Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Naturförskolan

Naturförskolan är en avdelning på förskolan Ljunghaga som tar emot barn från 1-5 år och vars fokus ligger på att ta tillvara den vackra småländska naturen för att lära och utvecklas.

Förskolans arbete bedrivs utifrån förskolans läroplan Lpfö18. Målet är att utbildningen ska utstråla omsorg, värme och trygghet samt vara rolig, utmanande och lärorik för barnen. Undervisningen utgår ifrån barnens behov där vi tar tillvara på deras intresse och nyfikenhet. Den lärande leken är viktig för barnens utveckling och lärande, det är i samspel med andra individer som barnen lär sig samarbeta, visa hänsyn och empati. I förskolan får barnen möjlighet att utveckla bland annat språk, motorik, matematisk- och social förmåga. Lek, musik och skapande är en beständig del av förskoledagen.

Konceptet Naturförskola innebär att huvuddelen av verksamheten bedrivs i utemiljö där vi tar till vara på naturens möjligheter. Tillsammans med barnen utforskar vi skog, ängar och grunda vattendrag. Vi bygger kojor, klättrar i träd, rutschar nerför slänter och hoppar mellan stenar. I en inspirerande miljö skapar vi sagovärldar som främjar kreativiteten och fantasin där barnen får uppleva lusten och glädjen att lära tillsammans med andra. Barnen lär sig samspelet mellan det som växer och lever och får förståelse för sin delaktighet i naturens kretslopp.

Vill du besöka Naturförskolan når du oss på telefonnummer 0705 321 885 för att boka in ett besök.

Nyhet: Naturförskolan blir en del av Ljunghaga från augusti 2022. (2022-05-13)

Naturförskolan

Grönmovägen 8, 382 34 Nybro, Sverige

Naturförskolan i Svartbäcksmåla är en förskola för barn i åldrarna 1-5 år som ligger i ett vackert friluftsområde med varierande natur.

Kontakta oss

Verksamhetschef och rektorer - förskola

Verksamhetschef förskola
Marie Carlsson
0481-454 81
marie.carlsson@nybro.se

Rektorer
Anna Lilius
Flygsfors, Madesjö, Orrefors
0705-09 55 08
anna.lilius@nybro.se

Christine Gustafsson
Blåklockan, Guldgruvan
0481-455 00
christine.gustavsson@nybro.se

Jenny Nilsson
Flerohopp, Ljunghaga, Åkrahäll
0730-88 35 90
jenny.s.nilsson@nybro.se

Lena Jonsson
Alsterbro, Bäckebo, Gazellen, Kristvalla
0481-456 08
0766-24 79 18
lena.p.jonsson@nybro.se

Marita Ljungberg-Blom
Hanemålagården, Naturförskolan, Vitsippan
0481-450 91
marita.ljungberg-blom@nybro.se

Åsa Nystedt
Gammelgården, Högaberg, Örsjö
0481-450 63
asa.nystedt@nybro.se

Lärande & kultur

Kontakta oss gärna för frågor inom utbildning, barnomsorg och kultur.

E-post: barnochutbildning@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000