Parkering & Parkeringsskiva

Gratis parkering gäller alla dagar i Nybro. Totalt finns 706 platser på allmänna parkeringar och 660 platser på kundparkeringar. Dessutom kan vi erbjuda 31 handikapplatser placerade vid köpcentra, hälsocentral, bibliotek och simhall.

Parkeringsskiva gäller på bestämda platser

Alla parkeringsplatser i Nybro är avgiftsfria men du måste ha en parkeringsskiva när du parkerar på vissa platser i centrala Nybro. Syftet är att uppnå en bättre rotation på parkeringsplatserna.

P-skivan används på de platser i centrum där det är tillåtet att parkera en och två timmar mellan klockan 8.00 och 18.00 på vardagar och mellan klockan 8.00 och 13.00 på lördagar. Och på markerade platser inom gångfartsområde mellan klockan 10-18 vardagar utom vardag före söndag- och helgdag och mellan klockan 10-16 vardag före söndag- och helgdag.

Det är totalt 189 parkeringsplatser som är berörda och de ligger i kvarteret Fabriken, på Sveaplan, parkeringen mellan Engshyttegatan och Stora Nygatan, utmed gatorna Stora Nygatan, Mellangatan, Storgatan, Stationsgatan, Västra Magasinsgatan vid Stadshusplan samt parkeringsplatserna vid Västra Magasinsgatan mitt emot Järnvägsparken.

Skyltar med symbolen för parkeringsskiva finns uppsatta på dessa parkeringsplatser.

På parkeringskartan är de flesta av dessa platser markerade. Där kan du också se vad det är för regler som gäller för parkeringsskivan. Övriga parkeringsplatser i Nybro omfattas inte av bestämmelsen om parkeringsskiva.

P-skiva

Parkeringsskivor finns att köpa vid resecentrum och Bohmans Bokhandel.

Ett litet tips: Skulle ni ej ha någon p-skiva tillgänglig så går det bra att skriva ankomsttiden på en papperslapp och lägga den väl synlig i vindrutan så gäller den som p-skiva.

  Parkeringskarta – P-skiva – PDF (835 kB)

 Parkeringsregler

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Parkering & Parkeringsskiva

Datum för publicering | ändrad: 2019-06-27 | skapad: 2014-11-10

Gator & Trafik

  Bara va` på Sveaplan!

Äntligen bygger vi på Sveaplan! Arbetet med att iordningställa området kring Sveaplan kommer att indelas i etapper där vi först [...]

  Barn i trafiken

Det är i tidig ålder som människor skaffar sig värderingar och beteende som man tar med sig vidare i livet. [...]

  Cykelvägar

I Nybro kommun har vi cirka 5 mil cykelvägar och kommunen jobbar för att cyklisterna ska få en bra och [...]

  Industrispår och kombiterminal

Nybro kommun äger och förvaltar två industrispår. I västra delen av Nybro ligger Orreforsbanan. I östra delen ligger Fredrikslunds industrispår [...]

  Kommunala gator

Kommunen ansvarar för att vi har ett fungerande vägnät , gång- och cykelvägar samt parker och lekplatser i Nybro kommun. [...]

  Miljövänlig dammbindning!

30 km grusväg i området omkring Orranäsasjön dammbinds med hjälp av det naturvänliga ämnet lignin. Om försöket med lignin som [...]

  Ny bro i Flerohopp

Under vecka 2-3 har en ny bro anlagds över Utterbäcken i Flerohopp. Den nya bron är i trä och har [...]

  Parkering & Parkeringsskiva

Gratis parkering gäller alla dagar i Nybro. Totalt finns 706 platser på allmänna parkeringar och 660 platser på kundparkeringar. Dessutom [...]

  Parkeringstillstånd

En person som har ett varaktigt funktionshinder som innebär väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand mellan platsen där [...]

  Snöröjning

När det snöar Vi startar snöröjningen på genomgående gång- och cykelleder samt på gator i centrum och på huvudgator vid [...]

  Taxor & Avgifter

Här hittar du alla dokument för avgifter och taxor i Nybro kommun. Alkohol, tobak och läkemedel Avgifter för tillståndsprövning och [...]

  Tillgänglighetsguiden

Nybro kommuns Tillgänglighetsguide beskriver hur tillgängliga de publika lokalerna/platserna i kommunen är ur ett funktionshindersperspektiv. Nybro kommuns tillgänglighetsguide Tillgänglighetsguiden togs [...]

  Trafikräkning

Trafikräkning som berör större delen av centralorten görs vart fjärde eller femte år. Senast vi gjorde en större trafikmätning var [...]

  Vägarbete v32

Under vecka 32 kommer det att läggas ny toppbeläggning JIMT på följande enskilda vägar. Spakstorp-Köhl Stora Persmåla Norra Björnahult Gränö-Lindehult [...]

  Högröjning

Vårvintern 2018 kommer vi fortsätta med 9,3 mil högröjning på enskilda vägar. Områden som berörs är östra delen av Nybro [...]