Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Förskolan Högaberg

Högabergs förskola är en förskola med två avdelningar, Vulkanen och Glaciären. Förskolans verksamhet är tillfälligt belägen i Ljunghagas lokaler innan det är aktuellt med flytt till nya Förskolan Nygården som nu håller på att byggas.

Förskolan har åldersindelade grupper, 1-2 år och 3-5 år. Vi arbetar med åldersindelade grupper för att kunna stimulera och utmana barnen i deras utveckling och lärande.

Leken och kreativiteten ligger till grund för både vårt värdegrundsarbete och vårt temaarbete. Vi arbetar ständigt med att ta tillvara barnens intresse och utifrån det stimulera dem vidare inom läroplanens olika ämnesområde.

Vi utmanar med olika lekmiljöer, för att skapa nya lärsituationer. Detta lockar till nya tankar, frågor och aktiviteter. I närmiljön finns flera stora skogsområden som barnen gillar att leka i och barnens lekglädje är viktig att fånga och berika.

Förskolan Nygården – nybyggnation för Högaberg och Gammelgården

Högabergs förskola är del av en satsning på barn och elever i för- och grundskola i Nybro kommun. Nya lokaler och utomhusytor behövs för att räcka till antalet barn och elever som ökar i Nybro centralort. Målet är att bygga trygga, hälsosamma och långsiktigt hållbara lokaler och utomhusytor.

Avdelningarna vid Högabergs förskola och Gammelgården kommer att slås ihop och bilda grunden för den nya förskolan som får namnet Nygården. Förskolan Nygården byggs bredvid Gammelgården och kommer vara klar att välkomna barnen i januari 2024.

Om förskolan Nygården – under byggnation

Information om projektet att bygga en trygg och hållbar skola

Förskolan Högaberg

Oxelvägen 3, 382 32 Nybro, Sverige

Förskolan Högaberg är en förskola med två avdelningar, Vulkanen och Glaciären. Båda avdelningarna har blandade åldrar från 1-5 år.

Kontakta oss

Verksamhetschef och rektorer - förskola

Verksamhetschef förskola

Marie Carlsson
marie.carlsson@nybro.se

0481-454 81

Rektorsområden

Flygsfors, Guldgruvan, Madesjö och Orrefors förskola

Rektor, Anna Lilius
anna.lilius@nybro.se

0481-455 00

0705-09 55 08

Blåklockan, Gammelgården, Högaberg och Örsjö förskola

Rektor, Åsa Nystedt
asa.nystedt@nybro.se

0481-450 63

Alsterbro, Bäckebo, Hanemålagården och Vitsippans förskola

Rektor, Marita Ljungberg-Blom
marita.ljungberg-blom@nybro.se

0481-450 91

Flerohopp, Gazellen, Kristvalla, Ljunghaga och Åkrahälls förskola

Rektor, Jenny Nilsson
jenny.s.nilsson@nybro.se

0481-456 08

0730-88 35 90

Lärande & kultur

Kontakta oss gärna för frågor inom utbildning, barnomsorg och kultur.

E-post: barnochutbildning@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000