Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Framtidsseminarium avslutade projekt kring förbättring inom skolan

Framtidsseminarium avslutade projekt kring förbättring inom skolan
Paneldiskussion i Åkrahällskolans aula. På scenen ses Henrik Nilsson och Carl-Henrik Adolfsson från Linnéuniversitetet samt Claes Andersson, AnnHelen Adler Johannesson och Petter Enlund från Skolverket.

Efter tre års förbättringsarbete inom projektet Samverkan för bästa skola summeras och avslutades projektet under ett Framtidsseminarium på Åkrahällskolan i Nybro den 18 mars. Seminariet anordnades i samarbete med Skolverket och Linnéuniversitetet. Tack till alla deltagare som var med och gjorde dagen.

Lärare och rektorer från Alsterbro skola, Orrefors skola, Åkrahällskolan, verksamhetsområde förskola samt förvaltningsledningen vid lärande- och kulturförvaltningen var värdar under Framtidsseminariet och delade med sig av sina erfarenheter av förbättringsarbetet. Dagens fokus var på kollegialt lärande med målet att personalen skulle ta med sig framgångar och lära av sina misslyckanden, så att alla skolenheter i Nybro kommun kan bedriva den bästa undervisningen. Framtidsseminariet präglades av andan Tillsammanshet.

Under dagen deltog all personal vid skolorna som deltagit i projektet Samverkan för bästa skola (SBS), förvaltningens alla rektorer och andra nyckelroller i skolorna. Totalt cirka 210 deltagare som är förändringsagenter och driver Nybro kommuns skolutveckling ständigt framåt. Dagen syftade till att ta arbetet ytterligare en nivå med de redskap och erfarenheter personalen fått under projektet Samverkan för bästa skola (SBS).

Samverkan för bästa skola (SBS) har gett oss som skolkommun en fantastisk möjlighet att ta oss an ett förbättringsarbete och etsa samman vår skolkommun. Ur arbetet med åtgärdsplanen och kedjan för delaktighet och medarbetarskap i våra verksamheter skapade vi begreppet Tillsammanshet. Ordet symboliserar styrkan i att se barnets resa genom förskolan och skolan med slutmålet gymnasieexamen som ett gemensamt ansvar och där vi tillsammans stödjer barnets resa i sitt lärande, säger Jimmy Rudelius, skolchef i Nybro kommun.

Lärande- och kulturförvaltningens samverkan kring förbättringsarbetet med Skolverket påbörjades under 2020. Efter tre års samverkan bedriver alla Nybro kommuns skolor och förskolor nu ett systematiskt kvalitetsarbete och driver förändring. Därmed stängs projektet.

Skolchef Jimmy Rudelius hälsar alla deltagare välkomna och berättar om dagens program.

Diskussioner med fokus på förskolan.

Rektor Ulrika Barkstedt och skolchef Jimmy Rudelius under ett av dagens pass.

Niklas Malmlöf , lärare på Åkrahällskolan

Övning med fokus på elevhälsa
Foton: Martin Persson

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.