Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Nybro kommun startar en resursskola

Nybro kommun startar en resursskola

Lärande- och kulturförvaltningen startar en resursskola för att möta behov för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) från årskurs 5-9 på grundskolan samt för gymnasieskolan, enligt beslut i kommunfullmäktige.

Den här nyheten är mer än 60 dagar gammal!

Nu pågår rekrytering av personalen som ska vara med och bygga upp skolans verksamhet, arbetssätt och dess värdegrunder.

Som ett första steg öppnar sannolikt resursskolan formellt för 5-7 elever vid läsårstart 24/25. Den kommer sedan att byggas upp successivt under tre års tid. Fullt utbyggd ska skolan ha plats för 16 elever.

“Det kan finns möjlighet att starta resursskolan i mindre skala tidigare än läsårstart 24/25 beroende på när lokalerna är inflyttningsklara och personal är anställd. Det är många faktorer att ta hänsyn till i arbetet”, säger skolchef Jimmy Rudelius.

Lokalerna är mycket viktiga för att kunna erbjuda eleverna en trygg och lugn studiemiljö. Två alternativa lokaler i Nybro tätort är identifierade, enligt den kravspecifikationen som finns för skolan. Nästa steg är att undersöka vilka anpassningar som behöver göras för lokalerna samt få in kostnadsförslag och tidsplan på genomförandet från Nybro Bostads AB. Utifrån detta kommer resursskolans placering och namn av att beslutas.

Speciellt anpassad undervisning

Resursskolans målsättning är att ge varje elev förutsättningar att klara sin skolgång och förberedas för självständig vuxentillvaro. Undervisningen ska vara speciellt anpassad för elever med autism nivå 3 eller motsvarande. Där är behoven som störst både vad det gäller specialanpassningar i skolmiljön och kunskapsnivån om autism hos den skolpersonal som möter eleverna varje dag.

Mottagningsprocessen till resursskolan

Eftersom antalet platser är begränsat kommer vi att gå igenom en mottagningsprocess innan plats vid skolan erbjuds. I processen kommer vi att granska och bedöma:

  • tidigare insatser i grundskolan
  • barnets/elevens behov

De elever som bedöms ha störst behov av plats prioriteras. Den första mottagningsprocessen kommer att genomföras under våren 2024 och sedan inför varje terminsstart höst och vår.

Kontakta oss

Lärande & kultur

Kontakta oss gärna för frågor inom utbildning, barnomsorg och kultur.

E-post: larandeochkultur@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.