Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Madesjöskolan

Madesjöskolan

Madesjöskolan är Nybros största grundskola med omkring 600 elever från förskoleklass upp till och med årskurs nio. Skolan ligger i utkanten av tätorten nära skog- och kulturområden. Omtanke, trygghet och kvalitet präglar skolans verksamhet.

Skolan har en lugn arbetsmiljö, en väl utbyggd där barn och elever med särskilda behov prioriteras.

På Madesjöskolan arbetar vi för elevens livslånga lärande där varje elev har rätt att utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov.

Viktiga verktyg och information för grundskolan

Förskoleklass

Arbetet i förskoleklassen präglas av omsorg, skapande arbete och lek. Barnen erbjuds många olika arbetssätt för att de på ett lekfullt och lustfyllt sätt ska vilja söka kunskap. Mottot är att det ska vara roligt att lära sig nya saker.

Förskoleklassen har ett nära samarbete med skolan. Barnen ska känna att de kan vara med och påverka arbetet och därmed få insikt i demokratiska principer.

Årskurs 1 – 3

I skolan anpassar vi undervisningen så att den utgår från varje elevs förutsättningar och behov. Vi arbetar för att stimulera varje elevs kunskapsutveckling.

I årskurserna 1 – 3 har vi i många år arbetat mycket med vår gemensamma värdegrund och tillsammans har vi utarbetat gemensamma ordnings- och trivselregler.

För att barnen ska känna sig trygga med varandra arbetar vi med fadderverksamhet, temaområden och samverkan mellan årskurserna. Vi har nära till skog och naturområden som naturligt kan vävas in i vår verksamhet.

I vår matsal serveras vi väl komponerade luncher i en lugn miljö.

Vi har ett löpande kvalitetsarbete som sköts av vår samordnare.

Varje klass skickar sina representanter till elevråd där man tar upp frågor som berör hela skolan och verksamheten.

För att ta tillvara föräldrarnas åsikter och för att utveckla samarbetet ytterligare, så har vi föräldraråd två gånger/termin. Där träffas en grupp bestående av föräldrar, rektor, lärare och någon fritidspedagog för att utbyta information och tillsammans skapa en verksamhet för utveckling och lärande. En verksamhet där alla känner att man ” mår bra, trivs och utvecklas”.

Madejöskolans lågstadium

Årskurs 4 – 6

Hos oss på mellanstadiet går det cirka 170 elever. Här arbetar personal från olika yrkeskategorier såsom speciallärare, specialpedagog, assistent eller lärare.

På skolan råder en god stämning och arbetslaget har en lång och gedigen arbetslivserfarenhet. För att beskriva verksamheten med få ord, så präglas arbetet av trygghet, struktur och kunskap.

Årskurserna 4-6 arbetar som en länk mellan lågstadiet och högstadiet. Här försöker vi arbeta med tydlighet, och att skola in eleverna i ett eget ansvarstagande.

Årskurs 7 – 9

Madesjöskolan årskurs 7 – 9 har fyra parallellklasser i årskurs 7, tre parallellklasser i årskurs 8 och fyra i årskurs 9. Tre arbetslag om 8-10 lärare/pedagoger har ansvaret för cirka 100 elever vardera.

Personalen är genomgående behörig i ämnena och arbetsmiljön präglas av öppenhet och förtroendefulla relationer.

Trots sin relativa storlek är Madesjöskolan årskurs 7 – 9 en arbetsplats där det är svårt att vara anonym och försvinna i mängden. Såväl en engagerad personal som trevliga och ansvarskännande elever är bidragande faktorer bakom detta gynnsamma arbetsklimat.

Arbetssätt och metoder genomsyras av mångfald och anpassas till de lokalmässiga förutsättningar vi har.

Cafeterian

På Madesjöskolans cafeteria får du en skön avkoppling och uppladdning inför fortsatt skolarbete. Snacka och spela kort med kompisarna. Här kan du även köpa frallor, toast, bullar, frukt, glass och dricka.

gult hus för cafeterian på madesjöskolan

Cafeterian Madesjöskolan

Skolbiblioteket

På Madesjöskolans bibliotek kan du låna böcker, få boktips, låna tidskrifter och få hjälp med att söka information, eller bara sitta och läsa en stund. Biblioteket är bemannat av en skolbibliotekarie två dagar i veckan.

Öppettider på skolbiblioteket

Skolarena hos Nybro bibliotek


Planerad renovering och tillbyggnad av Madesjöskolan

Madesjöskolan är del av en satsning på barn och elever i för- och grundskola i Nybro kommun. Nya lokaler och utomhusytor behövs för att räcka till antalet barn och elever som ökar i Nybro centralort. Målet är att bygga trygga, hälsosamma och långsiktigt hållbara lokaler och utomhusytor.

Information om projektet att bygga en trygg och hållbar skola

Madesjöskolan

Skolvägen 7, 382 45 Nybro, Sverige

Madesjöskolan är Nybros största grundskola, det finns förskoleklass upp till och med skolår 9.

Kontakta oss

Madesjöskolan

Besöksadress: Skolvägen 7, 382 45 Nybro

Skolexpedition:
0481-454 78

Skoladministratör:
Emma Stockberg
emma.stockberg@nybro.se

Personalrum, grundskolan årskurs 1 – 3:
0481-454 88

Personalrum, grundskolan årskurs 4 – 6:
0481-454 89


Ledningsstöd

Ledningsstöd F-6
Jenny Andersson
jenny.andersson@nybro.se
0481-457 46

Ledningsstöd 7-9
Fredrik Bjärneroth
fredrik.bjarneroth@nybro.se
0481-457 43


Arbetslag högstadiet

Arbetslag 7

0481 – 456 54

Arbetslag 8

0481 – 454 83

Arbetslag 9

0481 – 456 52


Fritidsledare och elevassistent

Stefan Andersson
stefan.andersson@nybro.se


Trygghetspedagog och studie- och yrkesvägledare

Trygghetspedagog F-6
Nicklas Wikström
nicklas.wikstrom@nybro.se
072-160 26 56

Trygghetspedagog 7-9 och studie- och yrkesvägledare
Isabell Lindalen
isabell.lindalen@nybro.se
0481 – 454 84


Praosamordnare

Camilla Gustavsson
camilla.gustavsson@nybro.se
070-879 27 67


Vaktmästare

Johan Halling
johan.halling@nybro.se

070 – 233 25 27


Övriga kontaker

Skolsköterskor

Skolkuratorer

Skolpsykologer

Verksamhetschef och rektorer – grundskola och fritidshem

Skolkuratorer

Alsterbro skola F-6

Amanda Jönsson
amanda.jonsson@nybro.se
070-528 64 61

Alsterbro skola 7-9

Linn Eriksson
linn.eriksson@nybro.se
0481-454 77

Fagerslättskolan F-6

Janina Johansson
janina.johansson@nybro.se
0481-455 57

Flerohopp skola F-6

Amanda Jönsson
amanda.jonsson@nybro.se
070-528 64 61

Hanemålaskolan F-6

Liza Vesterlund
liza.vesterlund@nybro.se
0481-452 78

Kristvallabrunn skola F-6

Amanda Jönsson
amanda.jonsson@nybro.se
070-528 64 61

Madesjöskolan F-6

Sofia Dackebrand
sofia.dackebrand@nybro.se
0481-451 21

Madesjöskolan 7-9

Linn Eriksson
linn.eriksson@nybro.se
0481-454 77

Orrefors skola F-6

Amanda Jönsson
amanda.jonsson@nybro.se
070-528 64 61

Paradisskolan F-6

Liza Vesterlund
liza.vesterlund@nybro.se
0481-452 78

Paradisskolan 7-9

Anna Bramming
anna.bramming@nybro.se
0481-455 26

Anpassad grundskola Hanemåla F-10

Anna Bramming
anna.bramming@nybro.se
0481-455 26

Anpassad grundskola Paradisskolan 7-10

Anna Bramming
anna.bramming@nybro.se
0481-455 26

Västerängskolan F-3

Sofia Dackebrand
sofia.dackebrand@nybro.se
0481-451 21

Åkrahällskolan

Anna Wadsten
anna.wadsten@nybro.se
0481-456 76

Ulrika Andersson
ulrika.andersson@nybro.se
0481-452 82

Örsjö skola F-6

Sofia Dackebrand
sofia.dackebrand@nybro.se
0481-451 21

Skolpsykologer

Alsterbro skola f-9

Martin Arvidsson
martin.arvidsson@nybro.se
0481-457 60

Fagerslättskolan f-6

Martin Arvidsson
martin.arvidsson@nybro.se
0481-457 60

Flerohopp skola f-6

Ibelises Pozo Karlsson
ibelises.pozo-karlsson@nybro.se
0481-457 60

Hanemålaskolan f-6

Ibelises Pozo Karlsson
ibelises.pozo-karlsson@nybro.se
0481-452 68

Kristvallabrunn skola f-6

Martin Arvidsson
martin.arvidsson@nybro.se
0481-457 60

Madesjöskolan f-6

Ibelises Pozo Karlsson
ibelises.pozo-karlsson@nybro.se
0481-452 68

Madesjöskolan 7-9

Ingrid Hult
ingrid.hult@nybro.se
0481-452 76

Orrefors skola f-6

Ibelises Pozo Karlsson
ibelises.pozo-karlsson@nybro.se
0481-452 68

Paradisskolan f-6

Martin Arvidsson
martin.arvidsson@nybro.se
0481-457 60

Paradisskolan 7-9

Ingrid Hult
ingrid.hult@nybro.se
0481-452 76

Västerängskolan f-3

Ibelises Pozo Karlsson
ibelises.pozo-karlsson@nybro.se
0481-452 68

Örsjö skola f-6

Ibelises Pozo Karlsson
ibelises.pozo-karlsson@nybro.se
0481-452 68

Anpassad grundskola Hanemåla f-10

Ingrid Hult
ingrid.hult@nybro.se
0481-452 76

Anpassad grundskola Paradisskolan 7-10

Ingrid Hult
ingrid.hult@nybro.se
0481-452 76

Åkrahällskolan

Martin Arvidsson
martin.arvidsson@nybro.se
0481-457 60

Skolsköterskor

Alsterbro skola F-9

Johanna Nubert
johanna.nubert@nybro.se
0481-454 86

Fagerslättskolan F-6

Emy Tysk
emy.tysk@nybro.se
0481-455 06

Flerohopp skola F-6

Emma Wennerström
emma.wennerstrom@nybro.se
0481-452 85

Hanemålaskolan F-6

Josefin Blomqvist
josefin.blomqvist@nybro.se
0481-455 42

Kristvallabrunn skola F-6

Johanna Nubert
johanna.nubert@nybro.se
0481-454 86

Madesjöskolan F-6

Emma Wennerström
emma.wennerstrom@nybro.se
0481-452 85

Madesjöskolan 7-9

Johanna Nubert
johanna.nubert@nybro.se
0481-454 86

Orrefors skola F-6

Emma Wennerström
emma.wennerstrom@nybro.se
0481-452 85

Paradisskolan F-6

Karin Becker
Karin.Becker@nybro.se
0481-45521

Paradisskolan 7-9

Alva Eide
0481-45272
alva.eide@nybro.se

Västerängsskolan F-3

Karin Becker
Karin.Becker@nybro.se
0481-45521

Örsjö skola F-6

Ann-Sofie Bäckström
ann-sofie.backstrom@nybro.se
0481-455 56

Anpassad grundskola Hanemåla F-10

Cissi Nilssén
cissi.nilssen@nybro.se
0481-455 69

Anpassad grundskola Paradisskolan 7-10

Cissi Nilssén
cissi.nilssen@nybro.se
0481-455 69

Åkrahällskolan

Ann-Sofie Bäckström
ann-sofie.backstrom@nybro.se
0481-455 56

Verksamhetschef och rektorer - grundskola och fritidshem

Verksamhetschef grundskola

Daniel Hjertqvist
0481-455 17
daniel.hjertqvist@nybro.se

Rektorer

Alsterbro åk F-9 och Kristvallabrunn skola åk F-6 och Fritidshem

Pär Axelsson, rektor
0481-452 83
par.axelsson@nybro.se

Anpassad grundskola Hanemålaskolan och Paradisskolan

Sofie Lindman, rektor
0481-455 43
Sofie.Lindman@nybro.se

Fagerslättsskolan åk F-3 och Fritidshem

Anna Hård af Segerstad, rektor
0481-452 18
anna.hardafsegerstad@nybro.se

Fagerslättsskolan åk 4-6

Malin Westergren, rektor
0481-455 12
malin.westergren@nybro.se

Hanemålaskolan åk F-6 och Fritidshem

Camilla Tagesson, rektor
0481-455 37
camilla.tagesson@nybro.se

Madesjöskolan åk F-6 och Fritidshem

Per Nilsson Ekholm, rektor
0481-455 08
per.nilsson-ekholm@nybro.se

Madesjöskolan åk 7-9

Per Nilsson Ekholm, Tf. rektor
0481-455 08
per.nilsson-ekholm@nybro.se

Paradisskolan åk F-6 och Fritidshem

Emma Pernbert, rektor
0481-455 16
emma.pernbert@nybro.se

Paradisskolan åk 7-9

Magnus Holmerin, rektor
0481-455 15
magnus.holmerin@nybro.se

Orrefors och Flerohopp skola åk F-6 och Fritidshem

Ulrika Barkstedt, rektor
0733-57 44 78
ulrika.barkstedt@nybro.se

Västerängsskolan och Örsjö skola åk F-6 och Fritidshem

Penelope Grant, rektor
0481-454 87
penelope.grant@nybro.se

Lärande & kultur

Kontakta oss gärna för frågor inom utbildning, barnomsorg och kultur.

E-post: larandeochkultur@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.