Svartbäcksmåla naturreservat

Strax söder om Nybro stad ligger Svartbäcksmåla naturreservat. Naturen runt Nybro är formad av inlandsisen som släppte sitt grepp för cirka 18 000 år sedan. Här i Svartbäcksmåla kan du stå på strandkanten av den Baltiska issjön. Den sjö som skapades av smältvattnet från inlandsisen.

Skogen i och kring Svartbäcksmåla domineras av granskog men här är också tall, lönn och asp vanliga. I naturreservatet finns också ädellövskog och här kan du hitta, blåsippa, sumpviol och vätteros.

Om du går från Linnéasjön och följer vattnets väg mot Svartbäcksmåla kan du se den unika miljö som skapas av S:t Sigfridsåns vindlande väg genom landskapet. Här ger de grova alarnas luftrötter landskapet ett nästan exotiskt uttryck.  I åns kärrmarker finns gul svärdslilja och här kan få se  både forsärla, kungsfiskare och till och med strömstare.

  Svartbäcksmåla folder – PDF-fil (888 kB)

Mer om Svartbäcksmåla:

 Vinter i Svartbäcksmåla

 Svartbäcksmåla friluftsområde

Relaterat: Karta/adress för: Svartbäcksmåla naturreservat

Datum för publicering | ändrad: 2019-05-06 | skapad: 2014-12-06
Webbredaktör: Anders Jonasson | anders.jonasson@nybro.se
Id: inlägg: 2253 - kategori: 71

Svartbäcksmåla

  Svartbäcksmåla - vinter

Precis i utkanten av Nybro stad finns Svartbäcksmåla, ett av sydöstra Sveriges bästa skidområden. Här kan du åka både längdskidor [...]

  Svartbäcksmåla naturreservat

Strax söder om Nybro stad ligger Svartbäcksmåla naturreservat. Naturen runt Nybro är formad av inlandsisen som släppte sitt grepp för [...]

  Svartbäcksmåladagen 2019

Vad kräver störst mod – att möta gladiatorn Peter Bláha i gatloppet, att dansa loss tillsammans med Tobias Karlsson eller [...]

  Värmestugan i Svartbäcksmåla renoveras

Under sommaren renoveras värmestugan och omklädningsrummen i Svartbäcksmåla. Arbetet beräknas vara klart i oktober 2019. Under renoveringen kommer duschar, toaletter och omklädningsrum inte att vara tillgängliga för besökare.