Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Därför förlängs inte avtalet mellan Nybro kommun och Fryshuset

Därför förlängs inte avtalet mellan Nybro kommun och Fryshuset

Nybro kommun och Fryshuset har under ett antal år haft ett samverkansavtal där kommunen finansierat delar av Fryshusets ungdomsverksamhet. Pengarna har främst gått till lovaktiviteter och fotbollsträning. 

Den här nyheten är mer än 60 dagar gammal!

Avtalet revideras årligen och inför årets avtalsdialog har Nybro kommun varit tydliga med att det finns behov av förändringar i den fortsatta samverkan. Detta då man ser en ökning av unga i Nybro med normbrytande beteende och risk för brottslighet eller redan befinner sig i kriminalitet.

Det avtal som Nybro kommun föreslog syftade till att förstärka arbetet med insatser som fysisk närvaro av vuxna ute på stan och i andra offentliga miljöer. Ett brottsförebyggande förhållningssätt och agerande, med främsta utgångspunkt i Kungshall samt en utåtriktad verksamhet med behovsanpassade aktiviteter planerade i dialog med kommunens representant.

Anledningen var att Nybro kommun genom uppsökande verksamhet ville möjliggöra insatser i ett tidigt stadie, antingen då problem inträffat eller är på väg att inträffa och att öka insatser för en drog- och våldsfri kultur i allmänhet samt säkerställa en drog- och våldsfri miljö i lokaler som verksamheten öppnar upp.

Då Nybro kommun och Fryshuset, efter dialog, inte lyckats enas om det nya avtalet har Nybro kommun och Fryshuset gemensamt och i samförstånd valt att inte upprätta ett nytt samarbetsavtal. Detta då kommunen inte kunnat ge avkall på skrivningar som att anmäla vid brottsmisstanke och/eller oro för barns välmående liksom att den utåtriktade verksamheten med behovsanpassade aktiviteter ska planeras i dialog med kommunens representant. Skrivningar vilka Fryshuset inte fullt ut kunnat ställa sig bakom.

I och med att Fryshuset och Nybro kommun inte kunde mötas i ett avtal, har kommunen själva valt att gå vidare med arbetet. Inom kort rekryteras två ungdomscoacher.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.