Svartbäcksmåla mountainbikeleder och pumptrackbana

Välkomna till Svartbäcksmålas mountainbikeleder och pumptrackbana.
Här finns tre stycken leder med varierande svårighetsgrad, allt från enklare spår för nybörjaren till mer utmanande leder för dig som har mer erfarenhet.

  Ledkarta MTB Svartbäcksmåla pdf – PDF (8 MB)

I anslutning till parkeringen hittar du även vår pumptrackbana. I pumptracken är syftet att du genom pumpande rörelser tar dig upp och ned för små kullar som ger fart. Målet är att ta sig runt utan att behöva trampa. Banan passar alla åldrar och det finns belysning för dig som vill cykla när mörkret lagt sig.

 Filmklipp – Pumptrack i Svartbäcksmåla

Välkommen till Svartbäcksmåla!

Relaterat: Karta/adress för: Svartbäcksmåla mountainbikeleder och pumptrackbana

Datum för publicering | ändrad: 2018-12-03 | skapad: 2016-11-07
Webbredaktör: Frida Johansson | Frida.johansson@nybro.se
Id: inlägg: 4683 - kategori: 136

Natur & Friluftsliv

  Badvattenprovtagning

I Nybro kommun finns tolv kommunala badplatser som Samhällsbyggnad har tillsyn över. Inget av baden klassas idag som EU-bad, det [...]

  Fiske i Nybro

I Nybro kommun finns det goda möjligheter till både bad och fiske vid våra fina badplatser.

  Sommarfilmer

Dessa filmer är inspelade i Nybro kommun under våren och sommaren 2016.

  Svartbäcksmåla - handlingsplan antagen

Handlingsplan för Svartbäcksmålas utveckling antagen Ett av målen i översiktsplanen är att utveckla Svartbäcksmåla till ett centrum för naturupplevelser och [...]

  Värdefulla träd

Träd, framför allt ädellövträd, är viktiga livsmiljöer för ett stort antal växter och djur. Eklandskapet i Kalmar län är mycket värdefullt även i ett internationellt perspektiv.

  Guidning i närnaturen

Nybro kommun, genom Flax naturguider, bjuder in dig till att upptäcka din närnatur. Alla guidningar är gratis och tillgängliga med [...]

 Utflyktsmål

Här hittar du all information om: Utflyktsmål (kategori).