Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Hanemålaskolan

Hanemålaskolan

Hanemålaskolan är en skola för alla barn, förskoleklass till klass 6, särskola och fritidshem. Skolan har skog och mark inpå knuten, fina lekområden, många cykelvägar med 3 km till centrum i Nybro och bra bussförbindelser mot Kalmar.

I Hanemålaskolans verksamhet ingår:

  • förskoleklasser
  • tvåparallellig grundskola till skolår 6
  • grundsärskola
  • fritidshem
  • förskolor

Vi strävar efter en lugn arbetsmiljö, där vi aktivt arbetar med värdegrunden.

Hanemåla är ett barnvänligt område där all personal sätter barnet först.

Viktiga verktyg och information för grundskolan

Förskoleklasser

I Hanemåla har vi tre förskoleklasser som heter FA, FB och FC. Sexåringarna går i förskoleklass varje dag mellan klockan 8:30 – 13:30. På morgonen och på eftermiddagen är det fritids på Topasen och Rubinen.

I förskoleklassen är barnen för första gången i en åldershomogen grupp. Här läggs grunden till den gruppgemenskap, som de utvecklar alltmer under grundskoletiden. Lek och kreativt skapande arbete är tillsammans med språket och matematiken viktigt under tiden i förskoleklass.

Hanemåla förskoleklass Rubinen

Hanemåla förskoleklass Rubinen

Årskurs 1 till 3

Vi i arbetslag 1-3 arbetar för att alla elever ska trivas och känna trygghet på skolan. Vi har ett nära samarbete med fritidspedagogerna, vilket skapar kontinuitet för barnen. Vi arbetar för att eleverna ska få goda kunskaper och nå uppsatta mål. Vi är en ambitiös och professionell lärarkår med höga förväntningar på eleverna. Vi lägger stor vikt på värdegrundsarbetet och barnens sociala utveckling.
Årskurs 1 och 2 har sina klassrum på bottenvåningen i två flyglar. Varje klassrum är utrustat med interaktiv tavla, datorer och ett grupprum. I varje flygel finns också fritidshem och förskoleklass.

Klass 1A och 1B finns i norra flygeln. Opalens fritidshem ligger mellan dessa båda klassrum. Klasserna och Opalen har gemensam ingång. I denna flygel finns också förskoleklass Topasen. Klass 2A och 2B finns i södra flygeln. Safirens fritidshem ligger mellan dessa båda klassrum. Klasserna och Safiren har gemensam ingång. I denna flygel finns också förskoleklass Rubinen. Klass 2C finns i en villa bredvid skolgården

Eleverna i årskurs 1 och 2 börjar klockan 8:30 och slutar 13:45 alla dagar. Varje klass har sin egen fritidspedagog, som kompletterar skolans teoretiska undervisning med rörelse, skapande och utevistelse.

Klass 3A och 3B finns på ovanvåningen i den södra flygeln. Där finns även klass 6A och 6B. I varje klassrum finns anknytande grupprum. Alla klasser har en egen toalett. Eleverna i årskurs 3 börjar klockan 8.30 varje dag. De slutar klockan 13:45 två dagar i veckan och de övriga dagarna klockan 14:45.

Årskurs 4 till 6

Läsåret 2021/2022 är vi två klasser i årskurs 4 och tre klasser i årkurs 5 och två i årkurs 6, varje årskurs har mellan 19-25 elever i varje klass. I samtliga klassrum finns en interaktiv skrivtavla och grupprum. Vi har också nära till skolans bibliotek. Skolan har en härlig skolgård som gränsar till naturen. Den utnyttjar vi så ofta vi kan.

Vi är ett sammansvetsat arbetslag med bred kompetens och behöriga lärare som arbetar för att alla elever ska känna trygghet, glädje samt ges möjlighet att utvecklas. Vi uppmuntrar också samtliga elever att ta ansvar både för sina handlingar och sitt skolarbete. Vi är en VI-skola, vilket betyder att vi har lärarstudenter som besöker oss och gör praktik i klasserna under läsåret.

Allt arbete är fokuserat på målen i respektive årskurs och vi är noga med att följa upp dessa regelbundet. I årskurs 6 får eleverna sitt första terminsbetyg och det genomförs nationella prov i svenska, matematik och engelska.

Vi vuxna på skolan finns nära eleverna och det skapar trygghet. Vi arbetar för ömsesidig respekt mellan lärare och elever.

All personal arbetar målmedvetet för att skapa en lugn och trygg miljö på skolans bland annat med hjälp av rasttillsyn och busstillsyn. .

Vi strävar efter ett gott samarbete mellan skola och hem.

Särskola

Särskolan i Nybro kommun har lokaler i Hanemålaskolan och Paradisskolan. Särskolan är indelad i grundsärskolan och träningsskolan.

Grundsärskolan år 1 – 6

Grundsärskolans elever är organiserade i åldersblandade klasser.
Ämnena på schemat är desamma som i grundskolan, men grundsärskolan har en egen kursplan med andra uppnåendemål och varje elev har individuella arbetsplaner.

Grundsärskolans pedagoger och assistenter bildar att arbetslag där varje klass har en speciallärare/specialpedagog och minst en elevassistent som grundbemanning. Från år 7 flyttar grundsärskoleeleverna i samråd med föräldrarna till 7 – 10 på Paradisskolan.

Träningsskolan 1 – 10

Träningsskolans elever är organiserade i ålders blandade klasser. Träningsskoleeleverna arbetar med estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. Träningsskolan har egen kursplan och undervisningen är individualiserad.

Träningsskolans pedagoger och assistenter bildar arbetslag på samma sätt som grundsärskolan med speciallärare/specialpedagoger och elevassistenter. Där särskilda behov föreligger finns elevassistenter som är riktade till en viss elev.

Förskolor och fritidshem

Information om förskolor och fritidshem vid Hanemålaskolan finns på separata webbsidor:

Hanemålaskolans fritidshem

Förskolan Hanemålagården

Förskolan Vitsippan

Skolbiblioteket

På Hanemålas skolbibliotek kan du låna böcker, få boktips, låna tidskrifter och få hjälp med att söka information, eller bara sitta och läsa en stund. Biblioteket är bemannat av en skolbibliotekarie två dagar i veckan.

Öppettider på skolbiblioteket

Skolarena hos Nybro bibliotek

Hanemålaskolan

Hanemålavägen 4, 382 39 Nybro, Sverige

Hanemålaskolan är en skola för alla barn, förskoleklass till klass 6, särskola och fritidshem.

Kontakta oss

Hanemålaskolan

Besöksadress: Hanemålavägen 4, Nybro
Postadress: Nybro Kommun, 382 80 NYBRO

Skolexpedition:
0481-455 36

Skolmatsal:
0481-455 40

Personalrum:
0481-109 05


Grundskolans arbetslag

Arbetslag klass 2A och 2B

0481-455 38

Arbetslag klass 1A och klass 1B

0481-456 56

Arbetslag klass 3 och klass 6

0481-455 44

Arbetslag klass 4 och klass 5

0481-450 93


Grundsärskolan

0481-455 45

0725-99 01 59


Förskoleklasser

Rubinen förskoleklass

0481-450 54

0721-94 08 75

Topasen förskoleklass

0481-450 55

0721-94 08 74

A-spåret förskoleklass

Klass 2A, 2B och klass 2C

0481-455 38

B-spåret förskoleklass

Klass 1A, 1B och klass 1C

0481-456 56


Skolbibliotekarie

Håkan Storm
hakan.storm@nybro.se

0481-455 39


Webbredaktör och IT-guide

Eva Gullaksen
eva.gullaksen@nybro.se

0481-455 41

0725-99 01 57


Administrativ ledningsfunktion för fritidshemmen

Monica Blomqvist
monica.blomqvist@nybro.se


Övriga kontaker

Hanemålaskolans fritidshem

Förskolan Hanemålagården

Förskolan Vitsippan

Skolsköterskor

Skolkuratorer

Skolpsykologer

Verksamhetschef och rektorer – grundskola och fritidshem

Skolsköterskor

Alsterbro skola f-9

Johanna Nubert
johanna.nubert@nybro.se
0481-454 86

Fagerslättskolan f-6

Emy Tysk
emy.tysk@nybro.se
0481-455 06

Flerohopp skola f-6

Åsa Strandberg
asa.strandberg@nybro.se
0481-452 85

Hanemålaskolan f-6

Josefin Blomqvist
josefin.blomqvist@nybro.se
0481-455 42

Kristvallabrunn skola f-6

Johanna Nubert
johanna.nubert@nybro.se
0481-454 86

Madesjöskolan f-6

Åsa Strandberg
asa.strandberg@nybro.se
0481-452 85

Madesjöskolan 7-9

Johanna Nubert
johanna.nubert@nybro.se
0481-454 86

Orrefors skola f-6

Åsa Strandberg
asa.strandberg@nybro.se
0481-452 85

Paradisskolan f-6

Elin Carlström
elin.carlstrom@nybro.se
0481-455 21

Paradisskolan 7-9

Elin Carlström
elin.carlstrom@nybro.se
0481-455 21

Vik skolsköterska Maria Ström
maria.strom@nybro.se
0481-452 72

Västerängsskolan f-3

Josefin Blomqvist
josefin.blomqvist@nybro.se
0481-455 42

Örsjö skola f-6

Ann-Sofie Bäckström
ann-sofie.backstrom@nybro.se
0481-455 56

Särskolan Hanemåla f-10

Josefin Blomqvist
josefin.blomqvist@nybro.se
0481-455 42

Särskolan Paradisskolan 7-10

Elin Carlström
elin.carlstrom@nybro.se
0481-455 21

Åkrahällskolan

Ann-Sofie Bäckström
ann-sofie.backstrom@nybro.se
0481-455 56

Skolkuratorer

Alsterbro skola f-9

Ulrika Andersson
ulrika.andersson@nybro.se
0481-452 82

Fagerslättskolan f-6

Anna Bramming
anna.bramming@nybro.se
0481-455 57

Flerohopp skola f-6

Anna Wadsten
anna.wadsten@nybro.se
0481-456 76

Hanemålaskolan f-6

Janina Johansson
janina.johansson@nybro.se
0481-455 26

Kristvallabrunn skola f-6

Ulrika Andersson
ulrika.andersson@nybro.se
0481-452 82

Madesjöskolan f-6

Monica Gullin
monica.gullin@nybro.se
0481-452 71

Madesjöskolan 7-9

Linn Eriksson
linn.eriksson@nybro.se
0481-454 77

Orrefors skola f-6

Anna Wadsten
anna.wadsten@nybro.se
0481-456 76

Paradisskolan f-9

Janina Johansson
janina.johansson@nybro.se
0481-455 26

Västerängskolan f-3

Monica Gullin
monica.gullin@nybro.se
0481-452 71

Örsjö skola f-6

Monica Gullin
monica.gullin@nybro.se
0481-452 71

Särskolan Hanemåla f-10

Anna Bramming
anna.bramming@nybro.se
0481-455 57

Särskolan Paradisskolan 7-10

Janina Johansson
janina.johansson@nybro.se
0481-455 26

Åkrahällskolan

Anna Bramming
anna.bramming@nybro.se
0481-455 57

Anna Wadsten
anna.wadsten@nybro.se
0481-456 76

Ulrika Andersson
ulrika.andersson@nybro.se
0481-452 82

Skolpsykologer

Alsterbro skola f-9

Martin Arvidsson
martin.arvidsson@nybro.se
0481-457 60

Fagerslättskolan f-6

Martin Arvidsson
martin.arvidsson@nybro.se
0481-457 60

Flerohopp skola f-6

Ibelises Pozo Karlsson
ibelises.pozo-karlsson@nybro.se
0481-457 60

Hanemålaskolan f-6

Ibelises Pozo Karlsson
ibelises.pozo-karlsson@nybro.se
0481-452 68

Kristvallabrunn skola f-6

Martin Arvidsson
martin.arvidsson@nybro.se
0481-457 60

Madesjöskolan f-6

Ibelises Pozo Karlsson
ibelises.pozo-karlsson@nybro.se
0481-452 68

Madesjöskolan 7-9

Ingrid Hult
ingrid.hult@nybro.se
0481-452 76

Orrefors skola f-6

Ibelises Pozo Karlsson
ibelises.pozo-karlsson@nybro.se
0481-452 68

Paradisskolan f-6

Martin Arvidsson
martin.arvidsson@nybro.se
0481-457 60

Paradisskolan 7-9

Ingrid Hult
ingrid.hult@nybro.se
0481-452 76

Västerängskolan f-3

Ibelises Pozo Karlsson
ibelises.pozo-karlsson@nybro.se
0481-452 68

Örsjö skola f-6

Ibelises Pozo Karlsson
ibelises.pozo-karlsson@nybro.se
0481-452 68

Särskolan Hanemåla f-10

Ingrid Hult
ingrid.hult@nybro.se
0481-452 76

Särskolan Paradisskolan 7-10

Ingrid Hult
ingrid.hult@nybro.se
0481-452 76

Åkrahällskolan

Martin Arvidsson
martin.arvidsson@nybro.se
0481-457 60

Verksamhetschef och rektorer - grundskola och fritidshem

Verksamhetschef grundskola

Daniel Hjertqvist
0481-455 17
daniel.hjertqvist@nybro.se

Rektorer

Fagerslättskolan f-3 samt fritids

Anna Hård af Segerstad
0481-452 18
anna.hardafsegerstad@nybro.se

Hanemålaskolan samt fritids

Camilla Tagesson
0481-455 37
camilla.tagesson@nybro.se

Grundsärskola

Cecilia Bäck
0481-455 43
cecilia.back@nybro.se

Paradisskolan f-6 samt fritids

Emma Pernbert
0481-455 16
emma.pernbert@nybro.se

Madesjöskolan 7-9

Heinz Rejdvik
0481-454 82
heinz.rejdvik@nybro.se

Paradisskolan 7-9

Magnus Holmerin
0481-455 15
magnus.holmerin@nybro.se

Fagerslättskolan 4-6 samt fritids

Malin Westergren
0481-455 12
0761-36 55 69
malin.westergren@nybro.se

Västeräng, Örsjö samt fritids

Penelope Grant
0708- 83 63 07
penelope.grant@nybro.se

Madesjöskolan f-6 samt fritids

Per Nilsson-Ekholm
0481-455 08
per.nilsson-ekholm@nybro.se

Alsterbro, Kristvallabrunn samt fritids

Pär Axelsson
0481-452 83
par.axelsson@nybro.se

Orrefors, Flerohopp samt fritids

Ulrika Barkstedt
0733-57 44 78
ulrika.barkstedt@nybro.se

Lärande & kultur

Kontakta oss gärna för frågor inom utbildning, barnomsorg och kultur.

E-post: barnochutbildning@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000