Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Principer för placering i förskoleklass

Förskoleklassen är obligatorisk enligt skollagen. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år. Eleverna får då närvaroplikt på samma sätt som i grundskolan.

Året när barn fyller sex år kommer vårdnadshavare att få information i början av året. Informationen innehåller besked om preliminär placering i förskoleklass samt hur och när svar och eventuell önskan om annan placering ska lämnas. Slutlig placering meddelas efter att svaren gåtts igenom.

Såhär går fördelning av förskoleklassplatserna till

Den preliminära fördelningen utgår från barnets folkbokföringsadress och hur många förskoleklassplatser som finns tillgängliga på kommunens skolor. Vid placeringar av elever i förskoleklasser tillämpar vi följande prioriteringsordning:

1. Barn som är folkbokförda i kommunen och som kan ha rätt till skolskjuts till en viss skola har förtur till den skolan.

2. Därefter tittar kommunen på vilket barn som är folkbokfört i kommunen som har relativt närmast till skolan. Utifrån det görs den preliminära placeringen.

3. Efter sista svarsdagen går kommunen igenom alla svar. Om fler barn önskar välja en skola än det finns platser till, bedömer kommunen vilka barn som har rätt till en plats på skolan enligt punkt 4-6.

4. Barn som är folkbokförda i kommunen och som genom ett aktivt val önskat att placeras på en viss skola får sitt önskemål tillgodosett i mån av plats och om barnet har rätt till platsen enligt den relativa närhetsprincipen.

  • Vid lika avstånd:
    Om två eller fler barn har samma relativa närhet till önskad skola, och konkurrerar om samma plats, tilldelas platsen till det barn som har närmast till aktuell skola.
  • Annars:
    Om två eller fler barn har samma relativa närhet till aktuell skola tilldelas platsen genom lottning.

Om barnet enligt ovan inte får plats på den önskade skolan så har barnet kvar kommunens ursprungliga preliminära placering, vilken har bedömts utifrån den relativa närhetsprincipen.

Barn med skolplikt som ansökt om plats men inte är folkbokförda i kommunen, placeras på önskad skola i mån om plats. Det samma gäller för barn som inte har skolplikt men som har ansökt om att få börja förskoleklass.

Exempel på den relativa närhetsprincipen – enligt skollagen kapitel 9, 15 §

Illustration av två elever med olika avstånd till två skolor.

  • Elev 1 har närmare till Skola 2 jämfört med Elev 2.
  • Elev 1 har dock också närmare till Skola 1 jämfört med Elev 2.
  • Vid platsbrist på Skola 2 får Elev 2 därmed sin placering på Skola 2 och Elev 1 får sin placering på Skola 1.

Kontakta oss

Verksamhetschef och rektorer - grundskola och fritidshem

Verksamhetschef grundskola

Daniel Hjertqvist
0481-455 17
daniel.hjertqvist@nybro.se

Rektorer

Fagerslättskolan f-3 samt fritids

Anna Hård af Segerstad, rektor
0481-452 18
anna.hardafsegerstad@nybro.se

Hanemålaskolan samt fritids

Camilla Tagesson, rektor
0481-455 37
camilla.tagesson@nybro.se

Grundsärskola

Cecilia Bäck, rektor
0481-455 43
cecilia.back@nybro.se

Paradisskolan f-6 samt fritids

Emma Pernbert, rektor
0481-455 16
emma.pernbert@nybro.se

Madesjöskolan 7-9

Heinz Rejdvik, rektor
0481-454 82
heinz.rejdvik@nybro.se

Paradisskolan 7-9

Magnus Holmerin, rektor
0481-455 15
magnus.holmerin@nybro.se

Fagerslättskolan 4-6 samt fritids

Malin Westergren, rektor
0481-455 12
0761-36 55 69
malin.westergren@nybro.se

Västeräng, Örsjö samt fritids

Penelope Grant, rektor
0481-454 87
penelope.grant@nybro.se

Madesjöskolan f-6 samt fritids

Per Nilsson-Ekholm, rektor
0481-455 08
per.nilsson-ekholm@nybro.se

Alsterbro, Kristvallabrunn samt fritids

Pär Axelsson, rektor
0481-452 83
par.axelsson@nybro.se

Orrefors, Flerohopp samt fritids

Ulrika Barkstedt, rektor
0733-57 44 78
ulrika.barkstedt@nybro.se

Lärande & kultur

Kontakta oss gärna för frågor inom utbildning, barnomsorg och kultur.

E-post: barnochutbildning@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000