Ridanläggningar och ridled genom Glasriket

Ridning är ett stort intresse bland våra ungdomar i Nybro kommun.
Det finns ett antal föreningar som bedriver ridverksamhet:

 Gummemåla RF

 Nybro Ridklubb

 Torestorp Kristvalla Ryttarförening

 Stall Simontorp

 Hägnens islandshästar

Ridled genom Glasriket
Denna ridled är ca 10 mil lång led i olika etapper där du kan rida eller vandra samt på vissa sträckor även cykla. Vissa möjligheter till övernattning finns. En genomgång har under våren gjorts för att se till att alla sträckor är framkomliga och ordentligt skyltade. Här kan du ladda ner broschyren och kartan och sedan är det bara att ge sig ut på en tur.

  Ridled 2015 – PDF (5 MB)

 Ridled genom glasriket västra sidan – PDF (2 MB)

 Ridled genom glasriket östra sidan – PDF (2 MB)

 

 

Ridled genom Glasriket karta

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Ridanläggningar och ridled genom Glasriket

Datum för publicering | ändrad: 2018-11-19 | skapad: 2015-06-23
Webbredaktör: Emma Tillback | emma.tillback@nybro.se
Id: inlägg: 3164 - kategori: 136

Natur & Friluftsliv

  Badvattenprovtagning

I Nybro kommun finns tolv kommunala badplatser som Samhällsbyggnad har tillsyn över. Inget av baden klassas idag som EU-bad, det [...]

  Fiske i Nybro

I Nybro kommun finns det goda möjligheter till både bad och fiske vid våra fina badplatser.

  Sommarfilmer

Dessa filmer är inspelade i Nybro kommun under våren och sommaren 2016.

  Svartbäcksmåla - handlingsplan antagen

Handlingsplan för Svartbäcksmålas utveckling antagen Ett av målen i översiktsplanen är att utveckla Svartbäcksmåla till ett centrum för naturupplevelser och [...]

  Värdefulla träd

Träd, framför allt ädellövträd, är viktiga livsmiljöer för ett stort antal växter och djur. Eklandskapet i Kalmar län är mycket värdefullt även i ett internationellt perspektiv.

  Guidning i närnaturen

Nybro kommun, genom Flax naturguider, bjuder in dig till att upptäcka din närnatur. Alla guidningar är gratis och tillgängliga med [...]

 Utflyktsmål

Här hittar du all information om: Utflyktsmål (kategori).