Källaröversvämning

Att få översvämning i källaren medför alltid mycket besvär och merarbete. Ekonomisk ersättning kan aldrig ersätta allt extra arbete och de skador du drabbas av.

Att tänka på om du drabbas av källaröversvämning.

  • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
  • Flytta om fuktkänsliga saker om det går.
  • Skaffa hjälp med länspumpning.
  • Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
  • Ring försäkringsbolaget.
  • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.
  • Anmäl översvämningen till Nybro Energi.
  • Eventuella skadeståndsanspråk på Nybro Energi måste meddelas skriftligt.

Relaterat: Kontaktuppgifter och Webbsida för: Källaröversvämning

Datum för publicering | ändrad: 2020-01-01 | skapad: 2014-11-06

Krisinformation

  Information vid en kris

Att ha rätt information kan vara av största vikt i samband med en kris. Vi på kommunen ansvarar för att [...]

  Kommunens krisorganisation

Vid en kris har vi på kommunen möjlighet att starta en krisstab som enbart fokuserar på att lösa krisen och [...]

  Källaröversvämning

Att få översvämning i källaren medför alltid mycket besvär och merarbete. Ekonomisk ersättning kan aldrig ersätta allt extra arbete och [...]

  Längre elavbrott

Mycket som vi har omkring oss i vår vardag kräver el för att fungera. Ibland händer det dock att elen [...]