Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Förskolan Blåklockan

Förskolan Blåklockan består av 3 avdelningar. Lyan och Bygget har barn i åldrarna 1-3 år. Kojan har barn i åldrarna 3-5 år.

Vårt viktigaste arbetsredskap, för att få ut kvalité till våra barn, är, pedagogerna som arbetar på förskolan. Vi vill ge kvalité genom att vara nyfikna tillsammans med barnen. Ofta ser ni oss, på utflykt, med våra lådcyklar eller utklädda till någon figur i sagans eller bokens värld, inspirerande av våra utbildade Sagopedagoger.
Förskolan jobbar efter en Språkprofil, tillsammans med förskolan Guldgruvan.

Språkprofilens två mål är:

  • ”Utveckla barnens kommunikativa förmågor”
  • “Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften” (Lpfö 18, 14)

Genom vår Språkprofil uppdaterar vi oss kontinuerligt kring arbetssätt, forskning, lärmiljöer m.m.

  • Vi skapar lust att lära genom att samtala/uppleva/utforska saker tillsammans med barnen.
  • Vi förstärker alla barns kommunikation genom dagsschema, tecken, bildstöd, kroppsspråk, konkret material, IKT m.m. (AKK).
  • Vi ställer frågor som uppmuntrar barnen att uttrycka tankar, åsikter, uppfattningar och låter dem resonera, ifrågasätta samt ställa frågor.
  • Vi har en tydlig organisation för pedagogerna gällande terminens, veckans och dagens arbete och ett genomtänkt lärande som främjar språket.

Välkomna att ta kontakt för att få svar på era frågor eller för ett besök.

Förskolan Blåklockan

Kungshallsvägen 2, 382 43 Nybro, Sverige

Förskolan Blåklockan består av 3 avdelningar. Lyan och Bygget har barn i åldrarna 1-3 år. Kojan har barn i åldrarna 3-5 år.

Kontakta oss

Verksamhetschef och rektorer - förskola

Verksamhetschef förskola
Marie Carlsson
0481-454 81
marie.carlsson@nybro.se

Rektorer
Anna Lilius
Flygsfors, Madesjö, Orrefors
0705-09 55 08
anna.lilius@nybro.se

Christine Gustafsson
Blåklockan, Guldgruvan
0481-455 00
christine.gustavsson@nybro.se

Jenny Nilsson
Flerohopp, Ljunghaga, Åkrahäll
0730-88 35 90
jenny.s.nilsson@nybro.se

Lena Jonsson
Alsterbro, Bäckebo, Gazellen, Kristvalla
0481-456 08
0766-24 79 18
lena.p.jonsson@nybro.se

Marita Ljungberg-Blom
Hanemålagården, Naturförskolan, Vitsippan
0481-450 91
marita.ljungberg-blom@nybro.se

Åsa Nystedt
Gammelgården, Högaberg, Örsjö
0481-450 63
asa.nystedt@nybro.se

Lärande & kultur

Kontakta oss gärna för frågor inom utbildning, barnomsorg och kultur.

E-post: barnochutbildning@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000