Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Covid-19 – förskola, grundskola och gymnasiet 2022/2023

Smittspridningen av covid-19 fortsätter i samhället och vi behöver därför tillsammans fortsätta att vidta åtgärder för att förhindra smittspridningen. Nybro kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer som sammanfattningsvis innebär följande:

Att vaccinera sig är det bästa sättet att undvika att bli allvarligt sjuk i covid-19
Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot covid-19 till alla som är 12 år och äldre.

Den som är sjuk och har symtom som kan bero på covid-19 ska stanna hemma
Syftet med att stanna hemma när du känner dig sjuk med symtom på covid-19 är att inte smitta andra. Exempel på symtom är halsont, snuva, feber och hosta. Vissa symtom från luftvägarna kan finnas kvar en tid efter infektionen även hos den som blivit frisk.

Rekommendationen om att stanna hemma gäller alla åldrar. Detta gäller även om man är vaccinerad mot covid-19 eller tidigare haft sjukdomen. Det gäller även efter ett negativt självtest. Om du bor tillsammans med någon som har covid-19 behöver du inte stanna hemma, om du själv är frisk. Men var uppmärksam på om du blir sjuk och får symtom på covid-19. Då ska du stanna hemma.

Såväl barn som vuxna kan återgå till sina vanliga aktiviteter när de har blivit friska och har ett gott allmäntillstånd.

Undervisningen ska bedrivas på plats
Tidigare under pandemin var det möjligt att erbjuda elever fjärr- eller distansundervisning. Den möjligheten togs bort den 1 april 2022. Eventuell frånvaro bland barn och elever behandlas på samma sätt som frånvaro vid andra sjukdomar, och all undervisning ska bedrivas på plats.

Ingen testning av allmänheten
De flesta ska inte längre testa sig vid symtom på covid-19. Testning kan förekomma inom hälso- och sjukvården och omsorgen.

Om du har tagit ett antigentest i form av ett självtest
Det finns antigentest i form av självtest där du tar provet och läser av svaret själv.

Om du har symtom och tar ett självtest ska du stanna hemma och undvika nära kontakt med andra tills du är frisk. Det gäller oavsett om resultatet är positivt eller negativt. Ett negativt självtest utesluter inte att du har covid-19, medan ett positivt resultat innebär att du sannolikt har sjukdomen.

Om du är symtomfri men väljer att ta ett självtest, får du själv ta ställning till hur du ska göra om svaret blir positivt. Om testet tas vid screening på din arbetsplats följer du din arbetsgivares instruktioner.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000