Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Paradisskolan

Paradisskolan

Paradisskolan är en centralt belägen F-9 skola.

Paradisskolan består av tre enheter med varsin rektor som leder verksamheten:

  • Paradisskolan F-6
  • Paradisskolan 7-9
  • Grundsärskolan

Till verksamheten finns också Fritidshemmet Lejonberget och Förberedelseklass för nyanlända elever.

Viktiga verktyg och information för grundskolan

Om Paradisskolan F-6 och Lejonbergets fritidshem

Paradisskolan F-6 inryms i ändamålsenliga lokaler som uppmanar till såväl lärande som lek. Här går elever från förskoleklassen upp till årskurs sex. I byggnaden finns även Fritidshemmet Lejonberget där ditt barn får trygg omsorg före och efter skoldagen.

Plan mot kränkande behandling

Om Paradisskolan 7-9

Framgång, nyfikenhet och glädje är nyckelorden i Paradisskolans verksamhet.

Vi gör vad som krävs för att eleverna får uppleva framgång i sitt lärande såväl när det gäller kunskapsmål som de sociala målen. Vår målsättning är att det arbetet ska bidra till att ge eleverna framgång i vidare studier, i kommande arbetsliv och livet i stort.

Vi strävar efter att utveckla intresseväckande arbetssätt som ska stimulera elevernas nyfikenhet att lära mer. För att lyckas med detta använder vi ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen där fokus är på att utveckla elevernas olika förmågor.

Paradisskolan är en skola där alla elever fullt ut ska få vara den man är. Vi arbetar därför aktivt för att stärka Paradisandan som handlar om att alla möten på skolan ska vara positiva och bidra till trivsel.

Ordningsregler

Konsekvenstrappa

Förväntansdokument

Grundsärskolan

I grundsärskolan går elever från årskurs 7 till 10. Verksamhet bedrivs i ljusa lokaler mitt i skolan. Här arbetar specialpedagoger och elevassistenter tätt tillsammans med sina elever. Grundsärskolans elever driver, med stöd av lärare och assistenter, skolans Cafeteria.

Paradise Cafe

Skolans cafeteria, Paradise Cafe, drivs av elever från Grundsärskolan tillsammans med sina lärare och assistenter. Alla elever från årskurs 8 tjänstgör minst en dag per läsår i cafeterian. Här kan du köpa smörgåsar, dryck och nyttiga mellanmål till bra priser

Paradise Café

Skolbiblioteket

Biblioteket på Paradisskolan är bemannat av en skolbibliotekarie fyra dagar i veckan, övrig tid kan lärare öppna lokalen.

Öppettider på skolbiblioteket

Skolarena hos Nybro bibliotek

Läxhjälp 7-9

Paradisskolan erbjuder läxhjälp för alla skolans elever tre eftermiddagar i veckan. Läxhjälpen äger rum i skolbiblioteket

Läxhjälpstiderna är:

  • Tisdag klockan 15.30 – 16.30
  • Onsdag klockan 14.30 – 16.00
  • Torsdag klockan 15.00 – 16.15

Paradisskolans vision

Vårt arbete på Paradisskolan tar avstamp i tre nyckelord: framgång, nyfikenhet och glädje.

Framgång för oss är att alla elever stegvis når allt högre mål och att alla elever når så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. En viktig framgångsfaktor för oss är att arbeta språk- och kunskapsutvecklande i alla ämnen. Det innebär att vi strävar efter att använda arbetssätt som gynnar både den språkliga och den kunskapsmässiga utvecklingen. Framgång är också när alla visar varandra respekt och hänsyn.

Nyfikenhet skapas via intresseväckande arbetsområden och arbetssätt.

Ett sätt att väcka nyfikenhet är genom moderna arbetsmetoder där datorer och annan IT-teknik används. Som ett led i detta har vi nyligen gjort en stor satsning på vår IT-miljö på skolan.

Vi arbetar för att få in eleverna i en positiv lärandespiral, detta gör vi genom att visa på framsteg som görs, framgång föder framgång!

Vi är övertygade om att välplanerade lektioner av kunniga lärare gör skillnad!

Glädje uppstår genom trivsel och positiva möten mellan människor. Glädje uppstår också genom att man gör framsteg och känner att man utvecklas.

Vi arbetar målmedvetet för att våra elever ska trivas och känna trygghet här på Paradisskolan

Vi reagerar och agerar tidigt om något inträffar, vi är noga med att ha ett nära samarbete med vårdnadshavare gällande dessa frågor. Som förälder/vårdnadshavare skall Du aldrig tveka att höra av Dig om Du har frågor kring Ditt barns trivsel och trygghet!

På Paradisskolan arbetar och utvecklas elever och personal tillsammans. Till oss kommer elever från olika skolor i Nybro kommun, något som bidrar till många trevliga möten och att nya kontakter knyts.

Paradisskolan

Kyrkoesplanaden 4, 382 33 Nybro, Sverige

Paradisskolan är en centralt belägen F-9 skola.

Kontakta oss

Paradisskolan

Besöksadress: Kyrkoesplanaden 4, 382 33 Nybro

Skolexpedition
marie.nilsson@nybro.se

0481-455 22


Arbetslag F-6

Arbetslag F-3

0481-455 48

Arbetslag 4-6

0481-456 09


Arbetslag 7-9

Arbetslag A

7A,8A och 9A
0481-456 13

Arbetslag B

7B,8B och 9B
0481-455 25

Arbetslag C

7C, 8C, 9C och 9E
0481-456 15

Arbetslag D

7D,8D och 9D
0481-456 14


Arbetslag Grundsärskolan

Arbetslag G

0481- 455 27


Fritidshemmet Lejonberget

0481-450 89

0481-456 11


Studie- och yrkesvägledare

Skolans studie- och yrkesvägledare kan hjälpa till med frågor som rör gymnasieval.

Annika Karlsson
annika.p.karlsson@nybro.se

0481-455 18


Praosamordnare

Camilla Gustavsson
camilla.gustavsson@nybro.se

070-879 27 67


Skolbibliotekarie

Joel Tjerneld
joel.tjerneld@nybro.se

0481-455 28


Övriga kontaker

Skolsköterskor

Skolkuratorer

Skolpsykologer

Verksamhetschef och rektorer – grundskola och fritidshem

Skolkuratorer

Alsterbro skola f-9

Ulrika Andersson
ulrika.andersson@nybro.se
0481-452 82

Fagerslättskolan f-6

Anna Bramming
anna.bramming@nybro.se
0481-455 57

Flerohopp skola f-6

Anna Wadsten
anna.wadsten@nybro.se
0481-456 76

Hanemålaskolan f-6

Janina Johansson
janina.johansson@nybro.se
0481-455 26

Kristvallabrunn skola f-6

Ulrika Andersson
ulrika.andersson@nybro.se
0481-452 82

Madesjöskolan f-6

Monica Gullin
monica.gullin@nybro.se
0481-452 71

Madesjöskolan 7-9

Linn Eriksson
linn.eriksson@nybro.se
0481-454 77

Orrefors skola f-6

Anna Wadsten
anna.wadsten@nybro.se
0481-456 76

Paradisskolan f-9

Janina Johansson
janina.johansson@nybro.se
0481-455 26

Västerängskolan f-3

Monica Gullin
monica.gullin@nybro.se
0481-452 71

Örsjö skola f-6

Monica Gullin
monica.gullin@nybro.se
0481-452 71

Särskolan Hanemåla f-10

Anna Bramming
anna.bramming@nybro.se
0481-455 57

Särskolan Paradisskolan 7-10

Janina Johansson
janina.johansson@nybro.se
0481-455 26

Åkrahällskolan

Anna Bramming
anna.bramming@nybro.se
0481-455 57

Anna Wadsten
anna.wadsten@nybro.se
0481-456 76

Ulrika Andersson
ulrika.andersson@nybro.se
0481-452 82

Skolpsykologer

Alsterbro skola f-9

Martin Arvidsson
martin.arvidsson@nybro.se
0481-457 60

Fagerslättskolan f-6

Martin Arvidsson
martin.arvidsson@nybro.se
0481-457 60

Flerohopp skola f-6

Ibelises Pozo Karlsson
ibelises.pozo-karlsson@nybro.se
0481-457 60

Hanemålaskolan f-6

Ibelises Pozo Karlsson
ibelises.pozo-karlsson@nybro.se
0481-452 68

Kristvallabrunn skola f-6

Martin Arvidsson
martin.arvidsson@nybro.se
0481-457 60

Madesjöskolan f-6

Ibelises Pozo Karlsson
ibelises.pozo-karlsson@nybro.se
0481-452 68

Madesjöskolan 7-9

Ingrid Hult
ingrid.hult@nybro.se
0481-452 76

Orrefors skola f-6

Ibelises Pozo Karlsson
ibelises.pozo-karlsson@nybro.se
0481-452 68

Paradisskolan f-6

Martin Arvidsson
martin.arvidsson@nybro.se
0481-457 60

Paradisskolan 7-9

Ingrid Hult
ingrid.hult@nybro.se
0481-452 76

Västerängskolan f-3

Ibelises Pozo Karlsson
ibelises.pozo-karlsson@nybro.se
0481-452 68

Örsjö skola f-6

Ibelises Pozo Karlsson
ibelises.pozo-karlsson@nybro.se
0481-452 68

Särskolan Hanemåla f-10

Ingrid Hult
ingrid.hult@nybro.se
0481-452 76

Särskolan Paradisskolan 7-10

Ingrid Hult
ingrid.hult@nybro.se
0481-452 76

Åkrahällskolan

Martin Arvidsson
martin.arvidsson@nybro.se
0481-457 60

Skolsköterskor

Alsterbro skola f-9

Johanna Nubert
johanna.nubert@nybro.se
0481-454 86

Fagerslättskolan f-6

Emy Tysk
emy.tysk@nybro.se
0481-455 06

Flerohopp skola f-6

Åsa Strandberg
asa.strandberg@nybro.se
0481-452 85

Hanemålaskolan f-6

Josefin Blomqvist
josefin.blomqvist@nybro.se
0481-455 42

Kristvallabrunn skola f-6

Johanna Nubert
johanna.nubert@nybro.se
0481-454 86

Madesjöskolan f-6

Åsa Strandberg
asa.strandberg@nybro.se
0481-452 85

Madesjöskolan 7-9

Johanna Nubert
johanna.nubert@nybro.se
0481-454 86

Orrefors skola f-6

Åsa Strandberg
asa.strandberg@nybro.se
0481-452 85

Paradisskolan f-6

Elin Carlström
elin.carlstrom@nybro.se
0481-455 21

Paradisskolan 7-9

Elin Carlström
elin.carlstrom@nybro.se
0481-455 21

Vik skolsköterska Maria Ström
maria.strom@nybro.se
0481-452 72

Västerängsskolan f-3

Josefin Blomqvist
josefin.blomqvist@nybro.se
0481-455 42

Örsjö skola f-6

Ann-Sofie Bäckström
ann-sofie.backstrom@nybro.se
0481-455 56

Särskolan Hanemåla f-10

Josefin Blomqvist
josefin.blomqvist@nybro.se
0481-455 42

Särskolan Paradisskolan 7-10

Elin Carlström
elin.carlstrom@nybro.se
0481-455 21

Åkrahällskolan

Ann-Sofie Bäckström
ann-sofie.backstrom@nybro.se
0481-455 56

Verksamhetschef och rektorer - grundskola och fritidshem

Verksamhetschef grundskola

Daniel Hjertqvist
0481-455 17
daniel.hjertqvist@nybro.se

Rektorer

Fagerslättskolan f-3 samt fritids

Anna Hård af Segerstad
0481-452 18
anna.hardafsegerstad@nybro.se

Hanemålaskolan samt fritids

Camilla Tagesson
0481-455 37
camilla.tagesson@nybro.se

Grundsärskola

Cecilia Bäck
0481-455 43
cecilia.back@nybro.se

Paradisskolan f-6 samt fritids

Emma Pernbert
0481-455 16
emma.pernbert@nybro.se

Madesjöskolan 7-9

Heinz Rejdvik
0481-454 82
heinz.rejdvik@nybro.se

Paradisskolan 7-9

Magnus Holmerin
0481-455 15
magnus.holmerin@nybro.se

Fagerslättskolan 4-6 samt fritids

Malin Westergren
0481-455 12
0761-36 55 69
malin.westergren@nybro.se

Västeräng, Örsjö samt fritids

Penelope Grant
0708- 83 63 07
penelope.grant@nybro.se

Madesjöskolan f-6 samt fritids

Per Nilsson-Ekholm
0481-455 08
per.nilsson-ekholm@nybro.se

Alsterbro, Kristvallabrunn samt fritids

Pär Axelsson
0481-452 83
par.axelsson@nybro.se

Orrefors, Flerohopp samt fritids

Ulrika Barkstedt
0733-57 44 78
ulrika.barkstedt@nybro.se

Lärande & kultur

Kontakta oss gärna för frågor inom utbildning, barnomsorg och kultur.

E-post: barnochutbildning@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000