Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola i Nybro kommun har lokaler i Hanemålaskolan och Paradisskolan. Anpassad grundskola är indelad i anpassad grundskola och träningsskolan.

Anpassad grundskola år 1 – 6

Anpassad grundskola elever är organiserade i åldersblandade klasser.
Ämnena på schemat är desamma som i grundskolan, men anpassad grundskola har en egen kursplan med andra uppnåendemål och varje elev har individuella arbetsplaner.

Anpassad grundskolas pedagoger och assistenter bildar att arbetslag där varje klass har en speciallärare/specialpedagog och minst en elevassistent som grundbemanning. Från år 7 flyttar anpassad grundskolans elever i samråd med föräldrarna till 7 – 10 på Paradisskolan.

Träningsskolan 1 – 10

Träningsskolans elever är organiserade i ålders blandade klasser. Träningsskoleeleverna arbetar med estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. Träningsskolan har egen kursplan och undervisningen är individualiserad.

Träningsskolans pedagoger och assistenter bildar arbetslag på samma sätt som anpassad grundskola med speciallärare/specialpedagoger och elevassistenter. Där särskilda behov föreligger finns elevassistenter som är riktade till en viss elev.

Anpassad grundskola år 7-10

I anpassad grundskola går elever från årskurs 7 till 10 på Paradisskolan. Verksamhet bedrivs i ljusa lokaler mitt i skolan. Här arbetar specialpedagoger och elevassistenter tätt tillsammans med sina elever. Anpassad grundskolas elever driver, med stöd av lärare och assistenter, skolans Cafeteria.

Kontakta oss

Verksamhetschef och rektorer - grundskola och fritidshem

Verksamhetschef grundskola

Daniel Hjertqvist
0481-455 17
daniel.hjertqvist@nybro.se

Rektorer

Alsterbro åk F-9 och Kristvallabrunn skola åk F-6 och Fritidshem

Pär Axelsson, rektor
0481-452 83
par.axelsson@nybro.se

Anpassad grundskola Hanemålaskolan och Paradisskolan

Sofie Lindman, rektor
0481-455 43
Sofie.Lindman@nybro.se

Fagerslättsskolan åk F-3 och Fritidshem

Anna Hård af Segerstad, rektor
0481-452 18
anna.hardafsegerstad@nybro.se

Fagerslättsskolan åk 4-6

Malin Westergren, rektor
0481-455 12
malin.westergren@nybro.se

Hanemålaskolan åk F-6 och Fritidshem

Camilla Tagesson, rektor
0481-455 37
camilla.tagesson@nybro.se

Madesjöskolan åk F-6 och Fritidshem

Per Nilsson Ekholm, rektor
0481-455 08
per.nilsson-ekholm@nybro.se

Madesjöskolan åk 7-9

Per Nilsson Ekholm, Tf. rektor
0481-455 08
per.nilsson-ekholm@nybro.se

Paradisskolan åk F-6 och Fritidshem

Emma Pernbert, rektor
0481-455 16
emma.pernbert@nybro.se

Paradisskolan åk 7-9

Magnus Holmerin, rektor
0481-455 15
magnus.holmerin@nybro.se

Orrefors och Flerohopp skola åk F-6 och Fritidshem

Ulrika Barkstedt, rektor
0733-57 44 78
ulrika.barkstedt@nybro.se

Västerängsskolan och Örsjö skola åk F-6 och Fritidshem

Penelope Grant, rektor
0481-454 87
penelope.grant@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.