Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Förskolan Guldgruvan

Förskolan Guldgruvan består av 6 avdelningar. Blyger, Prosit och Toker har barn i åldrarna 1-3 år. Trötter, Glader och Kloker har barn i åldrarna 3-5 år.

Vårt viktigaste arbetsredskap, för att få ut kvalité till våra barn, är, pedagogerna som arbetar på förskolan. Vi vill ge kvalité genom att vara nyfikna tillsammans med barnen. Ofta ser ni oss, på utflykt, med våra lådcyklar eller utklädda till någon figur i sagans eller bokens värld, inspirerande av våra utbildade Sagopedagoger.

Förskolan jobbar efter en språkprofil med målen att:

  • Utveckla barnens kommunikativa förmågor.
  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften. (Lpfö 18, 14)

Genom vår språkprofil uppdaterar vi oss kontinuerligt kring arbetssätt, forskning, lärmiljöer m.m.

  • Vi skapar lust att lära genom att samtala/uppleva/utforska saker tillsammans med barnen.
  • Vi förstärker alla barns kommunikation genom dagsschema, tecken, bildstöd, kroppsspråk, konkret material, IKT med mera. (AKK).
  • Vi ställer frågor som uppmuntrar barnen att uttrycka tankar, åsikter, uppfattningar och låter dem resonera, ifrågasätta samt ställa frågor.
  • Vi har en tydlig organisation för pedagogerna gällande terminens, veckans och dagens arbete och ett genomtänkt lärande som främjar språket.

Välkomna att ta kontakt för att få svar på era frågor eller för ett besök.

Förskolan Guldgruvan

Vattugatan 6, 382 42 Nybro, Sverige

Förskolan Guldgruvan består av 6 avdelningar. Blyger, Prosit och Toker har barn i åldrarna 1-3 år. Trötter, Glader och Kloker har barn i åldrarna 3-5 år.

Kontakta oss

Förskolan Guldgruvan

Besöksadress: Vattugatan 6, 382 42 Nybro

Förskolans avdelningar

Blyger

073-390 09 32

Prosit

0481-450 52

072-599 02 92

Toker

0481-450 45

073-390 09 56

Glader

0481-457 31

073-415 12 33

Kloker

0481-457 32

073-415 12 35

Trötter


Övriga kontakter

Verksamhetschef och rektorer – förskola

Lärande & kultur – förskola och fritids

Verksamhetschef och rektorer - förskola

Verksamhetschef förskola

Marie Carlsson
marie.carlsson@nybro.se

0481-454 81

Rektorsområden

Flygsfors, Guldgruvan, Madesjö och Orrefors förskola

Rektor, Anna Lilius
anna.lilius@nybro.se

0481-455 00

0705-09 55 08

Blåklockan, Nygården och Örsjö förskola

Rektor, Åsa Nystedt
asa.nystedt@nybro.se

0481-450 63

Alsterbro, Bäckebo, Hanemålagården och Vitsippans förskola

Rektor, Marita Ljungberg-Blom
marita.ljungberg-blom@nybro.se

0481-450 91

Flerohopp, Gazellen, Kristvalla, Ljunghaga och Åkrahälls förskola

Rektor, Jenny Nilsson
jenny.s.nilsson@nybro.se

0481-456 08

0730-88 35 90

Förskola och fritids

Kontakta oss gärna för frågor inom förskola, fritids eller familjedaghem.

barnomsorg@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.