Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Barnomsorgstaxa

Avgifter för barnomsorg

Avgift för barnomsorg beräknas utifrån familjens avgiftsgrundande bruttoinkomst och antal placerade barn. Med barn 1 menas familjens yngsta barn. Den högsta avgiftsgrundande bruttoinkomsten för 2022 är 52 410 kronor/månad.

Vid bruttoinkomst upp till 13 000 kronor/månad debiteras en avgift på maximalt 110 kronor per barn och månad. Vid bruttoinkomst mellan 13 001 och 15 000 kronor/månad debiteras en avgift på maximalt 220 kronor per barn och månad.

För 3-5 åringar som är inskrivna i förskoleverksamhet utöver den avgiftsfria tiden (15 tim/vecka) reduceras avgiften med 28 % som en kompensation för allmän förskola.

För barn med behov av särskilt stöd, placerade enligt kapitel 2a § 9 skollagen, tas avgift ut enligt gällande avgiftsregler för den del av verksamheten som överstiger 15 timmar i veckan eller 525 timmar om året.

Avgift för barn som bor växelvis hos båda föräldrarna debiteras respektive förälder. De sammanlagda avgifterna får inte överstiga högsta avgift för en plats.

Vid längre tids sammanhängande sjukfrånvaro hos barnet inträder avgiftsbefrielse från och med den 22:a sjukdagen. Läkarintyg skall uppvisas.

För de barn som inte är inskrivna på fritidshem finns lovfritidshemsplats som debiteras med 85 kronor/dag. Anmälan, som är bindande, görs direkt till respektive fritidshem.

Avgift debiteras 12 månader om året.

För att säkerställa att rätt avgift debiteras görs en årlig kontroll av deklarerad inkomst hos myndighet.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000