Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Förskolan Blåklockan

Förskolan Blåklockan består av 3 avdelningar. Lyan och Bygget har barn i åldrarna 1-3 år. Kojan har barn i åldrarna 3-5 år.

Vårt viktigaste arbetsredskap, för att få ut kvalité till våra barn, är, pedagogerna som arbetar på förskolan. Vi vill ge kvalité genom att vara nyfikna tillsammans med barnen. Ofta ser ni oss, på utflykt, med våra lådcyklar eller utklädda till någon figur i sagans eller bokens värld, inspirerande av våra utbildade sagopedagoger.

Förskolan jobbar efter en språkprofil med målen att:

  • Utveckla barnens kommunikativa förmågor.
  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften. (Lpfö 18, 14)

Genom vår språkprofil uppdaterar vi oss kontinuerligt kring arbetssätt, forskning, lärmiljöer med mera.

  • Vi skapar lust att lära genom att samtala, uppleva och utforska saker tillsammans med barnen.
  • Vi förstärker alla barns kommunikation genom dagsschema, tecken, bildstöd, kroppsspråk, konkret material, IKT med mera (AKK).
  • Vi ställer frågor som uppmuntrar barnen att uttrycka tankar, åsikter, uppfattningar och låter dem resonera, ifrågasätta samt ställa frågor.
  • Vi har en tydlig organisation för pedagogerna gällande terminens, veckans och dagens arbete och ett genomtänkt lärande som främjar språket.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill komma på besök.

Förskolan Blåklockan

Kungshallsvägen 2, 382 43 Nybro, Sverige

Förskolan Blåklockan består av 3 avdelningar. Lyan och Bygget har barn i åldrarna 1-3 år. Kojan har barn i åldrarna 3-5 år.

Kontakta oss

Förskolan Blåklockan

Besöksadress: Kungshallsvägen 2, 382 43 Nybro

Förskolans avdelningar

Lyan

0481-450 44

073-390 10 38

Bygget

0481-450 43

0725990293

Kojan

070-868 02 19


Övriga kontakter

Verksamhetschef och rektorer – förskola

Lärande & kultur – förskola och fritids

Verksamhetschef och rektorer - förskola

Verksamhetschef förskola

Marie Carlsson
marie.carlsson@nybro.se

0481-454 81

Rektorsområden

Flygsfors, Guldgruvan, Madesjö och Orrefors förskola

Rektor, Anna Lilius
anna.lilius@nybro.se

0481-455 00

0705-09 55 08

Blåklockan, Nygården och Örsjö förskola

Rektor, Åsa Nystedt
asa.nystedt@nybro.se

0481-450 63

Alsterbro, Bäckebo, Hanemålagården och Vitsippans förskola

Rektor, Marita Ljungberg-Blom
marita.ljungberg-blom@nybro.se

0481-450 91

Flerohopp, Gazellen, Kristvalla, Ljunghaga och Åkrahälls förskola

Rektor, Jenny Nilsson
jenny.s.nilsson@nybro.se

0481-456 08

0730-88 35 90

Förskola och fritids

Kontakta oss gärna för frågor inom förskola, fritids eller familjedaghem.

barnomsorg@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.