Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Bäckebo förskola

Bäckebo Förskola består av en avdelning, Hackspetten. Här har vi barn i åldrarna 1-5 år.

Vår vision är att utbildningen i förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Den ska utgå från en helhetssyn på barnen och deras behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Vårt dagliga arbete bedrivs utifrån vår läroplan Lpfö18.

På vår förskola organiserar vi vår utbildning på förmiddagarna så att barnen är uppdelade i mindre grupper, detta för att undvika allt för stora grupper och för att kunna möta det enskilda barnet på dess nivå.

Vi vill att vår förskola ska utstråla omsorg, värme och trygghet, samtidigt som det ska vara roligt, lärorikt och utmanande för barnen. Vi tar till vara på deras nyfikenhet och intressen och låter alla barn ha inflytande i utformandet av vår dagliga utbildning i verksamheten.

Vi lägger vikt vid den lärande leken då detta är grunden för barnens utveckling, lärande och välbefinnande. Det är i dessa samspel som barnen lär sig samarbete, problemlösning, kommunikation och empati.

På vår förskola ser vi också till så att barnen får möjlighet att utveckla sitt språk, matematik, motorik och sociala förmåga. Lek, musik och skapande ligger även det till stor grund för barnens utveckling. Hos oss är “Hållbar utveckling” viktigt, detta arbete är barnen väldigt delaktiga i.
Vi vill att en positiv framtidstro ska prägla utbildningen.

Vår förskola ligger i en vacker, naturnära omgivning.
Vi har tillgång till en stor utegård med skogen tätt intill, tack vare detta har vi en god möjlighet att låta barnen utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att delta i fysiska aktiviteter och att vistas i olika naturmiljöer.

Om ni har frågor om eller vill besöka oss är ni välkomna att kontakta.
Avdelning Hackspetten 073 – 380 26 42

Bäckebo förskola

Marknadsvägen 8, Alsterbro, Sverige

Bäckebo Förskola består av en avdelning, Hackspetten. Här har vi barn i åldrarna 1-5 år.

Kontakta oss

Verksamhetschef och rektorer - förskola

Verksamhetschef förskola

Marie Carlsson
0481-454 81
marie.carlsson@nybro.se

Rektorer

Flygsfors, Madesjö, Orrefors

Anna Lilius
0705-09 55 08
anna.lilius@nybro.se

Blåklockan, Guldgruvan

Christine Gustafsson
0481-455 00
christine.gustavsson@nybro.se

Flerohopp, Ljunghaga, Åkrahäll

Jenny Nilsson
0730-88 35 90
jenny.s.nilsson@nybro.se

Alsterbro, Bäckebo, Gazellen, Kristvalla

Lena Jonsson
0481-456 08
0766-24 79 18
lena.p.jonsson@nybro.se

Hanemålagården, Naturförskolan, Vitsippan

Marita Ljungberg-Blom
0481-450 91
marita.ljungberg-blom@nybro.se

Gammelgården, Högaberg, Örsjö

Åsa Nystedt
0481-450 63
asa.nystedt@nybro.se

Lärande & kultur

Kontakta oss gärna för frågor inom utbildning, barnomsorg och kultur.

E-post: barnochutbildning@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000