Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Hanemålaskolans fritidshem

Hanemålaskolans fritidshem

Hanemålaskolans fritidshem tar emot elever i åldern 6-12 år som har behov av omsorg före och efter skoltid när vårdnadshavarna arbetar eller studerar. Verksamheten kompletterar skolan samt erbjuder en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.

De yngre eleverna går på avdelningarna Topasen och Rubinen och de äldre eleverna går på Opalen och Safiren. På fritids arbetar pedagogiskt utbildad personal.

Hanemåla fritidshem erbjuder en meningsfull fritid som är trygg, rolig och stimulerande, där lek och skapande har stort utrymme och är viktig del i elevernas utveckling och lärande.

Fritidshemmen utgår från elevernas behov och intressen i sin undervisning men också att utmana och inspirera till nya upptäckter. Verksamheten styrs av skolans läroplan där fritidshemmet har ett eget kapitel att förhålla sig till. Vi arbetar med:

  • Språk och kommunikation
  • Natur och samhälle
  • Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse
  • Skapande och estetiska uttrycksformer

Vi har öppet mellan klockan 06.00 – 18.00 och samverkar mellan avdelningarna vid öppning och stängning.

Hanemålaskolans fritidshem ingår i ett samarbete med Linnéuniversitetet där fritids tar emot lärarstudenter för verksamhetsbaserad undervisning. Vi ingår även i forskningsprojekt som heter: Tillhörighet och gemenskap i fritidshem.

Hanemålaskolans fritidshem

Hanemålavägen 4, 382 39 Nybro, Sverige

Hanemålaskolans fritids tar emot lever i åldern 6-12 år som har behov av omsorg före och efter skoltid när vårdnadshavarna arbetar eller studerar.

Kontakta oss

Hanemålaskolans fritidshem

Kontakter

Verksamhetschef och rektor

Avdelningar

Topasen fritidshem

0721-94 08 74

Opalen fritidshem

0721-94 08 76

Rubinen fritidshem

0721-94 08 75

Safiren fritidshem

0729-96 34 79


Verksamhetschef och rektorer - grundskola och fritidshem

Verksamhetschef grundskola

Daniel Hjertqvist
0481-455 17
daniel.hjertqvist@nybro.se

Rektorer

Alsterbro åk F-9 och Kristvallabrunn skola åk F-6 och Fritidshem

Pär Axelsson, rektor
0481-452 83
par.axelsson@nybro.se

Anpassad grundskola Hanemålaskolan och Paradisskolan

Sofie Lindman, rektor
0481-455 43
Sofie.Lindman@nybro.se

Fagerslättsskolan åk F-3 och Fritidshem

Anna Hård af Segerstad, rektor
0481-452 18
anna.hardafsegerstad@nybro.se

Fagerslättsskolan åk 4-6

Malin Westergren, rektor
0481-455 12
malin.westergren@nybro.se

Hanemålaskolan åk F-6 och Fritidshem

Camilla Tagesson, rektor
0481-455 37
camilla.tagesson@nybro.se

Madesjöskolan åk F-6 och Fritidshem

Per Nilsson Ekholm, rektor
0481-455 08
per.nilsson-ekholm@nybro.se

Madesjöskolan åk 7-9

Per Nilsson Ekholm, Tf. rektor
0481-455 08
per.nilsson-ekholm@nybro.se

Paradisskolan åk F-6 och Fritidshem

Emma Pernbert, rektor
0481-455 16
emma.pernbert@nybro.se

Paradisskolan åk 7-9

Magnus Holmerin, rektor
0481-455 15
magnus.holmerin@nybro.se

Orrefors och Flerohopp skola åk F-6 och Fritidshem

Ulrika Barkstedt, rektor
0733-57 44 78
ulrika.barkstedt@nybro.se

Västerängsskolan och Örsjö skola åk F-6 och Fritidshem

Penelope Grant, rektor
0481-454 87
penelope.grant@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.