Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Madesjö förskola

Madesjö förskola ligger i ett lugnt område med närhet till skola och natur.  Vi består av fem avdelningar, Hallonet, Nyponet, Vallmon, Violen och Solrosen, med barn i åldrarna 1-5.

Förskolan har en stor och härlig gemensam gård som inspirerar barnen till lek och rörelse. Stora, ljusa lokaler ger goda möjligheter att skapa många olika lärmiljöer som främjar barns utveckling. Madesjö förskola har eget tillagningskök vilket innebär att all mat lagas på plats av vår kock.

Verksamheten utgår från barnens erfarenhetsvärld, intresse och motivation. Vi arbetar mycket med lekens betydelse för barns utveckling som ger barnen glädje och gemenskap samt utvecklar empati och kreativitet i barngruppen

Vi erbjuder skapande aktiviteter som utvecklar barnens fantasi.

Vi arbetar temainriktat med natur, kultur och samhälle. Detta finns alltid med på ett naturligt sätt i vår verksamhet under dagen/terminen.

Vi samlas ofta till rörelse, sång och musik som ger samhörighet och utvecklar barnens motorik.

Vi arbetar för att barnen skall våga visa känslor, uttrycka sin åsikt, lyssna på varandra, planera sin egen tid och kunna påverka sin omgivning där vi vuxna är goda förebilder.

Vi stärker barnens självförtroende genom uppmuntran, beröm samt genom att vi ger dem ansvar med stöd och hjälp av oss vuxna.

Verksamheten präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas (Lpfö 98/16).

Tillsammans med föräldrar vill vi skapa trygga relationer och miljöer som tar tillvara på såväl olikheter som likheter. Vi strävar efter att samtliga barn ska utveckla en tilltro till sin egen förmåga men också se gruppens betydelse. Vi vill att barnen ska utvecklas till självständiga och trygga individer som samtidigt känner gemenskap och grupptillhörighet i vår verksamhet.

Pedagogisk dokumentation är en viktig del för att barn, vårdnadshavare och lärare ska kunna följa barns utveckling och lärande. Pedagogisk dokumentation är även en viktig del för oss lärare för att vi ska kunna utvärdera, utveckla och förändra vår verksamhet.

Madesjö förskola

Bolanders väg 9, 382 45 Nybro, Sverige

Madesjö förskola ligger i ett lugnt område med närhet till skola och natur. Vi består av fem avdelningar, Hallonet, Nyponet, Vallmon, Violen och Solrosen, med barn i åldrarna 1-5.

Kontakta oss

Madesjö förskola

Besöksadress: Bolanders väg 9, 382 45 Nybro

Förskolans avdelningar

Hallonet

076-840 69 41

Violen

0481-450 47

Solrosen

0481-450 48

Nyponet

070-354 16 62

Vallmon

070-263 66 45


Övriga kontakter

Verksamhetschef och rektorer – förskola

Lärande & kultur – förskola och fritids

Verksamhetschef och rektorer - förskola

Verksamhetschef förskola

Marie Carlsson
marie.carlsson@nybro.se

0481-454 81

Rektorsområden

Flygsfors, Guldgruvan, Madesjö och Orrefors förskola

Rektor, Anna Lilius
anna.lilius@nybro.se

0481-455 00

0705-09 55 08

Blåklockan, Nygården och Örsjö förskola

Rektor, Åsa Nystedt
asa.nystedt@nybro.se

0481-450 63

Alsterbro, Bäckebo, Hanemålagården och Vitsippans förskola

Rektor, Marita Ljungberg-Blom
marita.ljungberg-blom@nybro.se

0481-450 91

Flerohopp, Gazellen, Kristvalla och Ljunghaga

Rektor, Jenny Nilsson
jenny.s.nilsson@nybro.se

0481-456 08

0730-88 35 90

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.