Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Förskolan Ljunghaga

Förskolan Ljunghaga består avdelningarna Korallen, Snäckan, Pärlan och Naturförskolan.

På vår förskola möter ni en välkomnande verksamhet där glädje, nyfikenhet, trygghet och utforskande står i fokus. För oss är det viktigt att barnen upplever förskolan som meningsfull och rolig, samt att varje barn har möjlighet att lära och utvecklas utifrån just sina förmågor och erfarenheter. Omsorg, utveckling och lärande går hand i hand i vår utbildning och vi lägger stor vikt vid att anpassa våra pedagogiska miljöer utifrån barnens åldrar, nyfikenhet och intressen, vilket är ett av våra prioriterade mål. Vi strävar efter att miljöerna ska vara välkomnande, inbjudande, tillgängliga, tydliga och undersökningsbara samt innehålla en variation av material. Ett annat av våra prioriterade områden är att arbeta med barns delaktighet och inflytande, men också att barnen får möta många olika uttrycksformer tillsammans med engagerade och nyfikna pedagoger.

Naturförskola innebär att huvuddelen av verksamheten bedrivs i utemiljö där vi tar till vara på naturens möjligheter. Tillsammans med barnen utforskar vi skog, ängar och grunda vattendrag. Vi bygger kojor, klättrar i träd, rutschar nerför slänter och hoppar mellan stenar. I en inspirerande miljö skapar vi sagovärldar som främjar kreativiteten och fantasin där barnen får uppleva lusten och glädjen att lära tillsammans med andra. Barnen lär sig samspelet mellan det som växer och lever och får förståelse för sin delaktighet i naturens kretslopp.

Välkomna att ta kontakt för att få svar på era frågor eller för ett besök.
Naturförskolan 073-1545911
Avd. Korallen 073-4119276

Förskolan Ljunghaga

Tallgölsgatan 7, 38236 Nybro, Sverige

Förskolan Ljunghaga består av tre avdelningar, Korallen som har barn i åldrarna 1-2 år, Snäckan som har 3-åringar och Pärlan som har barn i åldrarna 4-5 år. Förskolan är lantligt belägen med närhet till både skog och skiftande natur.

Kontakta oss

Verksamhetschef och rektorer - förskola

Verksamhetschef förskola

Marie Carlsson
0481-454 81
marie.carlsson@nybro.se

Rektorer

Flygsfors, Madesjö, Orrefors

Anna Lilius
0705-09 55 08
anna.lilius@nybro.se

Blåklockan, Guldgruvan

Christine Gustafsson
0481-455 00
christine.gustavsson@nybro.se

Flerohopp, Ljunghaga, Åkrahäll

Jenny Nilsson
0730-88 35 90
jenny.s.nilsson@nybro.se

Alsterbro, Bäckebo, Gazellen, Kristvalla

Lena Jonsson
0481-456 08
0766-24 79 18
lena.p.jonsson@nybro.se

Hanemålagården, Naturförskolan, Vitsippan

Marita Ljungberg-Blom
0481-450 91
marita.ljungberg-blom@nybro.se

Gammelgården, Högaberg, Örsjö

Åsa Nystedt
0481-450 63
asa.nystedt@nybro.se

Lärande & kultur

Kontakta oss gärna för frågor inom utbildning, barnomsorg och kultur.

E-post: barnochutbildning@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000