Ridleder i Nybro kommun

I Nybro kommun är ridning är ett stort intresse bland ungdomar och seniorer. Det finns flera fina ridleder med varierad längd i kommunen, välkommen ut i naturen på hästryggen!

Kring Nybro stad finns det ridleder i Svartbäcksmåla och Rismåla naturreservat. Den längsta ridleden i kommunen är ca 10 mil lång och går bland annat genom Glasriket mellan Kristvallabrunn och Målerås. Leden består av olika etapper som du kan rida eller vandra på, några sträckor lämpar sig även för cykling. Vissa möjligheter till övernattning finns.

Ridled genom Glasriket
Denna ridled är ca 10 mil lång led i olika etapper där du kan rida eller vandra samt på vissa sträckor även cykla. Här kan du ladda ner broschyren och kartan och sedan är det bara att ge sig ut på en tur.

  Ridled 2015 – PDF (5 MB)

 Ridled genom glasriket västra sidan – PDF (2 MB)

 Ridled genom glasriket östra sidan – PDF (2 MB)

Ridled i Svartbäcksmåla naturreservat
Ridlederna som går inom Svartbäcksmåla naturreservat är ca 9 km långa.

  Ridled i Svartbäcksmåla naturreservat – PDF (644 KB)

Ridstig i Rismåla naturreservat
Ridstigen som går genom Rismåla naturreservat är drygt 3 km lång.

  Ridstig i Rismåla naturreservat – PDF (593 KB)

För en utskriftsvänlig version av översiktskartan över samtliga ridleder ladda ner pdf:en nedan:

  Översikt Kommunen Ridleder – PDF (188 KB)

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Ridleder i Nybro kommun

Datum för publicering | ändrad: 2019-10-01 | skapad: 2015-06-23

Natur & Friluftsliv

  Badvattenprovtagning

I Nybro kommun finns tolv kommunala badplatser som Samhällsbyggnad har tillsyn över. Inget av baden klassas idag som EU-bad, det [...]

  Fiske i Nybro

I Nybro kommun finns det goda möjligheter till både bad och fiske vid våra fina badplatser.

  Ridleder i Nybro kommun

I Nybro kommun är ridning är ett stort intresse bland ungdomar och seniorer. Det finns flera fina ridleder med varierad [...]

  Sommarfilmer

Dessa filmer är inspelade i Nybro kommun under våren och sommaren 2016.

  Svartbäcksmåla - handlingsplan antagen

Handlingsplan för Svartbäcksmålas utveckling antagen Ett av målen i översiktsplanen är att utveckla Svartbäcksmåla till ett centrum för naturupplevelser och [...]

  Värdefulla träd

Träd, framför allt ädellövträd, är viktiga livsmiljöer för ett stort antal växter och djur. Eklandskapet i Kalmar län är mycket värdefullt även i ett internationellt perspektiv.

 Utflyktsmål

Här hittar du all information om: Utflyktsmål (kategori).