Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Alsterbro förskola

Alsterbro förskola består av två avdelningar, en 1-3 års avdelning och en 4-5 års avdelning.

På Alsterbro förskola strävar vi efter att alla barn och vuxna ska trivas och tycka det roligt att vara tillsammans. Vår pedagogiska miljö erbjuder undervisning som är anpassat utifrån barnens intresse och behov. Barn utvecklas och lär i nära samspel med varandra och pedagogerna, utifrån individuella förutsättningar. Grunden till utveckling och lärande är trygghet, tillit till varandra och den egna förmågan. Vi pedagoger är goda förebilder och är lyhörda för barnens önskemål och behov.

Vår ambition är att:
– barnen får med sig grundläggande kunskaper inför framtiden och att de har värderingar som till exempel att människor är lika mycket värda, olika är bra och tillsammans är vi starka.
– bli fungerande individer i ett demokratiskt samhälle.
– förstärka barnens självkänsla och våga tro på det man känner är rätt och rättvist.

Våra prioriterade mål utgår från Förskolans läroplan Lpfö 18.

Avdelningen Tryggheten 1-3 år:
– Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp.
– ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

Avdelningen Äventyret 3-5 år:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
– öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
– förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
– förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
– respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.
– självständighet och tillit till sin egen förmåga,

Om ni har frågor eller om ni vill besöka oss är ni välkomna att kontakta:
Alsterbro förskola Tryggheten telefon: 073-380 26 39
Alsterbro förskola Äventyret telefon: 072-395 30 26
e-post: alsterbro.forskola@nybro.se

Kontakta oss

Områdeschef och rektorer - förskola

Områdeschef förskola
Marie Carlsson
0481-454 81
marie.carlsson@nybro.se

Rektorer
Anna Lilius
Flygsfors, Madesjö, Orrefors
0705-09 55 08
anna.lilius@nybro.se

Christine Gustafsson
Blåklockan, Guldgruvan
0481-455 00
christine.gustavsson@nybro.se

Jenny Nilsson
Flerohopp, Ljunghaga, Åkrahäll
0730-88 35 90
jenny.s.nilsson@nybro.se

Lena Jonsson
Alsterbro, Bäckebo, Gazellen, Kristvalla
0481-456 08
0766-24 79 18
lena.p.jonsson@nybro.se

Marita Ljungberg-Blom
Hanemålagården, Naturförskolan, Vitsippan
0481-450 91
marita.ljungberg-blom@nybro.se

Åsa Nystedt
Gammelgården, Högaberg, Örsjö
0481-450 63
asa.nystedt@nybro.se

Lärande & kultur

Kontakta oss gärna för frågor inom utbildning, barnomsorg och kultur.

E-post: barnochutbildning@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000