Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Ebbehult kulturmiljöområde

Stora och Lilla Ebbehult ligger sydväst om Nybro stad. De är en del av det småskaliga kulturlandskapet på Nybros landsbygd. Här betar korna i fållor med den gamla betesmarkens flora, flera alléer med hamlade träd och krokiga stenmurar kring små åkrar. Lövskogar i byns utkanter vittnar om de små tegar och öppna betesmarker som tidigare fanns här. Vandringsleden Dackeleden löper genom Stora Ebbehult. Vägen Ebbehult - Toresbo - Ramsjö är utpekad som kulturhistoriskt värdefull väg.

Landskapet präglas av det typiska småländska inlandets landskap med gamla, små, ännu delvis odlade, oregelbundna åkrar närmast bebyggelsen och ett ängs- och haglandskap med lövträd runt åkrarna. Stora Ebbehult gränsar till en sträcka av Hagbyån. Typiskt i skogslandskapet är även olika vattendrag och våtmarker.

Områdesbeskrivning för Ebbehult

Ebbehult, Madesjö socken – en del av Nybro kommuns kulturmiljöprogram

Karta

Ebbehult, Madesjö socken

Stora Ebbehult, Sverige

Stora och Lilla Ebbehult ligger sydväst om Nybro stad. De är en del av det småskaliga kulturlandskapet på Nybros landsbygd. Landskapet präglas av gamla, små, ännu delvis odlade, oregelbundna åkrar närmast bebyggelsen och ett ängs- och haglandskap med lövträd runt åkrarna. Vandringsleden Dackeleden löper genom Stora Ebbehult.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000