Sommarfilmer

Dessa filmer är inspelade i Nybro kommun under våren och sommaren 2016.

Sommarsport

Naturupplevelser

Datum för publicering | ändrad: 2018-12-24 | skapad: 2016-06-22
Webbredaktör: Allmän nyhetsredaktör | nyheter@nybro.se
Id: inlägg: 4283 - kategori: 136

Natur & Friluftsliv

  Badvattenprovtagning

I Nybro kommun finns tolv kommunala badplatser som Samhällsbyggnad har tillsyn över. Inget av baden klassas idag som EU-bad, det [...]

  Fiske i Nybro

I Nybro kommun finns det goda möjligheter till både bad och fiske vid våra fina badplatser.

  Sommarfilmer

Dessa filmer är inspelade i Nybro kommun under våren och sommaren 2016.

  Svartbäcksmåla - handlingsplan antagen

Handlingsplan för Svartbäcksmålas utveckling antagen Ett av målen i översiktsplanen är att utveckla Svartbäcksmåla till ett centrum för naturupplevelser och [...]

  Värdefulla träd

Träd, framför allt ädellövträd, är viktiga livsmiljöer för ett stort antal växter och djur. Eklandskapet i Kalmar län är mycket värdefullt även i ett internationellt perspektiv.

  Guidning i närnaturen

Nybro kommun, genom Flax naturguider, bjuder in dig till att upptäcka din närnatur. Alla guidningar är gratis och tillgängliga med [...]

 Utflyktsmål

Här hittar du all information om: Utflyktsmål (kategori).