Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Förskolan Ljunghaga

På förskolan Ljunghaga möter ni en välkomnande verksamhet där glädje, nyfikenhet, trygghet och utforskande står i fokus.

För oss är det viktigt att barnen upplever förskolan som meningsfull och rolig, samt att varje barn har möjlighet att lära och utvecklas utifrån just sina förmågor och erfarenheter. Omsorg, utveckling och lärande går hand i hand i vår utbildning och vi lägger stor vikt vid att anpassa våra pedagogiska miljöer utifrån barnens åldrar, nyfikenhet och intressen.

Förskolans prioriterade mål

Ett av våra prioriterade mål är att skapa pedagogiska miljöer som är välkomnande, inbjudande, tillgängliga, tydliga och undersökningsbara samt innehålla en variation av material.

Barns delaktighet och inflytande är en naturlig och viktig del i vårt arbete samt att alla barn ges möjlighet att möta många olika uttrycksformer tillsammans med engagerade och nyfikna pedagoger.

Avdelningar

Förskolan Ljunghaga består av avdelningarna Korallen, Snäckan/Pärlan och Naturförskolan.

På Naturförskolan bedrivs undervisningen till största delen i utemiljö där vi tar till vara på naturens möjligheter. Tillsammans med barnen utforskar vi skog, ängar och grunda vattendrag. Vi bygger kojor, klättrar i träd, rutschar nerför slänter och hoppar mellan stenar.

I en inspirerande miljö skapar vi sagovärldar som främjar kreativiteten och fantasin där barnen får uppleva lusten och glädjen att lära tillsammans med andra. Barnen lär sig samspelet mellan det som växer och lever och får förståelse för sin delaktighet i naturens kretslopp.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill komma på besök.

Hitta till oss

Förskolan Ljunghaga

Tallgölsgatan 7, 38236 Nybro, Sverige

Förskolan Ljunghaga består av tre avdelningar, Korallen som har barn i åldrarna 1-2 år, Snäckan som har 3-åringar och Pärlan som har barn i åldrarna 4-5 år. Förskolan är lantligt belägen med närhet till både skog och skiftande natur.

Kontakta oss

Förskolan Ljunghaga

Besöksadress: Tallgölsgatan 7, 382 36 Nybro

Förskolans avdelningar

Korallen

073-411 92 76

Snäckan/Pärlan

073-420 53 29

Naturförskolan

073-154 59 11


Övriga kontakter

Verksamhetschef och rektorer – förskola

Lärande & kultur – förskola och fritids

Verksamhetschef och rektorer - förskola

Verksamhetschef förskola

Marie Carlsson
marie.carlsson@nybro.se

0481-454 81

Rektorsområden

Flygsfors, Guldgruvan, Madesjö och Orrefors förskola

Rektor, Anna Lilius
anna.lilius@nybro.se

0481-455 00

0705-09 55 08

Blåklockan, Nygården och Örsjö förskola

Rektor, Åsa Nystedt
asa.nystedt@nybro.se

0481-450 63

Alsterbro, Bäckebo, Hanemålagården och Vitsippans förskola

Rektor, Marita Ljungberg-Blom
marita.ljungberg-blom@nybro.se

0481-450 91

Flerohopp, Gazellen, Kristvalla, Ljunghaga och Åkrahälls förskola

Rektor, Jenny Nilsson
jenny.s.nilsson@nybro.se

0481-456 08

0730-88 35 90

Förskola och fritids

Kontakta oss gärna för frågor inom förskola, fritids eller familjedaghem.

barnomsorg@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.