Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Paradisskolan

Paradisskolan är en centralt belägen F-9 skola.

Paradisskolan består av tre enheter med varsin rektor som leder verksamheten. Det finns förskoleklass upp till och med skolår 9. Till verksamheten finns också Fritidshemmet Lejonberget och Förberedelseklass för nyanlända elever.

Paradisskolans vision

Framgång

Nyfikenhet

Glädje

Vårt arbete på Paradisskolan tar avstamp i våra tre ovan nämnda nyckelord.

Framgång för oss är att alla elever stegvis når allt högre mål och att alla elever når så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. En viktig framgångsfaktor för oss är att arbeta språk- och kunskapsutvecklande i alla ämnen. Det innebär att vi strävar efter att använda arbetssätt som gynnar både den språkliga och den kunskapsmässiga utvecklingen. Framgång är också när alla visar varandra respekt och hänsyn.

Nyfikenhet skapas via intresseväckande arbetsområden och arbetssätt.

Ett sätt att väcka nyfikenhet är genom moderna arbetsmetoder där datorer och annan IT-teknik används. Som ett led i detta har vi nyligen gjort en stor satsning på vår IT-miljö på skolan.

Vi arbetar för att få in eleverna i en positiv lärandespiral, detta gör vi genom att visa på framsteg som görs, framgång föder framgång!

Vi är övertygade om att välplanerade lektioner av kunniga lärare gör skillnad!

Glädje uppstår genom trivsel och positiva möten mellan människor. Glädje uppstår också genom att man gör framsteg och känner att man utvecklas.

Vi arbetar målmedvetet för att våra elever ska trivas och känna trygghet här på Paradisskolan

Vi reagerar och agerar tidigt om något inträffar, vi är noga med att ha ett nära samarbete med vårdnadshavare gällande dessa frågor. Som förälder/vårdnadshavare skall Du aldrig tveka att höra av Dig om Du har frågor kring Ditt barns trivsel och trygghet!

På Paradisskolan arbetar och utvecklas elever och personal tillsammans.

Till oss kommer elever från olika skolor i Nybro kommun, något som bidrar till många trevliga möten och att nya kontakter knyts.

Paradisskolan

Kyrkoesplanaden 4, 382 33 Nybro, Sverige

Paradisskolan är en centralt belägen F-9 skola.

Kontakta oss

Skolexpedition

Alsterbroskolan
0481-452 38

Fagerslättskolan
0481-452 38

Flerohopp skola
0481-454 78

Grundsärskolan (Hanemåla och Paradiset)
0481-455 36

Hanemålaskolan
0481-455 36

Kristvallabrunn skola
0481-452 38

Madesjöskolan
0481-454 78

Orrefors skola
0481-454 78

Paradisskolan
0481-455 22

Västerängskolan
0481-455 36

Örsjö skola
0481-455 36

Verksamhetschef och rektorer - grundskola och fritidshem

Verksamhetschef grundskola
Daniel Hjertqvist
0481-455 17
daniel.hjertqvist@nybro.se

Rektorer
Anna Hård af Segerstad
Fagerslättskolan f-3 samt fritids
0481-452 18
anna.hardafsegerstad@nybro.se

Camilla Tagesson
Hanemålaskolan samt fritids
0481-455 37
camilla.tagesson@nybro.se

Cecilia Bäck
Grundsärskola
0481-455 43
cecilia.back@nybro.se

Emma Pernbert
Paradisskolan f-6 samt fritids
0481-455 16
emma.pernbert@nybro.se

Heinz Rejdvik
Madesjöskolan 7-9
0481-454 82
heinz.rejdvik@nybro.se

Magnus Holmerin
Paradisskolan 7-9
0481-455 15
magnus.holmerin@nybro.se

Malin Westergren
Fagerslättskolan 4-6 samt fritids
0481-455 12
0761-36 55 69
malin.westergren@nybro.se

Penelope Grant
Västeräng, Örsjö samt fritids
0708- 83 63 07
penelope.grant@nybro.se

Per Nilsson-Ekholm
Madesjöskolan f-6 samt fritids
0481-455 08
per.nilsson-ekholm@nybro.se

Pär Axelsson
Alsterbro, Kristvallabrunn samt fritids
0481-452 83
par.axelsson@nybro.se

Ulrika Barkstedt
Orrefors, Flerohopp samt fritids
0733-57 44 78
ulrika.barkstedt@nybro.se

Lärande & kultur

Kontakta oss gärna för frågor inom utbildning, barnomsorg och kultur.

E-post: barnochutbildning@nybro.se

Skolkuratorer

Alsterbro skola f-9
Ulrika Andersson
ulrika.andersson@nybro.se
0481-456 76

Fagerslättskolan f-6
Anna Bramming
anna.bramming@nybro.se
0481-455 57

Flerohopp skola f-6
Anna Wadsten
anna.wadsten@nybro.se
0481-456 76

Hanemålaskolan f-6
Emmy Högström Tagesson
emmy.tagesson@nybro.se
0481-452 78

Kristvallabrunn skola f-6
Ulrika Andersson
ulrika.andersson@nybro.se
0481-456 76

Madesjöskolan f-6
Monica Gullin
monica.gullin@nybro.se
0481-452 71

Madesjöskolan 7-9
Linn Eriksson
linn.eriksson@nybro.se
0481-454 77

Orrefors skola f-6
Anna Wadsten
anna.wadsten@nybro.se
0481-456 76

Paradisskolan f-6
Ulrika Andersson
ulrika.sandersson@nybro.se
0481-456 76

Paradisskolan 7-9
Janina Johansson
janina.johansson@nybro.se
0481-455 26

Västerängskolan f-3
Monica Gullin
monica.gullin@nybro.se
0481-452 71

Örsjö skola f-6
Monica Gullin
monica.gullin@nybro.se
0481-452 71

Särskolan Hanemåla f-10
Emmy Högström Tagesson
emmy.tagesson@nybro.se
0481-452 78

Särskolan Paradisskolan 7-10
Janina Johansson
janina.johansson@nybro.se
0481-455 26

Åkrahällskolan
Anna Bramming
anna.bramming@nybro.se
0481-455 57

Anna Wadsten
anna.wadsten@nybro.se
0481-456 76

Ulrika Andersson
ulrika.sandersson@nybro.se
0481-456 76

Skolpsykologer

Alsterbro skola f-9
Martin Arvidsson
martin.arvidsson@nybro.se
0481-457 60

Fagerslättskolan f-6
Martin Arvidsson
martin.arvidsson@nybro.se
0481-457 60

Flerohopp skola f-6
Ibelises Pozo Karlsson
ibelises.pozo-karlsson@nybro.se
0481-452 68

Hanemålaskolan f-6
Ibelises Pozo Karlsson
ibelises.pozo-karlsson@nybro.se
0481-452 68

Kristvallabrunn skola f-6
Martin Arvidsson
martin.arvidsson@nybro.se
0481-457 60

Madesjöskolan f-6
Ibelises Pozo Karlsson
ibelises.pozo-karlsson@nybro.se
0481-452 68

Madesjöskolan 7-9
Ingrid Hult
ingrid.hult@nybro.se
0481-452 76

Orrefors skola f-6
Ibelises Pozo Karlsson
ibelises.pozo-karlsson@nybro.se
0481-452 68

Paradisskolan f-6
Martin Arvidsson
martin.arvidsson@nybro.se
0481-457 60

Paradisskolan 7-9
Ingrid Hult
ingrid.hult@nybro.se
0481-452 76

Västerängskolan f-3
Ibelises Pozo Karlsson
ibelises.pozo-karlsson@nybro.se
0481-452 68

Örsjö skola f-6
Ibelises Pozo Karlsson
ibelises.pozo-karlsson@nybro.se
0481-452 68

Särskolan Hanemåla f-10
Ingrid Hult
ingrid.hult@nybro.se
0481-452 76

Särskolan Paradisskolan 7-10
Ingrid Hult
ingrid.hult@nybro.se
0481-452 76

Åkrahällskolan
Martin Arvidsson
martin.arvidsson@nybro.se
0481-457 60

Skolsköterskor

Alsterbro skola f-9
Johanna Nubert
johanna.nubert@nybro.se
0481-454 86

Fagerslättskolan f-6
Emy Tysk
emy.tysk@nybro.se
0481-455 06

Flerohopp skola f-6
Åsa Strandberg
asa.strandberg@nybro.se
0481-452 85

Hanemålaskolan f-6
Åsa Magnusson
asa.magnusson@nybro.se
0481-455 42

Kristvallabrunn skola f-6
Johanna Nubert
johanna.nubert@nybro.se
0481-454 86

Madesjöskolan f-6
Åsa Strandberg
asa.strandberg@nybro.se
0481-452 85

Madesjöskolan 7-9
Johanna Nubert
johanna.nubert@nybro.se
0481-454 86

Orrefors skola f-6
Åsa Strandberg
asa.strandberg@nybro.se
0481-452 85

Paradisskolan f-6
Elin Carlström
elin.carlstrom@nybro.se
0481-455 21

Paradisskolan 7-9
Elin Carlström
elin.carlstrom@nybro.se
0481-455 21

Vik skolsköterska Maria Ström
maria.strom@nybro.se
0481-452 72

Västerängskolan f-3
Åsa Magnusson
asa.magnusson@nybro.se
0481-455 42

Vik skolsköterska Maria Ström
maria.strom@nybro.se
0481-452 72

Örsjö skola f-6
Ann-Sofie Bäckström
ann-sofie.backstrom@nybro.se
0481-455 56

Särskolan Hanemåla f-10
Åsa Magnusson
asa.magnusson@nybro.se
0481-455 42

Särskolan Paradisskolan 7-10
Elin Carlström
elin.carlstrom@nybro.se
0481-455 21

Åkrahällskolan
Ann-Sofie Bäckström
ann-sofie.backstrom@nybro.se
0481-455 56

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000