Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Västerängsskolan

Västerängsskolan

Nya Västerängsskolan byggs med målet att skapa sydöstra Sveriges mest hoppfulla och hållbara skola. Det kommer att bli en F-6-skola med två paralleller och en tillhörande idrottshall. I augusti 2025 planeras för inflyttning i de nya skollokalerna. Under byggtiden äger skolans verksamhet rum i ersättningslokaler vid Åkrahällskolan och Fagerslättsskolan.

Nybyggnationen av Västerängsskolan är del av en satsning på barn och elever i för- och grundskola i Nybro kommun. Nya lokaler och utomhusytor behövs för att räcka till antalet barn och elever som ökar i Nybro centralort. Den nya skolans huvudbyggnad ska byggas och certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Målet är att bygga långsiktigt hållbara lokaler och utomhusytor och skapa en skola som är trygg, tillgänglig och hälsosam för elever och personal.

Skolan kommer att ha en stor utemiljö som motiverar eleverna till rörelse eftersom sambandet mellan fysisk aktivitet och prestationer i skolan i flera rapporter och studier har visat sig vara positivt. Den får en bruttototalarea (BTA) på 4812 kvadratmeter med en idrottshall på 665 kvadratmeter. Skolans storkök kommer att klara tillagning för 400 personer.

Inomhus blir det skofria lokaler som ger en bättre inomhusmiljö med mindre slitage och enklare städ. Golvvärme på plan ett ger en god temperatur för elevernas och personalens kontakt med golvet. Kyld tilluft och yttre solavskärmning på stora delar av skolbyggnaden kommer att skapa ett bra inomhusklimat.

Stort fokus på hållbarhet

Byggnationen sker med fossilfria transporter på arbetsplatsen då fordonen i största mån drivs med HVO-diesel.

Den nya skolan kommer att nå lägre energikostnader i driftskedet som blir 32 % bättre jämfört med nybyggnadsregler. En solcellsanläggning med en kapacitet på 100 kW byggs på ett av taken. Den motsvarar ungefär 40 % den förväntade fastighetselen.

Medvetna materialval har gjorts med tanke på klimatet:

 • Grunden gjuts med klimatförbättrad armering och betong som ger 30 % besparing i koldioxid-utsläpp.
 • Stommen är till större delar i massivträ. Den går att demontera och återanvända någon annanstans i framtiden. Mindre utvalda delar blir i fossilfritt stål. Idrottshallen får limträreglar som väggstomme.
 • Asfalten som läggs runt skolan består till stor del av återvunnen asfalt.
 • Fasadmaterialet blir värmebehandlad pigmenterad furupanel.
 • Biokol kommer att användas i planteringar för att binda koldioxid i marken.
 • Biologisk mångfald är fokus för den nya utemiljön.

Beräknad tidsplan

 • Augusti 2025: Planerad inflyttning i de nya skollokalerna.
 • 23 oktober-27 oktober 2023: Asfaltering av Västerängsgatan, Oxelvägen och Ringvägen.
 • 18-29 september 2023: Asfaltering av Vasagatan och Västerängsgatan. Montering av byggkran. Stomresning av skolan påbörjas.
 • Maj 2023: Byggstart av den nya Västerängsskolan.
 • Oktober 2022: Inledning på förberedande arbete som rivning av befintliga byggnader, återvinning av material, avverkning av skog och sanering av skolområdet.
 • Juni 2022: Flytten ut ur Västerängsskolan genomfördes efter läsårets slut.

Information om projektet att bygga en trygg och hållbar skola

Relaterad information och nyheter

Stomresning och gjutning vid Västerängsskolan (måndag 18 september 2023)

Första spadtagen för Västerängsskolan (fredag 12 maj 2023)

Detaljplan för fastigheten Humlan 2 med flera (Västerängsskolan) i Västeräng, Nybro stad
Detaljplanen fick laga kraft den 11 november 2022.

Flyttplaner och arbete vid Västerängsskolan efter överklagan (fredag 3 juni 2022)

Detaljplan vid Västerängsskolan överklagad (torsdag 19 maj 2022)

Frågor och svar gällande nybyggnationen – till vårdnadshavare

Den långsiktiga lokalplanering pågår, med syfte att få det så bra som möjligt för skolans elever. Vårdnadshavare för elever som blir fyror under läsåret 24/25 kommer  att få vidare information om planen för lokaler så snart det är klart.

Under nybyggnationstiden är ersättningslokalerna på Åkrahällskolan och Fagerslättsskolan. Det hade varit önskvärt att samla alla Västerängsskolans elever på ett ställe men dessvärre finns det inte så stora lokaler lediga att ta emot samtliga klasser tillfälligt.

Nej, enligt skolskjutsreglementet erbjuds inga elever skolskjuts inom centralorten. Det gäller även för dessa elever.

Denna fråga behöver utredas och kommer därför att besvaras i framtiden.

Västerängsskolan

Västerängsgatan 34, 382 32 Nybro, Sverige

Västerängsskolan är den yttre centralskolan och är en F-3 skola med tillhörande fritidsavdelningar.

Kontakta oss

Skolexpedition

Alsterbroskolan

0481-452 38

Fagerslättskolan

0481-452 38

Flerohopp skola

0481-454 78

Anpassad grundskola (Hanemåla och Paradiset)

0481-455 36

Hanemålaskolan

0481-455 36

Kristvallabrunn skola

0481-452 38

Madesjöskolan

0481-454 78

Orrefors skola

0481-454 78

Paradisskolan

0481-455 22

Västerängskolan

0481-455 36

Örsjö skola

0481-455 36

Verksamhetschef och rektorer - grundskola och fritidshem

Verksamhetschef grundskola

Daniel Hjertqvist
0481-455 17
daniel.hjertqvist@nybro.se

Rektorer

Alsterbro åk F-9 och Kristvallabrunn skola åk F-6 och Fritidshem

Pär Axelsson, rektor
0481-452 83
par.axelsson@nybro.se

Anpassad grundskola Hanemålaskolan och Paradisskolan

Sofie Lindman, rektor
0481-455 43
Sofie.Lindman@nybro.se

Fagerslättsskolan åk F-3 och Fritidshem

Anna Hård af Segerstad, rektor
0481-452 18
anna.hardafsegerstad@nybro.se

Fagerslättsskolan åk 4-6

Malin Westergren, rektor
0481-455 12
malin.westergren@nybro.se

Hanemålaskolan åk F-6 och Fritidshem

Camilla Tagesson, rektor
0481-455 37
camilla.tagesson@nybro.se

Madesjöskolan åk F-6 och Fritidshem

Per Nilsson Ekholm, rektor
0481-455 08
per.nilsson-ekholm@nybro.se

Madesjöskolan åk 7-9

Per Nilsson Ekholm, Tf. rektor
0481-455 08
per.nilsson-ekholm@nybro.se

Paradisskolan åk F-6 och Fritidshem

Emma Pernbert, rektor
0481-455 16
emma.pernbert@nybro.se

Paradisskolan åk 7-9

Magnus Holmerin, rektor
0481-455 15
magnus.holmerin@nybro.se

Orrefors och Flerohopp skola åk F-6 och Fritidshem

Ulrika Barkstedt, rektor
0733-57 44 78
ulrika.barkstedt@nybro.se

Västerängsskolan och Örsjö skola åk F-6 och Fritidshem

Penelope Grant, rektor
0481-454 87
penelope.grant@nybro.se

Skolkuratorer

Alsterbro skola F-6

Amanda Jönsson
amanda.jonsson@nybro.se
070-528 64 61

Alsterbro skola 7-9

Linn Eriksson
linn.eriksson@nybro.se
0481-454 77

Fagerslättskolan F-6

Janina Johansson
janina.johansson@nybro.se
0481-455 57

Flerohopp skola F-6

Amanda Jönsson
amanda.jonsson@nybro.se
070-528 64 61

Hanemålaskolan F-6

Liza Vesterlund
liza.vesterlund@nybro.se
0481-452 78

Kristvallabrunn skola F-6

Amanda Jönsson
amanda.jonsson@nybro.se
070-528 64 61

Madesjöskolan F-6

Sofia Dackebrand
sofia.dackebrand@nybro.se
0481-451 21

Madesjöskolan 7-9

Linn Eriksson
linn.eriksson@nybro.se
0481-454 77

Orrefors skola F-6

Amanda Jönsson
amanda.jonsson@nybro.se
070-528 64 61

Paradisskolan F-6

Liza Vesterlund
liza.vesterlund@nybro.se
0481-452 78

Paradisskolan 7-9

Anna Bramming
anna.bramming@nybro.se
0481-455 26

Anpassad grundskola Hanemåla F-10

Anna Bramming
anna.bramming@nybro.se
0481-455 26

Anpassad grundskola Paradisskolan 7-10

Anna Bramming
anna.bramming@nybro.se
0481-455 26

Västerängskolan F-3

Sofia Dackebrand
sofia.dackebrand@nybro.se
0481-451 21

Åkrahällskolan

Anna Wadsten
anna.wadsten@nybro.se
0481-456 76

Ulrika Andersson
ulrika.andersson@nybro.se
0481-452 82

Örsjö skola F-6

Sofia Dackebrand
sofia.dackebrand@nybro.se
0481-451 21

Skolpsykologer

Alsterbro skola f-9

Martin Arvidsson
martin.arvidsson@nybro.se
0481-457 60

Fagerslättskolan f-6

Martin Arvidsson
martin.arvidsson@nybro.se
0481-457 60

Flerohopp skola f-6

Ibelises Pozo Karlsson
ibelises.pozo-karlsson@nybro.se
0481-457 60

Hanemålaskolan f-6

Ibelises Pozo Karlsson
ibelises.pozo-karlsson@nybro.se
0481-452 68

Kristvallabrunn skola f-6

Martin Arvidsson
martin.arvidsson@nybro.se
0481-457 60

Madesjöskolan f-6

Ibelises Pozo Karlsson
ibelises.pozo-karlsson@nybro.se
0481-452 68

Madesjöskolan 7-9

Ingrid Hult
ingrid.hult@nybro.se
0481-452 76

Orrefors skola f-6

Ibelises Pozo Karlsson
ibelises.pozo-karlsson@nybro.se
0481-452 68

Paradisskolan f-6

Martin Arvidsson
martin.arvidsson@nybro.se
0481-457 60

Paradisskolan 7-9

Ingrid Hult
ingrid.hult@nybro.se
0481-452 76

Västerängskolan f-3

Ibelises Pozo Karlsson
ibelises.pozo-karlsson@nybro.se
0481-452 68

Örsjö skola f-6

Ibelises Pozo Karlsson
ibelises.pozo-karlsson@nybro.se
0481-452 68

Anpassad grundskola Hanemåla f-10

Ingrid Hult
ingrid.hult@nybro.se
0481-452 76

Anpassad grundskola Paradisskolan 7-10

Ingrid Hult
ingrid.hult@nybro.se
0481-452 76

Åkrahällskolan

Martin Arvidsson
martin.arvidsson@nybro.se
0481-457 60

Skolsköterskor

Alsterbro skola F-9

Johanna Nubert
johanna.nubert@nybro.se
0481-454 86

Fagerslättskolan F-6

Emy Tysk
emy.tysk@nybro.se
0481-455 06

Flerohopp skola F-6

Emma Wennerström
emma.wennerstrom@nybro.se
0481-452 85

Hanemålaskolan F-6

Josefin Blomqvist
josefin.blomqvist@nybro.se
0481-455 42

Kristvallabrunn skola F-6

Johanna Nubert
johanna.nubert@nybro.se
0481-454 86

Madesjöskolan F-6

Emma Wennerström
emma.wennerstrom@nybro.se
0481-452 85

Madesjöskolan 7-9

Johanna Nubert
johanna.nubert@nybro.se
0481-454 86

Orrefors skola F-6

Emma Wennerström
emma.wennerstrom@nybro.se
0481-452 85

Paradisskolan F-6

Karin Becker
Karin.Becker@nybro.se
0481-45521

Paradisskolan 7-9

Alva Eide
0481-45272
alva.eide@nybro.se

Västerängsskolan F-3

Karin Becker
Karin.Becker@nybro.se
0481-45521

Örsjö skola F-6

Ann-Sofie Bäckström
ann-sofie.backstrom@nybro.se
0481-455 56

Anpassad grundskola Hanemåla F-10

Cissi Nilssén
cissi.nilssen@nybro.se
0481-455 69

Anpassad grundskola Paradisskolan 7-10

Cissi Nilssén
cissi.nilssen@nybro.se
0481-455 69

Åkrahällskolan

Ann-Sofie Bäckström
ann-sofie.backstrom@nybro.se
0481-455 56

Lärande & kultur

Kontakta oss gärna för frågor inom utbildning, barnomsorg och kultur.

E-post: larandeochkultur@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.