Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Eldning av trädgårdsavfall och majbrasor

Eldning av trädgårdsavfall och majbrasor

Sedan den 1 januari 2024 finns det nya bestämmelser i avfallsförordningen (2020:614) som berör eldning av avfall från trädgårdar eller parker och som gäller både inom och utanför detaljplanelagt område.

Bestämmelserna kommer från EU:s avfallsdirektiv och syftar till att även kvistar och löv ska återvinnas som till exempel biogas eller komposteras för att bli ny näring till jorden.

Det råder osäkerhet kring tolkningen av bestämmelserna, och regeringen har för avsikt att presentera ett förtydligande under juni månad.

Nybro kommun kommer i väntan på förtydligandet inte bedriva tillsyn inom det här området. Detta gäller även majbrasor/valborgsmässoeldar där dispens alltså inte behöver sökas för år 2024.

I frågor som rör eldning av trädgårdsavfall hänvisar vi så länge till våra lokala hälsoskyddsföreskrifter (pdf), Föreskrifterna om eldning lyder:

För skötsel och tillsyn över eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska förvaras torrt. Pannan får eldas med det bränsle som pannan enligt tillverkaren är avsedd för. Saknas anvisning får bränslet endast bestå av sådant trä som inte är förorenat.

Eldning av löv, kvistar och annat biologiskt nedbrytbart trädgårdsavfall inom områden med detaljplan och sammanhållen bebyggelse är förbjuden under tiden 1 maj till 30 september. Övrig tid av året får eldning inom sådana områden ske endast av torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa uppstår. Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.

Eldning av löv, kvistar och annat biologiskt nedbrytbart trädgårdsavfall i områden utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får ske under hela året, dock ej i strid mot gällande brandförskrifter.

Observera att detta endast berör trädgårds- och parkavfall. Avfall från jord- eller skogsbruk omfattas inte av bestämmelserna.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.