Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Förskolan Hanemålagården

Förskolan Hanemålagården består av 3 avdelningar. Gläntan, Lyckan och Rödbetan som har barn i åldrarna 1-5 år.

Här på förskolan organiserar alla avdelningar sin verksamhet på förmiddagarna så att barnen är uppdelade i mindre grupper. Detta är ett led i att vi fått ta del av stadsbidraget samt en extra satsning från våra politiker som är avsett för att de yngre barnen inte ska vara i så stora grupper. Denna satsning har varit mycket positiv för barnen. Vi ser vinster i bland annat barnens lek och språkutveckling. Hanemålagårdensförskola ligger i en vacker naturnära omgivning. Förskolans arbete bedrivs utifrån vår läroplan Lpfö98. Vårt mål är att verksamheten ska utstråla omsorg, värme och trygghet, samt vara rolig, utmanande och lärorik för barnen. Verksamheten utgår ifrån barnen där vi tar tillvara på deras intresse och nyfikenhet. Den lärande leken är viktig för barnens utveckling och lärande, det är i samspel med andra individer som barnen lär sig samarbeta, visa hänsyn och empati. I förskolan får barnen möjlighet att utveckla språk, matematik, motorik och social förmåga. Lek, musik och skapande ligger till grund för barnens utveckling. För oss är arbetet med ”Hållbar utveckling” viktigt. Vi följer kretsloppets gång bland annat genom att odla i vårt växthus, kompostera och gå till återvinningen.

På Hanemålagårdensförskola tar vi emot besök efter överenskommelse. Före ditt besök vill vi att du kontaktar oss, våra telefonnummer är, Lyckan 0481-45075, Gläntan 0481-45074 eller Rödbetan 0481- 45083.

Hanemålaskolans webbplats

Förskolan Hanemålagården

Hanemålavägen 16, 382 39 Nybro, Sverige

Förskolan Hanemålagården består av tre avdelningar. Gläntan, Lyckan och Rödbetan som har barn i åldrarna 1-5 år.

Kontakta oss

Verksamhetschef och rektorer - förskola

Verksamhetschef förskola
Marie Carlsson
0481-454 81
marie.carlsson@nybro.se

Rektorer
Anna Lilius
Flygsfors, Madesjö, Orrefors
0705-09 55 08
anna.lilius@nybro.se

Christine Gustafsson
Blåklockan, Guldgruvan
0481-455 00
christine.gustavsson@nybro.se

Jenny Nilsson
Flerohopp, Ljunghaga, Åkrahäll
0730-88 35 90
jenny.s.nilsson@nybro.se

Lena Jonsson
Alsterbro, Bäckebo, Gazellen, Kristvalla
0481-456 08
0766-24 79 18
lena.p.jonsson@nybro.se

Marita Ljungberg-Blom
Hanemålagården, Naturförskolan, Vitsippan
0481-450 91
marita.ljungberg-blom@nybro.se

Åsa Nystedt
Gammelgården, Högaberg, Örsjö
0481-450 63
asa.nystedt@nybro.se

Lärande & kultur

Kontakta oss gärna för frågor inom utbildning, barnomsorg och kultur.

E-post: barnochutbildning@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000