Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Lokala naturvårdsprojekt (LONA)

Kommunfullmäktige har i översiktsplanen lagt fast de mål vi har för natur och friluftsliv i Nybro kommun.

Varje kommun har ett ansvar för det lokala naturvårdsarbetet i sin kommun, både inom den fysiska planeringen och för genomförande av konkreta åtgärder. För att stötta kommunerna i detta arbete har riksdagen beslutat att sätta av medel för lokala naturvårdsprojekt (LONA).

Kommunerna har därför möjligheter att söka pengar till åtgärder för att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor, inte minst genom att bevara och utveckla tätortsnära natur. LONA-projekt kan ske i samarbete med andra lokala aktörer t ex en förening, en skola, ett företag.eller en markägare..

Är du/ni intresserade av att starta ett LONA-projekt så ta kontakt med någon av kommunens kontaktpersoner. Ansökningstiden för bidrag går ut 1 december varje år. Mer information om LONA-projekt finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Pågående projekt just nu i Nybro kommun är:

  • Natur- och friluftslivsanpassad skogsbruksplan (kommunen)
  • Natur- och friluftslivsprogram (kommunen)
  • Reservatsbildning i Orrefors och Svartbäcksmåla (kommunen)
  • Fågeltorn vid Linnéasjön (kommunen)
  • Våtmarker i Rismåla (kommunen)
  • Kartläggning av skogsdiken (kommunen)
  • Restaurering av del av Hökasjön (privat)
  • Insektshotell och bivägg (kommunen)

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000