Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Hanemålaskolans fritidshem

Hanemålaskolans fritidshem

Hanemålaskolans fritidshem tar emot elever i åldern 6-12 år som har behov av omsorg före och efter skoltid när vårdnadshavarna arbetar eller studerar. Verksamheten kompletterar skolan samt erbjuder en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.

De yngre eleverna går på avdelningarna Topasen och Rubinen och de äldre eleverna går på Opalen och Safiren. På fritids arbetar pedagogiskt utbildad personal.

Hanemåla fritidshem erbjuder en meningsfull fritid som är trygg, rolig och stimulerande, där lek och skapande har stort utrymme och är viktig del i elevernas utveckling och lärande.

Fritidshemmen utgår från elevernas behov och intressen i sin undervisning men också att utmana och inspirera till nya upptäckter. Verksamheten styrs av skolans läroplan där fritidshemmet har ett eget kapitel att förhålla sig till. Vi arbetar med:

  • Språk och kommunikation
  • Natur och samhälle
  • Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse
  • Skapande och estetiska uttrycksformer

Vi har öppet mellan klockan 06.00 – 18.00 och samverkar mellan avdelningarna vid öppning och stängning.

Hanemålaskolans fritidshem ingår i ett samarbete med Linnéuniversitetet där fritids tar emot lärarstudenter för verksamhetsbaserad undervisning. Vi ingår även i forskningsprojekt som heter: Tillhörighet och gemenskap i fritidshem.

Hanemålaskolans fritidshem

Hanemålavägen 4, 382 39 Nybro, Sverige

Hanemålaskolans fritids tar emot lever i åldern 6-12 år som har behov av omsorg före och efter skoltid när vårdnadshavarna arbetar eller studerar.

Kontakta oss

Hanemålaskolans fritidshem

Kontakter

Verksamhetschef och rektor

Avdelningar

Topasen fritidshem

0721-94 08 74

Opalen fritidshem

0721-94 08 76

Rubinen fritidshem

0721-94 08 75

Safiren fritidshem

0729-96 34 79


Verksamhetschef och rektorer - grundskola och fritidshem

Verksamhetschef grundskola

Daniel Hjertqvist
0481-455 17
daniel.hjertqvist@nybro.se

Rektorer

Fagerslättskolan f-3 samt fritids

Anna Hård af Segerstad, rektor
0481-452 18
anna.hardafsegerstad@nybro.se

Hanemålaskolan samt fritids

Camilla Tagesson, rektor
0481-455 37
camilla.tagesson@nybro.se

Grundsärskola

Cecilia Bäck, rektor
0481-455 43
cecilia.back@nybro.se

Paradisskolan f-6 samt fritids

Emma Pernbert, rektor
0481-455 16
emma.pernbert@nybro.se

Madesjöskolan 7-9

Heinz Rejdvik, rektor
0481-454 82
heinz.rejdvik@nybro.se

Paradisskolan 7-9

Magnus Holmerin, rektor
0481-455 15
magnus.holmerin@nybro.se

Fagerslättskolan 4-6 samt fritids

Malin Westergren, rektor
0481-455 12
0761-36 55 69
malin.westergren@nybro.se

Västeräng, Örsjö samt fritids

Penelope Grant, rektor
0481-454 87
penelope.grant@nybro.se

Madesjöskolan f-6 samt fritids

Per Nilsson-Ekholm, rektor
0481-455 08
per.nilsson-ekholm@nybro.se

Alsterbro, Kristvallabrunn samt fritids

Pär Axelsson, rektor
0481-452 83
par.axelsson@nybro.se

Orrefors, Flerohopp samt fritids

Ulrika Barkstedt, rektor
0733-57 44 78
ulrika.barkstedt@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000