Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Lekplatsprogram

På samhällsbyggnadsnämnden i september 2019 togs ett beslut om handlingsplan för allmänna lekplatser 2019-2022. På kommunfullmäktige i februari 2020 togs beslut om Lekplatsprogram för Nybro kommun.

Lekplatsprogrammet är ett styrande dokument som talar om vad kommunen vill uppnå i fråga om mål, ställningstaganden och riktlinjer för utformning av framtidens lekplatser.

Lekplatsprogrammet innehåller tre bilagor om checklista för en lekplats, lekplatsförteckning samt ekonomisk översikt.

Till lekplatsprogrammet kopplas en handlingsplan.

Handlingsplan för allmänna lekplatser behandlar resurser, styrning, arbetsgång, ansvarig beställare, utförare, budget och åtgärder.

I handlingsplanen finns ett nämndbeslut fram till 2022 samt ett förslag på planerat upplägg för kommande mandatbeslut från 2023 fram till 2029.

Resultatet visar på hur ett styrande dokument som ett lekplatsprogram kan utformas strategiskt och följas upp med en handlingsplan.

Handlingsplanen aktualiseras inför varje mandatperiod med ett nytt beslut, vilket ger samhällsbyggnadsnämnden goda förutsättningar att fatta rätt prioriterade och aktuella beslut de kommande fyra åren.

Framtagandet av både program och handlingsplan inom kommunen har gått rekordsnabbt från projektdirektiv till projektavslut utan att för den skull tumma på kvalitén.

Projektledare Thomas Bergström.

Lekplatsprogram – PDF (4 MB)
Bilaga 1- Checklista – PDF (330 KB)
Bilaga 2 – Lekplatsförteckning, lokalisering & statistik – PDF (2 MB)
Handlingsplan för allmänna lekplatser, Nybro kommun 2023-2026 – PDF (2 MB)

Kontaktpersoner:
Christina Davidsson (C) kommunstyrelsens ordförande, 070-553 21 70
Thomas Bergström, stadsträdgårdsmästare, 0481-453 44

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000