Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Madesjö förskola

Madesjö förskola ligger i ett lugnt område med närhet till skola och natur.  Vi består av fem avdelningar, Hallonet, Nyponet, Vallmon, Violen och Solrosen, med barn i åldrarna 1-5.

Vi har en stor och härlig gemensam gård som inspirerar barnen till lek och rörelse. Förskolan renoverades 2011 och vi har stora, ljusa lokaler med goda möjligheter att skapa många olika lärmiljöer som främjar barns utveckling. Madesjö förskola har eget tillagningskök vilket innebär att all mat lagas på plats av vår kock.

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas (Lpfö 98/16).

Tillsammans med föräldrar vill vi skapa trygga relationer och miljöer som tar tillvara på såväl olikheter som likheter. Vi strävar efter att samtliga barn ska utveckla en tilltro till sin egen förmåga men också se gruppens betydelse. Vi vill att barnen ska utvecklas till självständiga och trygga individer som samtidigt känner gemenskap och grupptillhörighet i vår verksamhet.

Pedagogisk dokumentation är en viktig del för att barn, vårdnadshavare och lärare ska kunna följa barns utveckling och lärande. Pedagogisk dokumentation är även en viktig del för oss lärare för att vi ska kunna utvärdera, utveckla och förändra vår verksamhet.

Madesjö förskola

Bolanders väg 9, 382 45 Nybro, Sverige

Madesjö förskola ligger i ett lugnt område med närhet till skola och natur. Vi består av fem avdelningar, Hallonet, Nyponet, Vallmon, Violen och Solrosen, med barn i åldrarna 1-5.

Kontakta oss

Verksamhetschef och rektorer - förskola

Verksamhetschef förskola
Marie Carlsson
0481-454 81
marie.carlsson@nybro.se

Rektorer
Anna Lilius
Flygsfors, Madesjö, Orrefors
0705-09 55 08
anna.lilius@nybro.se

Christine Gustafsson
Blåklockan, Guldgruvan
0481-455 00
christine.gustavsson@nybro.se

Jenny Nilsson
Flerohopp, Ljunghaga, Åkrahäll
0730-88 35 90
jenny.s.nilsson@nybro.se

Lena Jonsson
Alsterbro, Bäckebo, Gazellen, Kristvalla
0481-456 08
0766-24 79 18
lena.p.jonsson@nybro.se

Marita Ljungberg-Blom
Hanemålagården, Naturförskolan, Vitsippan
0481-450 91
marita.ljungberg-blom@nybro.se

Åsa Nystedt
Gammelgården, Högaberg, Örsjö
0481-450 63
asa.nystedt@nybro.se

Lärande & kultur

Kontakta oss gärna för frågor inom utbildning, barnomsorg och kultur.

E-post: barnochutbildning@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000