Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Avgiftskontroll – barnomsorg

Varje år genomför Nybro Kommun en kontroll av avgiften där vi jämför de inkomstuppgifter som lämnats till kommunen med den taxerade årsinkomsten hos Skatteverket. Kontrollen genomförs med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare.

Det är en rättvisefråga att alla betalar rätt barnomsorgsavgift. Har för låg avgift betalats skickas en retroaktiv faktura, har för hög avgift betalats görs en utbetalning. Belopp understigande 200 kronor justeras inte.

Betalade du rätt barnomsorgsavgift 2019?
Fakturorna för dem som har betalat för låg avgift har nu skickats med posten. Det är 30 dagars förfallodatum på fakturan. Räcker inte det kan vår administratör bevilja ytterligare 60 dagar. Önskar man upprätta en avbetalningsplan hjälper kommunens ekonomer till med detta, skicka i så fall ett e-post till kassan@nybro.se och ange minst ditt kundnummer som står på fakturan.

Har man betalat för mycket avgift blir man kontaktad via e-post eller brev med information om hur mycket man får tillbaka. I meddelandet får man en länk till adress där man loggar in och anger bankkonto för återbetalning. Vid skuld till oss kommer denna räknas av på återbetalningen.

Frågor?
Har du frågor om uträkningen, betalning av fakturan eller andra frågor som rör avgiftskontrollen mejlar du till avgiftskontroll@nybro.se. I mejlet anger du ditt namn, personnummer samt din fråga, vill du bli uppringd anger du även ditt telefonnummer.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000