Naturguidningar sommaren 2017

Nu är programmet för sommarens naturguidningar i Kalmar län klart. Årets tema är ekosystemtjänster, precis som förra året. Guidningarna i Nybro kommun kommer även i år att ske i samarbete med  Natur- & Kulturguider i Glasriket. Tyvärr har kommunens två guidningar fallit bort och saknas i programmet i år. Programmet finns att  ladda ner som pdf-fil här.

Välkommen ut – och glöm inte: naturen har generösa öppettider – när du har tid!

Guidningar i Nybro kommun under 2017 kommer att vara:

Upptäck Rismåla till cykel!
När: 13 maj 10.00-1300
Följ med på en cykeltur längs vattendrag och sjöar i omväxlande natur och på lättrampade vägar.
Packa egen fika i din cykelkorg.
Samling vid entrén till kommunhuset Balder, Nybro.
I samarbete med Nybro Kommun vilket gör det gratis för dig som deltagare.
Guider: Christine Karlsson & Annika Gans

 

Mäktiga stensträngar i Gullaskruv
När: 3 sep 10.00-12.00
Hur har dessa märkliga formationer skapats? Denna spännande plats leder oss in på både geologi och kulturhistoria. Här finns inga upptrampade stigar så grova skor och stor fikakorg rekommenderas.
Samling vid stationsparken i Gullaskruv (längs infarten).
Guider: Natur- & Kulturguider i Glasriket, 073-5104664

 

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Naturguidningar sommaren 2017

Datum för publicering | ändrad: 2017-05-08 | skapad: 2015-05-22
Webbredaktör: Stefan Björn | stefan.bjorn@nybro.se
Id: inlägg: 3039 - kategori: 136

Natur & Friluftsliv

  Bad & Fiske

I Nybro kommun finns det goda möjligheter till både bad och fiske vid våra fina badplatser.

  Badvattenprovtagning

I Nybro kommun finns tolv kommunala badplatser som Samhällsbyggnad har tillsyn över. Inget av baden klassas idag som EU-bad, det [...]

  Sommarfilmer

Dessa filmer är inspelade i Nybro kommun under våren och sommaren 2016.

  Svartbäcksmåla - handlingsplan antagen

Handlingsplan för Svartbäcksmålas utveckling antagen Ett av målen i översiktsplanen är att utveckla Svartbäcksmåla till ett centrum för naturupplevelser och [...]

  Värdefulla träd

Träd, framför allt ädellövträd, är viktiga livsmiljöer för ett stort antal växter och djur. Eklandskapet i Kalmar län är mycket värdefullt även i ett internationellt perspektiv.

 Utflyktsmål

Här hittar du all information om: Utflyktsmål (kategori).