Parkering & Parkeringsskiva

Gratis parkering gäller alla dagar i Nybro. Totalt finns 706 platser på allmänna parkeringar och 660 platser på kundparkeringar. Dessutom kan vi erbjuda 31 handikapplatser placerade vid köpcentra, hälsocentral, bibliotek och simhall.

Parkeringsskiva gäller på bestämda platser

Alla parkeringsplatser i Nybro är avgiftsfria men du måste ha en parkeringsskiva när du parkerar på vissa platser i centrala Nybro. Syftet är att uppnå en bättre rotation på parkeringsplatserna.

P-skivan används på de platser i centrum där det är tillåtet att parkera en och två timmar mellan klockan 8.00 och 18.00 på vardagar och mellan klockan 8.00 och 13.00 på lördagar. Och på markerade platser inom gångfartsområde mellan klockan 10-18 vardagar utom vardag före söndag- och helgdag och mellan klockan 10-16 vardag före söndag- och helgdag.

Det är totalt 189 parkeringsplatser som är berörda och de ligger i kvarteret Fabriken, på Sveaplan, parkeringen mellan Engshyttegatan och Stora Nygatan, utmed gatorna Stora Nygatan, Mellangatan, Storgatan, Stationsgatan, Västra Magasinsgatan vid Stadshusplan samt parkeringsplatserna vid Västra Magasinsgatan mitt emot Järnvägsparken.

Skyltar med symbolen för parkeringsskiva finns uppsatta på dessa parkeringsplatser.

På parkeringskartan som även finns på parkeringsskivans baksida är de flesta av dessa platser markerade. Där kan du också se vad det är för regler som gäller för parkeringsskivan. Övriga parkeringsplatser i Nybro omfattas inte av bestämmelsen om parkeringsskiva.

Parkeringsskiva kan du hämta gratis i receptionen på kommunhuset Balder, Dunderbergsgatan 2, på Resecentrum (stationen), Engshyttegatan 6 samt i vissa affärer i centrum. Vår parkeringsvakt har också med sig parkeringsskivor i bilen.

  Parkeringskarta – P-skiva – PDF (835 kB)

 Parkeringsregler

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Parkering & Parkeringsskiva

Datum för publicering | ändrad: 2017-07-24 | skapad: 2014-11-10
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 1387 - kategori: 123

Gator & Trafik

  Barn i trafiken

Det är i tidig ålder som människor skaffar sig värderingar och beteende som man tar med sig vidare i livet. [...]

  Cykelvägar

I Nybro kommun har vi cirka 5 mil cykelvägar och kommunen jobbar för att cyklisterna ska få en bra och [...]

  Grusvägsrenovering

Nybro Kommun har under vecka 16 utfört 11km grusvägsrenovering på enskilda vägar.Syftet med grusvägsrenoveringen är bärighetshöjande och bättre avvattning.

  Industrispår och kombiterminal

Nybro kommun äger och förvaltar två industrispår. I västra delen av Nybro ligger Orreforsbanan. I östra delen ligger Fredrikslunds industrispår [...]

  Kommunala gator

Kommunen ansvarar för att vi har ett fungerande vägnät , gång- och cykelvägar samt parker och lekplatser i Nybro kommun. [...]

  Miljövänlig dammbindning!

Mellan 18/5 och 22/5 kommer 30 km grusväg i området omkring Orranäsasjön dammbindas med hjälp av det naturvänliga ämnet lignin. [...]

  Parkering & Parkeringsskiva

Gratis parkering gäller alla dagar i Nybro. Totalt finns 706 platser på allmänna parkeringar och 660 platser på kundparkeringar. Dessutom [...]

  Parkeringstillstånd

En person som har ett varaktigt funktionshinder som innebär väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand mellan platsen där [...]

  Snöröjning

När det snöar Vi startar snöröjningen på genomgående gång- och cykelleder samtpå gator i centrum och på huvudgator vid 4-7 [...]

  Tillgänglighetsguiden

Nybro kommuns Tillgänglighetsguide beskriver hur tillgängliga de publika lokalerna/platserna i kommunen är ur ett funktionshindersperspektiv. Nybro kommuns tillgänglighetsguide Tillgänglighetsguiden togs [...]

  Trafikräkning

Trafikräkning som berör större delen av centralorten görs vart fjärde eller femte år. Senast vi gjorde en större trafikmätning var [...]

  Trafiksäkerhet

Fri sikt - Klipp häcken! För att trafikmiljön ska bli så säker som möjligt krävs det att både vi från [...]

  Vägarbete 7 juni-23 juli

Grönvägen, mellan Bangatan och Stora Nygatan kommer att stängas av för trafik mellan 7 juni- 23 juli 2017. Anledningen är [...]