Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Principer för placering i förskoleklass

Principer för placering i förskoleklass

Förskoleklassen är sedan 2018 obligatorisk vilket enligt skollagen innebär att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år. Eleverna får då närvaroplikt på samma sätt som i grundskolan.

Berörda vårdnadshavare ska senaste ett givet datum ha lämnat in ett önskemål om vilken skola man önskar att sitt barn ska börja förskoleklass i. Detta ska göras via kommunens e-tjänst för skolval: https://minasidor.nybro.se/valavforskoleklass

I samband med val av förskoleklass anmäls även behov av fritidshemsplats samt ansökan om skolskjuts.

Kommunen har ansvar för att skolpliktiga barn erbjuds plats i någon av kommunens skolor och det är kommunen som avgör hur många elever som får plats vid varje skola. Om barnet har en placering i förskoleklass på en kommunal skola har det förtur till plats i årskurs 1 på samma skola.

Enligt skollagen ska kommunen i första hand utgå från vårdnadshavares önskemål om skola när placering sker. Om det är fler som önskar plats på en skola än det finns platser kan kommunen inte tillgodose alla vårdnadshavares önskemål och då tillämpas den så kallade närhetsprincipen enligt skollagen.

Närhetsprincipen innebär att vårdnadshavarens önskemål om placering vid en viss skola inte får gå ut över ett annat barns rätt till placering vid en skola nära hemmet. Det kan finnas flera skolor i kommunen som anses vara belägna nära hemmet, så närhetsprincipen innebär inte alltid att barnet blir placerad i den skola som ligger närmast hemmet. Se en exemplifiering av den relativa närhetsprincipen nedan.

Placeringen av respektive barn görs utifrån folkbokföringsregistret samt det antal platser som finns på skolorna vid datumet då placeringen beslutas. Kommunen tillämpar inte principen om syskonförtur.

Information om vilken förskoleklass barnen placeras i meddelas vårdnadshavarna under maj månad.

Kontakta oss

Verksamhetschef och rektorer - grundskola och fritidshem

Verksamhetschef grundskola

Daniel Hjertqvist
0481-455 17
daniel.hjertqvist@nybro.se

Rektorer

Fagerslättskolan f-3 samt fritids

Anna Hård af Segerstad
0481-452 18
anna.hardafsegerstad@nybro.se

Hanemålaskolan samt fritids

Camilla Tagesson
0481-455 37
camilla.tagesson@nybro.se

Grundsärskola

Cecilia Bäck
0481-455 43
cecilia.back@nybro.se

Paradisskolan f-6 samt fritids

Emma Pernbert
0481-455 16
emma.pernbert@nybro.se

Madesjöskolan 7-9

Heinz Rejdvik
0481-454 82
heinz.rejdvik@nybro.se

Paradisskolan 7-9

Magnus Holmerin
0481-455 15
magnus.holmerin@nybro.se

Fagerslättskolan 4-6 samt fritids

Malin Westergren
0481-455 12
0761-36 55 69
malin.westergren@nybro.se

Västeräng, Örsjö samt fritids

Penelope Grant
0708- 83 63 07
penelope.grant@nybro.se

Madesjöskolan f-6 samt fritids

Per Nilsson-Ekholm
0481-455 08
per.nilsson-ekholm@nybro.se

Alsterbro, Kristvallabrunn samt fritids

Pär Axelsson
0481-452 83
par.axelsson@nybro.se

Orrefors, Flerohopp samt fritids

Ulrika Barkstedt
0733-57 44 78
ulrika.barkstedt@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000