Kronoberg.

Hälleberga, Hälleberga socken

Hälleberga, Sverige

Hälleberga kvarnmiljö är utpekat som mycket värdefull kulturmiljö i länsstyrelsens projekt Inventering och värdering av kulturmiljöer vid vattendrag (INVÄVA), 2015. Hälleberga ligger också inom ett område som är utpekat av Riksantikvarieämbetet som särskilt värdefulla vatten (H:ny:116).

Flerohopp, Madesjö socken

Flerohopp, Sverige

Flerohopp är en före detta järn- och glasbruksort vid Ljungbyån (5), med den tillhörande kvarnmiljön Kvarnekulla kvarn.

S:t Sigfrid, S:t Sigfrids socken

S.t Sigfrid

S:t Sigfrid är en kyrkby i S:t Sigfrids socken, en mil söder om Nybro, utmed S:t Sigfridsån och dess biflöde Brorsrydsbäcken.

Skedebäckshult, Madesjö socken

Skedebäckshult

Skedebäckshult är en av kommunens största byar. Byn är indelad i tre delar sedan tidigt 1700-tal: Östra, Mellan och Västra. Söder om Skedebäckshult ligger Flemmingelands by och kapell.

Skoga, Kråksmåla socken

Badebodaån, Sverige

Skoga ingår som glasbruksruin i det kulturhistoriskt värdefulla området Glasriket. Badebodaån där Skoga ligger är utpekat av länsstyrelsen (1997) som ett område med mycket högt naturvärde. Vandringsleden Högsbyleden går genom området.

Torshult och Torshultamåla, Kråksmåla socken

Torshult, Sverige

Området präglas av ett odlingslandskap format efter laga skifte på 1840-talet. Typiska odlingsspår är stenrösen, stenmurar, hamlade träd, äldre åkrar, ängsmark och utdikade marker. Vandringsleden Dackeleden passerar området.

Uvafors, Kråksmåla socken

Uvafors, Sverige

Uvafors är en kraftstationsmiljö, en liten vattenanknuten kulturmiljö vid Alsterån. Vid Uvafors finns ett naturligt smalt parti av som bildat ett vattenfall, vilket är ursprunget till denna kulturmiljö - en kvarnmiljö sedan mer än 300 år tillbaka.

Örsjö, Örsjö socken

Örsjö, Sverige

Örsjö socken med elva sjöar hör till en av de sjörikaste i södra Kalmar län. Vattendragen, vägarna, kyrkbyn och järnvägen har tillsammans med jordbruket och skogen påverkat Örsjös historia och karaktär. Bebyggelsen som den ser ut idag tillkom, med få undantag, under 1900-talet. Strukturer och förutsättningar är dock mycket äldre. Örsjö är en representant för ett 1900-talssamhälle på landsbygden, i hög grad påverkad av järnvägens betydelse.

Ebbehult, Madesjö socken

Stora Ebbehult, Sverige

Stora och Lilla Ebbehult ligger sydväst om Nybro stad. De är en del av det småskaliga kulturlandskapet på Nybros landsbygd. Landskapet präglas av gamla, små, ännu delvis odlade, oregelbundna åkrar närmast bebyggelsen och ett ängs- och haglandskap med lövträd runt åkrarna. Vandringsleden Dackeleden löper genom Stora Ebbehult.

Duvetorp, Kristvalla socken

Duvetorp, Sverige

Duvetorp ligger cirka fem kilometer norr om Kristvallabrunn. En hagmark vid Duvetorp är utpekad av länssyreslen (1997) som ett område med högt naturvärde. Grusvägen med innehållsrik vägmiljö i Kristvalla är utpekad som kulturhistoriskt värdefull väg.

Bäckebo, Bäckebo socken

Bäckebo, Sverige

Bäckebo är ett samhälle som ligger längs med väg 125, sydöst om Alsterbro. Bäckebo ligger på Bäckeboåsen längs en av traktens viktigare transportleder. De tydligaste och mest kulturhistoriskt intressanta delarna i Bäckebo är dels kyrkomiljön/sockencentrum, dels områden som kan kopplas till ”Bäckebojärnet”.

Brändebo, S:t Sigfrids socken

Brändebo, Sverige

Brändebo är en medelstor bondby i Nybro kommuns sydöstra hörn. Genom byn rinner två små bäckar. Markerna centralt i byn är utpekade av länsstyrelsen (1995) som särskilt värdefull odlingslandskap.

Brånahult, Madesjö socken

Brånahult, Sverige

Brånahult ligger utmed väg 31 mellan Nybro tätort och Orrefors. Parallellt med vägen går den gamla banvallen, som fungerar som vandringled. I området finns en bergtäkt där grus utvinns. I grustäkten har man hittat ovanligt många spår efter primitiv järnhantering, Utmed vägen finns flera gamla och stora skyddade skogsekar. I nordöstra delen av Brånahult finns en fin miljö där lämningar från många olika led i den medeltida järnhanteringen finns välbevarade inom ett väl avgränsat område. Brånahult är även ett kommunikationsstråk, med vägmiljöer och järnvägsmiljö med banvallen bevarad i landskapet. Den välbevarade gästgivargården hör till det tydligaste tecknet på vägens betydelse.

Barkeström, Hälleberga socken

Barkeström, Gullaskruv, Sverige

Barkeström ligger vid Vapenbäcksån, cirka 3 kilometer uppströms Orrefors, nordväst om Orranäsasjön. Området används idag som friluftsområde, med vandringsstig (1,5 kilometer) och fasta informationsskyltar

Applaryd, Hälleberga socken

Applaryd, Sverige

Applaryd är en bondby i Hälleberga socken, norr om Orrefors i Nybro kommuns västra del. Applaryd är en by med flera välbevarade gårdar på bördiga jordar mellan magra tallmoar.

Alsberbro, Kråksmåla och Bäckebo socken

Alsterbro, Sverige

Alsterbro är en glasbruksort från en period av nästan 100 år, mellan 1871–1969. I Alsterbro tätort finns även en rad exempel på andra industrier och samhällstjänster som representerar 1900-talet utveckling. Tillgången till vattenkraft har styrt ortens ursprung.

Alsjöholm, Oskars socken

Alsjöholm, Sverige

Alsjöholm är en kyrkby med Oskars kyrka och byarna Östra och Västra Alsjö. Sockencentrum med typisk bebyggelse samt ett litet lantligt affärscentra från perioden 1870-1950 gör Alsjöholm till en historiskt viktig mötesplats.

Agebo, Madesjö socken

Stora Agebo, Sverige

Byn Agebo en av kommunens största byar. Det märks inte minst i de fyra bylägena med olika namn: Stora Agebo, Södra Agebo, MellanAgebo och Västra Agebo. Agebo är ett exempel på en stor by på landet, med jordbruksbebyggelse från sent 1800-tal till 1900-talets mitt, småhusbebyggelse samt flera äldre båtsmanstorp.

Nybro stad, Madesjö socken

Nybro, Sverige

Nybro är en stad som växte från en ensam krog utmed landsvägen till en hel stad och industriort. Det strömmande vattnet i kombination med ett attraktivt läge utmed landsvägen mot Kalmar har styrt ortens ursprung och struktur.

Kristvallabrunn, Kristvalla socken

Kristvallabrunn, Sverige

Samhället Kristvallabrunn präglas dels av den brunnsverksamhet som bedrevs på orten, dels av en omfattande industrihistoria. Kristvallabrunn berörs av två områden som är utpekade av länsstyrelsen (1997) som områden med högsta naturvärden, klass I, Ljungbyåsen och Ljungbyån (område nummer 59 och 62 i Nybro kommun).

Förskolan Nygården

Vasagatan 26a, Nybro, Sverige

Förskolan Nygården är under byggnation. Vintern 2024 beräknas den nya förskolan vara färdig att tas i bruk och välkomna barnen. Den kommer att ha kapacitet för totalt åtta avdelningar. Förskolan ligger i en fantastisk närmiljö med Qvarnasläts hembyggdsgård, Joelskogen och Linneasjön runt hörnet.

Örsjö fritidshem

Dalvägen 11, 382 90 Örsjö, Sverige

På Örsjö fritidshem erbjuder vi en trygg miljö med fina lokaler.

Västerängskolans fritidshem

Västerängsgatan 34, 382 32 Nybro, Sverige

Här har vi skolskogen direkt bakom fritidshemmet. Det är nära till simhall, ishall, bibliotek och vår fina natur.

Paradisskolans fritidshem

Kyrkoesplanaden 4, 382 33 Nybro, Sverige

Vi erbjuder plats för elever från förskoleplats till årskurs 6 som går på Paradisskolan.

Orrefors fritidshem

Flygsforsvägen 14, 380 40 Orrefors, Sverige

Orrefors skola har två fritidshemsavdelningar.

Madesjöskolans fritidshem

Jutarnas väg 31, 382 45 Nybro, Sverige

Madesjöskolan ligger centralt i Madesjö och de tre fritidsavdelningarna ligger i lågstadieskolan eller i fristående byggnader i anslutning till skolan.

Kristvallabrunns fritidshem

Rössbovägen 5, Nybro, Sverige

Regnbågen är ett åldersblandat fritids i åldrarna 6-12 år. Vårt mål är att alla ska känna sig trygga, uppleva glädje och trivsel.

Hanemålaskolans fritidshem

Hanemålavägen 4, 382 39 Nybro, Sverige

Hanemålaskolans fritids tar emot lever i åldern 6-12 år som har behov av omsorg före och efter skoltid när vårdnadshavarna arbetar eller studerar.

Flerohopps fritidshem

Hildebrands väg 4, Nybro, Sverige

Flerohopps fritidshem ligger i samma byggnad som skolan och förskola, vilket underlättar samarbetet mellan de olika enheterna och ger barnen en trygghet i att umgås med varandra över åldersgränserna.

Fagerslättskolans fritidshem

Floragatan 1, 382 41 Nybro, Sverige

Fagerslättskolan har tre fritidshem; Afrika och Asien för årskurserna f-2 samt Europa för årskurserna 3-6. Fritidshemmen kompletterar skolan och erbjuder en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.

Riksglasskolan

Pukebergarnasväg 61, 382 34 Nybro, Sverige

Riksglasskolan finns vid Pukebergs glasbruk och har samarbete med Linnèuniversitetet.

Nybro Vuxenutbildning

Långgatan 13, 382 41 Nybro, Sverige

Nybro Vuxenutbildning erbjuder ett vuxenanpassat lärande i en trivsam miljö med plats för kamratskap, glädje och utveckling.

Nybro Kulturskola

Storgatan 29, Nybro, Sverige

På Kulturskolan får du som är barn, ungdom eller ung vuxen möjlighet att uttrycka dig och utvecklas konstnärligt. Skolan erbjuder kurser inom kreativt skapande för alla som är 6–20 år och bor i Nybro.

Åkrahällskolan

Mossvägen 10, 382 80 Nybro, Sverige

Åkrahäll är en gymnasieskola med strax över 400 elever.

Alsterbro fritidshem

Svarvaregatan 17, Alsterbro, Sverige

Alsterbro fritidshem har en fin utomhusmiljö med tillgång till idrottshall. Här tar vi emot barn i åk F-6.

Förskolan Positivet

Morgonstigen 20, 382 46 Nybro, Sverige

Förskolan Positivet är en liten föräldrakooperativ förskola, med en avdelning för 20 barn, belägen i Rismåla.

Förskolan Pingstliljan

Långgatan 1, 382 41 Nybro, Sverige

Förskolan Pingstliljan är en kristen ekumenisk förskola som finns mitt i centrala Nybro med gångavstånd till biblioteket. Skolan drivs som en ideell förening med en kristen profil.

Nybro Montessori

Tallgårdsvägen 1-3, Nybro, Sverige

Nybro Montessori är en fristående förskola som, med Montessoripedagogiken som grund, skapar en inspirerande och strukturerad miljö som tar tillvara på barnens inneboende upptäckarglädje och skaparkraft.

Norlandia Förskolor Glasriket

Såvägen 3, Nybro, Sverige

Norlandia Förskolor Glasriket (f.d. Kunskapsförskolan Nybro) erbjuder en trygg, utvecklande och lekfull lärmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras.

Örsjö förskola

Dalvägen 11, 382 90 Örsjö, Sverige

Örsjö förskola ligger i samma byggnad som skolan och fritidshemmet i Örsjö, vilket skapar en närhet och helhet för barn och föräldrar. Vi har två avdelningar, en med 1-3 åringar och en med 3-5 åringar.

Förskolan Vitsippan

Hanes väg 1, 382 39 Nybro, Sverige

Förskolan Vitsippan består av sex avdelningar. Snöflingan och Månskenet som har barn i åldrarna 1-3 år. Regndroppen och Stjärnfallet som har barn i åldrarna 3-5 år samt Molnet och Solskenet som har barn i åldrarna 1-5 år.

Orrefors förskola

Förklaringsvägen 2, 380 40 Orrefors, Sverige

Orrefors förskola ligger i ett lugnt område med närhet till skola och natur. Vi är en mångkulturell förskola med 30 barn i åldrarna 1-5 år, delat i två grupper.

Madesjö förskola

Bolanders väg 9, 382 45 Nybro, Sverige

Madesjö förskola ligger i ett lugnt område med närhet till skola och natur. Vi består av fem avdelningar, Hallonet, Nyponet, Vallmon, Violen och Solrosen, med barn i åldrarna 1-5.

Kristvallabrunns förskola

Rössbovägen 5, 38291 Nybro, Sverige

I en liten byskola i härliga naturnära områden och med bara en mils avstånd från tätorten Nybro ligger vår förskola. Kristvallabrunns förskola består av en avdelning uppdelad i två grupper: 1–3 års grupp och 4–5 års grupp.

Förskolan Hanemålagården

Hanemålavägen 16, 382 39 Nybro, Sverige

Förskolan Hanemålagården består av tre avdelningar. Gläntan, Lyckan och Rödbetan som har barn i åldrarna 1-5 år.

Förskolan Guldgruvan

Vattugatan 6, 382 42 Nybro, Sverige

Förskolan Guldgruvan består av 6 avdelningar. Blyger, Prosit och Toker har barn i åldrarna 1-3 år. Trötter, Glader och Kloker har barn i åldrarna 3-5 år.

Förskolan Gazellen

Norra Långgatan 23, 382 35 Nybro, Sverige

Förskolan Gazellen består av fyra avdelningar fördelade på två hus. Pandan och Delfinen har barn i åldrarna 3-5 år. På Sälen och Uttern går barn i åldrarna 1-3 år.

Förskolan Åkrahäll

Mossvägen 12, 382 36 Nybro, Sverige

Förskolan Åkrahäll består av fyra avdelningar, Blåa som har barn mellan 1-2 år, Gula och Gröna som har barn i åldrarna 3-4 år och Röda som har barn i åldrarna 4-5 år.

Förskolan Ljunghaga

Tallgölsgatan 7, 38236 Nybro, Sverige

Förskolan Ljunghaga består av tre avdelningar, Korallen som har barn i åldrarna 1-2 år, Snäckan som har 3-åringar och Pärlan som har barn i åldrarna 4-5 år. Förskolan är lantligt belägen med närhet till både skog och skiftande natur.

Flygsfors förskola

Flögstorpsvägen 2, 382 71 Orrefors, Sverige

Flygsfors förskola ligger i ett naturskönt område på landet och omfattar pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år.

Förskolan Blåklockan

Kungshallsvägen 2, 382 43 Nybro, Sverige

Förskolan Blåklockan består av 3 avdelningar. Lyan och Bygget har barn i åldrarna 1-3 år. Kojan har barn i åldrarna 3-5 år.

Flerohopp förskola

Hildebrands väg 4, 382 93 Nybro, Sverige

Förskolan Flerohopp består av en avdelning med en åldersblandad barngrupp i åldrarna 1-5 år.

Mötesplats Madesjögläntan

Riddarevägen 26, Nybro, Sverige

Mötesplats för äldre

Mötesplats Stallgården

Silversparregatan 1, Orrefors, Sverige

Mötesplats för äldre

Mötesplats Strandvägen

Storgatan 74, Nybro, Sverige

Mötesplats för äldre

Sveaträffen - Dagverksamhet Kvarnbacken

Sveavägen 6, Nybro, Sverige

Träffpunkt för dig med kognitiv svikt.

Mötesplats Fröjdekulla

Fröjdekullagatan 2, Alsterbro, Sverige

Mötesplats för äldre

Mötesplats Almen

Emmagatan 5, Nybro, Sverige

Mötesplats för äldre

Kvarnbacken särskilda boende

Sveavägen 6, 382 44 Nybro, Sverige

Särskilt boende på Sveavägen 6 i Nybro

Madesjö korttidsenhet

Törnvägen 1, 382 45 Nybro, Sverige

Korttidsenhet på Törnvägen 1 i Nybro

Fröjdekulla korttidsenhet

Fröjdekullagatan 2, Alsterbro, Sverige

Korttidsenhet på Fröjdekullagatan 2 i Alsterbro

Vattugatan särskilda boende

Vattugatan 4, 382 42 Nybro, Sverige

Särskilt boende på Vattugatan 4 i Nybro

Strandvägen särskilda boende

Storgatan 74, Nybro, Sverige

Särskilt boende på Storgatan 74 a och b i Nybro

Madesjögläntan särskilda boende

Riddarevägen 24, Nybro, Sverige

Särskilt boende på Riddarevägen 24-28 i Nybro

Fröjdekulla särskilda boende

Fröjdekullagatan 2, Alsterbro, Sverige

Särskilt boende på Fröjdekullagatan 2 i Alsterbro

Stallgården särskilda boende

Silversparregatan 1, Orrefors, Sverige

Särskilt boende på Silversparregatan 1 a och b i Orrefors

Almen särskilda boende

Emmagatan 5, Nybro, Sverige

Särskilt boende på Emmagatan 5 i Nybro

Jutegården

Hornsgatan 11, Nybro, Sverige

Mötesplats för äldre

Räddningstjänsten Nybro

Långgatan 7, 382 41 Nybro, Sverige

Hel- och deltidsstation med bemanning dygnet runt. Hit vänder du dig om du har frågor som rör tillsyn, tillstånd, utbildning och sotning mm.

Räddningstjänsten Målerås

Voltgatan 1B, 380 42 Målerås, Sverige

Brandvärn.

Räddningstjänsten Alsterbro

Alsterbrovägen 4, 380 44 Alsterbro, Sverige

Deltidsstation med anspänningstid om 5 minuter.

Räddningstjänsten Orrefors

Timmermålavägen 2, 380 40 Orrefors, Sverige

Deltidsstation med anspänningstid om 5 minuter.

Bäckebo förskola

Marknadsvägen 8, Alsterbro, Sverige

Bäckebo Förskola består av en avdelning, Hackspetten. Här har vi barn i åldrarna 1-5 år.

Alsterbro förskola

Fröjdekullagatan 2A, Alsterbro, Sverige

Alsterbro förskola består av två avdelningar, en 1-3 års avdelning och en 4-5 års avdelning.

Montesoriskolan

Tallgårdsvägen 1-3, Nybro, Sverige

Fristående Montesoriskolan, Nybro Montesori.

Örsjö skola

Dalvägen 11, 382 90 Nybro, Sverige

Örsjö skola är en F-6 skola med ett fritidshem.

Västerängsskolan

Västerängsgatan 34, 382 32 Nybro, Sverige

Västerängsskolan är den yttre centralskolan och är en F-3 skola med tillhörande fritidsavdelningar.

Paradisskolan

Kyrkoesplanaden 4, 382 33 Nybro, Sverige

Paradisskolan är en centralt belägen F-9 skola.

Orrefors skola

Flygsforsvägen 14, 380 40 Orrefors, Sverige

Orrefors skola är en F-6 skola med två fritidshemsavdelningar.

Madesjöskolan

Skolvägen 7, 382 45 Nybro, Sverige

Madesjöskolan är Nybros största grundskola, det finns förskoleklass upp till och med skolår 9.

Kristvallabrunns skola

Rössbovägen 5, 382 91 Nybro, Sverige

Kristvallabrunn är en F-6 skola i den östra delen av Nybro kommun.

Hanemålaskolan

Hanemålavägen 4, 382 39 Nybro, Sverige

Hanemålaskolan är en skola för alla barn, förskoleklass till klass 6, anpassad grundskola och fritidshem.

Flerohopp skola

Hildebrandsväg 4, 382 93 Nybro, Sverige

Flerohopp skola är en F-6 skola med ett fritidshem.

Fagerslättsskolan

Floragatan 1A, 382 41 Nybro, Sverige

Fagerslättsskolan är en F-6 skola som är centralt belägen och ligger naturskönt vid sjön Svartegöl.

Alsterbro skola

Alstervägen 55, 380 44 Alsterbro, Sverige

Det är skolan som är beläget mitt i naturen. Närheten till den vackra sjön Store Hindsjön och skogen utanför dörren.

AB Gustaf Kähr

Dunderbergsgatan 10, Nybro, Sverige

Agebo, Madesjö socken

Stora Agebo, Sverige

Almen särskilda boende

Emmagatan 5, Nybro, Sverige

Alsjöholm, Oskars socken

Alsjöholm, Sverige

Alsterbro fritidshem

Svarvaregatan 17, Alsterbro, Sverige

Alsterbro förskola

Fröjdekullagatan 2A, Alsterbro, Sverige

Alsterbro ortsanalys

Alsterbro, Sverige

Alsterbro skola

Alstervägen 55, 380 44 Alsterbro, Sverige

Applaryd, Hälleberga socken

Applaryd, Sverige

Axipto AB

Titanvägen 10, Nybro, Sverige

Barkeström, Hälleberga socken

Barkeström, Gullaskruv, Sverige

Bendinggroup AB & Åry AB

Titanvägen 3, Nybro, Sverige

Brändebo, S:t Sigfrids socken

Brändebo, Sverige

Brånahult, Madesjö socken

Brånahult, Sverige

Bäckebo förskola

Marknadsvägen 8, Alsterbro, Sverige

Bäckebo, Bäckebo socken

Bäckebo, Sverige

Det lilla galleriet

Storgatan 9, Nybro, Sverige

Duvetorp, Kristvalla socken

Duvetorp, Sverige

Ebbehult, Madesjö socken

Stora Ebbehult, Sverige

Eurosteel Nybro AB

Madesjövägen 19, Nybro, Sverige

Fagerslättskolans fritidshem

Floragatan 1, 382 41 Nybro, Sverige

Fagerslättsskolan

Floragatan 1A, 382 41 Nybro, Sverige

Flerohopp förskola

Hildebrands väg 4, 382 93 Nybro, Sverige

Flerohopp ortsanalys

Flerohopp skola, Nybro, Sverige

Flerohopp skola

Hildebrandsväg 4, 382 93 Nybro, Sverige

Flerohopp, Madesjö socken

Flerohopp, Sverige

Flerohopps fritidshem

Hildebrands väg 4, Nybro, Sverige

Flygsfors förskola

Flögstorpsvägen 2, 382 71 Orrefors, Sverige

Flygsfors, Madesjö socken

Flygsfors, Sverige

Fredahl Rydéns AB

Kyrkoesplanaden 79, 382 33 Nybro, Sverige

Freezing Food Småland Öland

Titanvägen 22, 382 46 Nybro, Sverige

Fritidsgården Mejeriet

Fritidsgården Mejeriet, Fabriksgatan 12, Nybro, Sverige

Fröjdekulla korttidsenhet

Fröjdekullagatan 2, Alsterbro, Sverige

Fröjdekulla särskilda boende

Fröjdekullagatan 2, Alsterbro, Sverige

Förskolan Blåklockan

Kungshallsvägen 2, 382 43 Nybro, Sverige

Förskolan Gazellen

Norra Långgatan 23, 382 35 Nybro, Sverige

Förskolan Guldgruvan

Vattugatan 6, 382 42 Nybro, Sverige

Förskolan Hanemålagården

Hanemålavägen 16, 382 39 Nybro, Sverige

Förskolan Ljunghaga

Tallgölsgatan 7, 38236 Nybro, Sverige

Förskolan Nygården

Vasagatan 26a, Nybro, Sverige

Förskolan Pingstliljan

Långgatan 1, 382 41 Nybro, Sverige

Förskolan Positivet

Morgonstigen 20, 382 46 Nybro, Sverige

Förskolan Vitsippan

Hanes väg 1, 382 39 Nybro, Sverige

Förskolan Åkrahäll

Mossvägen 12, 382 36 Nybro, Sverige

Gadderås, Madesjö socken

Gadderås, Sverige

Gullaskruvs säteri, Hälleberga socken

VP8V+69 Orrefors, Sverige

Gunnabo, Kristvalla socken

Gunnabo, Sverige

Gårdsryd, S:t Sigfrids socken

Gårdsryd, Sverige

Hanemålaskolan

Hanemålavägen 4, 382 39 Nybro, Sverige

Hanemålaskolans fritidshem

Hanemålavägen 4, 382 39 Nybro, Sverige

Holmen - Göttorp, Madesjö socken

Göttorps Bygdegård, Nybro, Sverige

Hälleberga, Hälleberga socken

Hälleberga, Sverige

Jutegården

Hornsgatan 11, Nybro, Sverige

Kommunhuset Balder

Stora Trädgårdsgatan 5, Nybro, Sverige

Kopparfly, Örsjö socken

Kopparfly, Sverige

Kristvallabrunn ortsanalys

Kristvallabrunns skola, Rössbovägen, Nybro, Sverige

Kristvallabrunn, Kristvalla socken

Kristvallabrunn, Sverige

Kristvallabrunns fritidshem

Rössbovägen 5, Nybro, Sverige

Kristvallabrunns förskola

Rössbovägen 5, 38291 Nybro, Sverige

Kristvallabrunns skola

Rössbovägen 5, 382 91 Nybro, Sverige

Kråksmåla, Kråksmåla socken

Kråksmåla, Sverige

Kvarnbacken särskilda boende

Sveavägen 6, 382 44 Nybro, Sverige

Lagerkungen Nybro

Grönadalsgatan 9, 382 44 Nybro, Sverige

Liljas personbilar ab

Jutarnas väg 5, Nybro, Sverige

Lindshult, Kråksmåla socken

Lindshult, Sverige

Ljunghaga resursskola

Tallgölsgatan 7, Nybro, Sverige

Madesjö förskola

Bolanders väg 9, 382 45 Nybro, Sverige

Madesjö korttidsenhet

Törnvägen 1, 382 45 Nybro, Sverige

Madesjögläntan särskilda boende

Riddarevägen 24, Nybro, Sverige

Madesjöskolan

Skolvägen 7, 382 45 Nybro, Sverige

Madesjöskolans fritidshem

Jutarnas väg 31, 382 45 Nybro, Sverige

Montesoriskolan

Tallgårdsvägen 1-3, Nybro, Sverige

Målerås, Hälleberga socken

Målerås, Sverige

Mötesplats Almen

Emmagatan 5, Nybro, Sverige

Mötesplats Fröjdekulla

Fröjdekullagatan 2, Alsterbro, Sverige

Mötesplats Madesjögläntan

Riddarevägen 26, Nybro, Sverige

Mötesplats Stallgården

Silversparregatan 1, Orrefors, Sverige

Mötesplats Strandvägen

Storgatan 74, Nybro, Sverige

Norlandia Förskolor Glasriket

Såvägen 3, Nybro, Sverige

Nybro Bostad

Grönadalsgatan 3, Nybro, Sverige

Nybro Energi

Verktygsgatan 12, Nybro, Sverige

Nybro Kulturskola

Storgatan 29, Nybro, Sverige

Nybro Montessori

Tallgårdsvägen 1-3, Nybro, Sverige

Nybro Vuxenutbildning

Långgatan 13, 382 41 Nybro, Sverige

Nybro kommun - Aktivitetscentrum

Gamla Stationsgatan 3, 382 30 Nybro, Sverige

Nybro kommun - Hanemålagårdens förskola

Förskolan Hanemålagården, Hanemålavägen, Nybro, Sverige

Nybro kommun - Kulturskolan

Storgatan 29, Nybro, Sverige

Nybro kommun - Nybro Vuxenutbildning

Långgatan 13, Nybro, Sverige

Nybro kommun - Nybro bibliotek

Nybro bibliotek, Storgatan, Nybro, Sverige

Nybro kommun - Riksglasskolan

Riksglasskolan, Pukebergarnas väg, Nybro, Sverige

Nybro kommun - på torget

Torget 2, 382 30 Nybro, Sverige

Nybro kommun – Nybro simhall

Nybro simhall, Storgatan, Nybro, Sverige

Orrefors fritidshem

Flygsforsvägen 14, 380 40 Orrefors, Sverige

Orrefors förskola

Förklaringsvägen 2, 380 40 Orrefors, Sverige

Orrefors ortsanalys

Orrefors, Sverige

Orrefors skola

Flygsforsvägen 14, 380 40 Orrefors, Sverige

Orrefors, Hälleberga socken

Orrefors, Sverige

Paradisskolan

Kyrkoesplanaden 4, 382 33 Nybro, Sverige

Paradisskolans fritidshem

Kyrkoesplanaden 4, 382 33 Nybro, Sverige

Riksglasskolan

Pukebergarnasväg 61, 382 34 Nybro, Sverige

Rosa café

Göljemålagatan 18A, Nybro, Sverige

Räddningstjänsten Alsterbro

Alsterbrovägen 4, 380 44 Alsterbro, Sverige

Räddningstjänsten Målerås

Voltgatan 1B, 380 42 Målerås, Sverige

Räddningstjänsten Nybro

Långgatan 7, 382 41 Nybro, Sverige

Räddningstjänsten Orrefors

Timmermålavägen 2, 380 40 Orrefors, Sverige

Skoga, Kråksmåla socken

Badebodaån, Sverige

Stallgården särskilda boende

Silversparregatan 1, Orrefors, Sverige

Strandvägen särskilda boende

Storgatan 74, Nybro, Sverige

Sveaträffen - Dagverksamhet Kvarnbacken

Sveavägen 6, Nybro, Sverige

Uvafors, Kråksmåla socken

Uvafors, Sverige

Vattugatan särskilda boende

Vattugatan 4, 382 42 Nybro, Sverige

Västerängskolans fritidshem

Västerängsgatan 34, 382 32 Nybro, Sverige

Västerängsskolan

Västerängsgatan 34, 382 32 Nybro, Sverige

Åkrahällskolan

Mossvägen 10, 382 80 Nybro, Sverige

Örsjö Belysning AB

Emmabodavägen 14, Nybro, Sverige

Örsjö fritidshem

Dalvägen 11, 382 90 Örsjö, Sverige

Örsjö förskola

Dalvägen 11, 382 90 Örsjö, Sverige

Örsjö ortsanalys

Örsjö, Sverige

Örsjö skola

Dalvägen 11, 382 90 Nybro, Sverige

Örsjö, Örsjö socken

Örsjö, Sverige