Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Paradisskolan

Paradisskolan

Paradisskolan är en centralt belägen F-9 skola.

Paradisskolan består av tre enheter med varsin rektor som leder verksamheten:

  • Paradisskolan F-6
  • Paradisskolan 7-9
  • Anpassad grundskola

Till verksamheten hör också Paradisskolans fritidshem och förberedelseklass för nyanlända elever.

Viktiga verktyg och information för grundskolan

Om Paradisskolan F-6 och fritidshem

Paradisskolan F-6 inryms i ändamålsenliga lokaler som uppmanar till såväl lärande som lek. Här går elever från förskoleklassen upp till årskurs sex. I byggnaden finns även Paradisskolans fritidshem där ditt barn får trygg omsorg före och efter skoldagen.

Plan mot kränkande behandling

Om Paradisskolan 7-9

Framgång, nyfikenhet och glädje är nyckelorden i Paradisskolans verksamhet.

Vi gör vad som krävs för att eleverna får uppleva framgång i sitt lärande såväl när det gäller kunskapsmål som de sociala målen. Vår målsättning är att det arbetet ska bidra till att ge eleverna framgång i vidare studier, i kommande arbetsliv och livet i stort.

Vi strävar efter att utveckla intresseväckande arbetssätt som ska stimulera elevernas nyfikenhet att lära mer. För att lyckas med detta använder vi ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen där fokus är på att utveckla elevernas olika förmågor.

Paradisskolan är en skola där alla elever fullt ut ska få vara den man är. Vi arbetar därför aktivt för att stärka Paradisandan som handlar om att alla möten på skolan ska vara positiva och bidra till trivsel.

Ordningsregler

Konsekvenstrappa

Förväntansdokument

Anpassad grundskola

I anpassad grundskola går elever från årskurs 7 till 10. Verksamhet bedrivs i ljusa lokaler mitt i skolan. Här arbetar specialpedagoger och elevassistenter tätt tillsammans med sina elever. Anpassad grundskolas elever driver, med stöd av lärare och assistenter, skolans Cafeteria.

Paradise Cafe

Skolans cafeteria, Paradise Cafe, drivs av elever från anpassad grundskola tillsammans med sina lärare och assistenter. Alla elever från årskurs 8 tjänstgör minst en dag per läsår i cafeterian. Här kan du köpa smörgåsar, dryck och nyttiga mellanmål till bra priser

Paradise Café

Skolbiblioteket

Biblioteket på Paradisskolan är bemannat av en skolbibliotekarie fyra dagar i veckan, övrig tid kan lärare öppna lokalen.

Öppettider på skolbiblioteket

Skolarena hos Nybro bibliotek

Läxhjälp 7-9

Paradisskolan erbjuder läxhjälp för alla skolans elever tre eftermiddagar i veckan. Läxhjälpen äger rum i skolbiblioteket

Läxhjälpstiderna är:

  • Tisdag klockan 15.30 – 16.30
  • Onsdag klockan 14.30 – 16.00
  • Torsdag klockan 15.00 – 16.15

Paradisskolans vision

Vårt arbete på Paradisskolan tar avstamp i tre nyckelord: framgång, nyfikenhet och glädje.

Framgång för oss är att alla elever stegvis når allt högre mål och att alla elever når så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. En viktig framgångsfaktor för oss är att arbeta språk- och kunskapsutvecklande i alla ämnen. Det innebär att vi strävar efter att använda arbetssätt som gynnar både den språkliga och den kunskapsmässiga utvecklingen. Framgång är också när alla visar varandra respekt och hänsyn.

Nyfikenhet skapas via intresseväckande arbetsområden och arbetssätt.

Ett sätt att väcka nyfikenhet är genom moderna arbetsmetoder där datorer och annan IT-teknik används. Som ett led i detta har vi nyligen gjort en stor satsning på vår IT-miljö på skolan.

Vi arbetar för att få in eleverna i en positiv lärandespiral, detta gör vi genom att visa på framsteg som görs, framgång föder framgång!

Vi är övertygade om att välplanerade lektioner av kunniga lärare gör skillnad!

Glädje uppstår genom trivsel och positiva möten mellan människor. Glädje uppstår också genom att man gör framsteg och känner att man utvecklas.

Vi arbetar målmedvetet för att våra elever ska trivas och känna trygghet här på Paradisskolan

Vi reagerar och agerar tidigt om något inträffar, vi är noga med att ha ett nära samarbete med vårdnadshavare gällande dessa frågor. Som förälder/vårdnadshavare skall Du aldrig tveka att höra av Dig om Du har frågor kring Ditt barns trivsel och trygghet!

På Paradisskolan arbetar och utvecklas elever och personal tillsammans. Till oss kommer elever från olika skolor i Nybro kommun, något som bidrar till många trevliga möten och att nya kontakter knyts.

Paradisskolan

Kyrkoesplanaden 4, 382 33 Nybro, Sverige

Paradisskolan är en centralt belägen F-9 skola.

Kontakta oss

Paradisskolan

Besöksadress: Kyrkoesplanaden 4, 382 33 Nybro

Skolexpedition

julia.rothardt@nybro.se

0481-455 22


Arbetslag F-6

Arbetslag F-3

0481-455 48

Arbetslag 4-6

0481-456 09

Arbetslag 7-9

Arbetslag A

7A,8A och 9A
0481-456 13

Arbetslag B

7B,8B och 9B
0481-455 25

Arbetslag C

7C, 7E, 8C och 9C
0481-456 15

Arbetslag D

7D,8D och 9D
0481-456 14

Arbetslag anpassad grundskola

Arbetslag G

0481- 455 27


Fritidshemmet Lejonberget

0481-450 89

0481-456 11


Studie- och yrkesvägledare

Skolans studie- och yrkesvägledare kan hjälpa till med frågor som rör gymnasieval.

Annika Karlsson
annika.p.karlsson@nybro.se

0481-455 18


Praosamordnare

Camilla Gustavsson
camilla.gustavsson@nybro.se

070-879 27 67


Trygghetspedagog åk 7-9

Christian Gunnarsson
christian.gunnarsson@nybro.se

0481-45616

070-215 33 06


Skolbibliotekarie

Joel Tjerneld
joel.tjerneld@nybro.se

0481-455 28


Övriga kontaker

Skolsköterskor

Skolkuratorer

Skolpsykologer

Verksamhetschef och rektorer – grundskola och fritidshem

Skolkuratorer

Alsterbro skola F-6

Amanda Jönsson
amanda.jonsson@nybro.se
070-528 64 61

Alsterbro skola 7-9

Linn Eriksson
linn.eriksson@nybro.se
0481-454 77

Fagerslättskolan F-6

Janina Johansson
janina.johansson@nybro.se
0481-455 57

Flerohopp skola F-6

Amanda Jönsson
amanda.jonsson@nybro.se
070-528 64 61

Hanemålaskolan F-6

Liza Vesterlund
liza.vesterlund@nybro.se
0481-452 78

Kristvallabrunn skola F-6

Amanda Jönsson
amanda.jonsson@nybro.se
070-528 64 61

Madesjöskolan F-6

Sofia Dackebrand
sofia.dackebrand@nybro.se
0481-451 21

Madesjöskolan 7-9

Linn Eriksson
linn.eriksson@nybro.se
0481-454 77

Orrefors skola F-6

Amanda Jönsson
amanda.jonsson@nybro.se
070-528 64 61

Paradisskolan F-6

Liza Vesterlund
liza.vesterlund@nybro.se
0481-452 78

Paradisskolan 7-9

Anna Bramming
anna.bramming@nybro.se
0481-455 26

Anpassad grundskola Hanemåla F-10

Anna Bramming
anna.bramming@nybro.se
0481-455 26

Anpassad grundskola Paradisskolan 7-10

Anna Bramming
anna.bramming@nybro.se
0481-455 26

Västerängskolan F-3

Sofia Dackebrand
sofia.dackebrand@nybro.se
0481-451 21

Åkrahällskolan

Anna Wadsten
anna.wadsten@nybro.se
0481-456 76

Ulrika Andersson
ulrika.andersson@nybro.se
0481-452 82

Örsjö skola F-6

Sofia Dackebrand
sofia.dackebrand@nybro.se
0481-451 21

Skolpsykologer

Alsterbro skola f-9

Martin Arvidsson
martin.arvidsson@nybro.se
0481-457 60

Fagerslättskolan f-6

Martin Arvidsson
martin.arvidsson@nybro.se
0481-457 60

Flerohopp skola f-6

Ibelises Pozo Karlsson
ibelises.pozo-karlsson@nybro.se
0481-457 60

Hanemålaskolan f-6

Ibelises Pozo Karlsson
ibelises.pozo-karlsson@nybro.se
0481-452 68

Kristvallabrunn skola f-6

Martin Arvidsson
martin.arvidsson@nybro.se
0481-457 60

Madesjöskolan f-6

Ibelises Pozo Karlsson
ibelises.pozo-karlsson@nybro.se
0481-452 68

Madesjöskolan 7-9

Ingrid Hult
ingrid.hult@nybro.se
0481-452 76

Orrefors skola f-6

Ibelises Pozo Karlsson
ibelises.pozo-karlsson@nybro.se
0481-452 68

Paradisskolan f-6

Martin Arvidsson
martin.arvidsson@nybro.se
0481-457 60

Paradisskolan 7-9

Ingrid Hult
ingrid.hult@nybro.se
0481-452 76

Västerängskolan f-3

Ibelises Pozo Karlsson
ibelises.pozo-karlsson@nybro.se
0481-452 68

Örsjö skola f-6

Ibelises Pozo Karlsson
ibelises.pozo-karlsson@nybro.se
0481-452 68

Anpassad grundskola Hanemåla f-10

Ingrid Hult
ingrid.hult@nybro.se
0481-452 76

Anpassad grundskola Paradisskolan 7-10

Ingrid Hult
ingrid.hult@nybro.se
0481-452 76

Åkrahällskolan

Martin Arvidsson
martin.arvidsson@nybro.se
0481-457 60

Skolsköterskor

Alsterbro skola F-9

Johanna Nubert
johanna.nubert@nybro.se
0481-454 86

Fagerslättskolan F-6

Emy Tysk
emy.tysk@nybro.se
0481-455 06

Flerohopp skola F-6

Emma Wennerström
emma.wennerstrom@nybro.se
0481-452 85

Hanemålaskolan F-6

Josefin Blomqvist
josefin.blomqvist@nybro.se
0481-455 42

Kristvallabrunn skola F-6

Johanna Nubert
johanna.nubert@nybro.se
0481-454 86

Madesjöskolan F-6

Emma Wennerström
emma.wennerstrom@nybro.se
0481-452 85

Madesjöskolan 7-9

Johanna Nubert
johanna.nubert@nybro.se
0481-454 86

Orrefors skola F-6

Emma Wennerström
emma.wennerstrom@nybro.se
0481-452 85

Paradisskolan F-6

Karin Becker
Karin.Becker@nybro.se
0481-45521

Paradisskolan 7-9

Alva Eide
0481-45272
alva.eide@nybro.se

Västerängsskolan F-3

Karin Becker
Karin.Becker@nybro.se
0481-45521

Örsjö skola F-6

Ann-Sofie Bäckström
ann-sofie.backstrom@nybro.se
0481-455 56

Anpassad grundskola Hanemåla F-10

Cissi Nilssén
cissi.nilssen@nybro.se
0481-455 69

Anpassad grundskola Paradisskolan 7-10

Cissi Nilssén
cissi.nilssen@nybro.se
0481-455 69

Åkrahällskolan

Ann-Sofie Bäckström
ann-sofie.backstrom@nybro.se
0481-455 56

Verksamhetschef och rektorer - grundskola och fritidshem

Verksamhetschef grundskola

Daniel Hjertqvist
0481-455 17
daniel.hjertqvist@nybro.se

Rektorer

Alsterbro åk F-9 och Kristvallabrunn skola åk F-6 och Fritidshem

Pär Axelsson, rektor
0481-452 83
par.axelsson@nybro.se

Anpassad grundskola Hanemålaskolan och Paradisskolan

Sofie Lindman, rektor
0481-455 43
Sofie.Lindman@nybro.se

Fagerslättsskolan åk F-3 och Fritidshem

Anna Hård af Segerstad, rektor
0481-452 18
anna.hardafsegerstad@nybro.se

Fagerslättsskolan åk 4-6

Malin Westergren, rektor
0481-455 12
malin.westergren@nybro.se

Hanemålaskolan åk F-6 och Fritidshem

Camilla Tagesson, rektor
0481-455 37
camilla.tagesson@nybro.se

Madesjöskolan åk F-6 och Fritidshem

Per Nilsson Ekholm, rektor
0481-455 08
per.nilsson-ekholm@nybro.se

Madesjöskolan åk 7-9

Per Nilsson Ekholm, Tf. rektor
0481-455 08
per.nilsson-ekholm@nybro.se

Paradisskolan åk F-6 och Fritidshem

Emma Pernbert, rektor
0481-455 16
emma.pernbert@nybro.se

Paradisskolan åk 7-9

Magnus Holmerin, rektor
0481-455 15
magnus.holmerin@nybro.se

Orrefors och Flerohopp skola åk F-6 och Fritidshem

Ulrika Barkstedt, rektor
0733-57 44 78
ulrika.barkstedt@nybro.se

Västerängsskolan och Örsjö skola åk F-6 och Fritidshem

Penelope Grant, rektor
0481-454 87
penelope.grant@nybro.se

Lärande & kultur

Kontakta oss gärna för frågor inom utbildning, barnomsorg och kultur.

E-post: larandeochkultur@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.