Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Nu sätter vi igång med gång- och cykelbanorna i Kungshall!

Status: Avslutat arbete

Som ett led i kommunens arbete med att göra gatorna mer cykelvänliga och mer trafiksäkra för gående och cyklister, bygger vi om Dahlborgsgatan (delen Florag-Lummerstigen), Kungshallsvägen, Vattugatan och den del som saknar gång och cykelbana på Algatan.

Dahlborgsgatan

Under vecka 36 började vi med gång- och cykelbanan på Dahlborgsgatan på den västra sidan, mellan Floragatan och Lummerstigen. Även gatan kommer att byggas om och smalnas av. Arbetet beräknas vara färdigt under våren 2022.

För att underlätta arbetet, och för att de som jobbar på gatan skall ha en trygg arbetsmiljö, kommer Dahlborgsgatan, mellan Platåvägen och Floragatan, att stängas av för genomfartstrafik för fordon under vecka 36 till 48 (september-november).

Algatan, Vattugatan och Kungshallsvägen

Gång- och cykelbanor på Vattugatan, Algatan och Kungshallsvägen har nu påbörjats. Eventuella omledningar kan förekomma, främst i samband med beläggningsarbeten. Arbetena beräknas vara färdiga sommaren 2022.

Då gatorna kommer att smalnas av kommer det inte längre finnas möjlighet att parkera bilen på gatan, så ni som parkerar på Vattugatan och Kungshallsvägen, hör med er hyresvärd om möjlighet att få hyra en parkeringsplats!

Mvh

Gatuenheten

Kungshallsvägen 10, 382 43 Nybro, Sverige

Nu sätter vi igång med gång- och cykelbanorna i Kungshall!

Kungshallsvägen 10, 382 43 Nybro, Sverige

Kontakta oss

Gator & vägar

Om du har frågor avseende gator/vägar, gatubelysning, GC-vägar, trafik och liknande, så kontaktar ni gata/naturenheten via kommunens växel 0481-450 00. Alternativt via e-post till samhallsbyggnad@nybro.se

För felanmälan använd lämplig e-tjänst

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.