Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Isabell Lindalen ny fritidsgårdschef

Isabell Lindalen ny fritidsgårdschef

Rekryteringen av ny fritidsgårdschef är nu klar. Vi välkomnar Isabell Lindalen som formellt börjar i sin roll som fritidsgårdschef 17 juni.

Isabell Lindalen kommer från 17 maj på 50% börja med att sätta sig in i genomförandeplanen, strukturerna på Mejeriet och forumen som fritidsgårdschefen kommer ingå i. Resterande 50% kommer Isabell fram till 16 juni att fortsatt arbeta på Madesjöskolan som trygghetspedagog och SYV (Studie- och yrkesvägledare)

Det är glädjande att Isabell tackat ja till tjänsten som fritidsgårdschef, säger Jimmy Rudelius förvaltningschef Lärande- och kultur. Hon kommer in med mycket energi, kunskap och mod. Hennes breda bakgrund som verksamhetsutvecklare, trygghetspedagog, SYV och som ordförande för individ- och familjenämnden gör att hon har goda förutsättningar nå målen med projektet Meningsfull fritid och utveckla vår fritidsgårdsverksamhet.

Kommunstyrelsen fattade ett historiskt beslut när de avsatte 4,9 miljoner kr för att utveckla vår fritidsgårdsverksamhet med målet att skapa en fantastisk fritidsgårdsverksamhet med ett tydligt utåtriktat samverkansuppdrag. Uppdraget som Lärande och kulturförvaltningen fått är att via samverkan med kommunstyrelseförvaltningen och individ- och familjeförvaltningen skapa en meningsfull, trygg, attraktiv och drogfri plats för våra ungdomar att vara på där alla är välkomna. Arbetssättet ska vara utåtriktad och uppsökande och ungdomarna ska vara naturligt involverade i utvecklingen av vår fritidsgård. En tät samverkan med våra skolor och i det brottsförebyggande arbetet är en klar förväntan i uppdraget från kommunstyrelsen.

Nästa steg i den politiskt beslutade genomförandeplanen är steg tre som innefattar styrning och ledning, lokalernas utformning, verksamhetsplanering och konkretisering av uppdraget, säger Camilla Kallenberg, utvecklingschef och biträdande förvaltningschef på kommunstyrelseförvaltningen. I vår anda av Tillsammanshet så gör vi detta steg i samverkan mellan våra förvaltningar där Isabell får en central roll. Vi ser fram emot att tillsammans utveckla en meningsfull fritid för våra barn och unga

Satsningen som vi gör i Nybro kommun på en meningsfull fritid för våra barn och unga gör att vi skapar skyddsfaktorer för våra ungdomar, säger Jimmy Rudelius. En uppsökande verksamhet som arbetar nära skolorna skapar nya möten och kontakter mellan fritidsgårdspersonal och ungdomar som vi ser motverkar ungdomskriminalitet.

Arbetet startar nu på allvar med målet att vi har en nystart för fritidsgården 2025.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.