Vinter i Svartbäcksmåla

Natur & Friluftsliv i kommunen

I Nybro kommun har du rika möjligheter att bedriva ett aktivt friluftsliv och njuta av den småländska naturen. Klimatet under våren och försommaren är oftast varmt och torrt, vilket gör att du gärna vistas utomhus.

Det varma klimatet i kombination med det småskaliga, omväxlande landskapet gör att du här också befinner dig i ett av de artrikaste områdena i landet – Sydöstra Småland. Trots att många naturintresserade besöker området, så finns det fortfarande mycket nytt att upptäcka.

Här har du alltid nära till naturen. Vid varje tätort finns avsatta leder och områden för rekreation och friluftsliv. Det finns många fina badplatser, möjligheter till jakt och fiske, rid- och vandringsleder och sevärdheter.

I vår pärla, det stora tätortsnära naturreservatet Svartbäcksmåla kan du både vara aktiv och njuta av stillhet. Vintertid kan du åka skidor både utför och på längden i sydöstra Sveriges finaste vintersportanläggningar.

Kommunen har under 2018 beslutat om tydliga riktlinjer för förvaltningen av kommunens egen naturmark, med syfte att bl a stärka rekreation och friluftsliv.

  Naturmarkspolicy för Nybro kommun – PDF (2 MB)

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Natur & Friluftsliv i kommunen

Datum för publicering | ändrad: 2019-01-10 | skapad: 2014-11-20
Webbredaktör: Stefan Björn | stefan.bjorn@nybro.se
Id: inlägg: 1858 - kategori: 136

Natur & Friluftsliv

  Badvattenprovtagning

I Nybro kommun finns tolv kommunala badplatser som Samhällsbyggnad har tillsyn över. Inget av baden klassas idag som EU-bad, det [...]

  Fiske i Nybro

I Nybro kommun finns det goda möjligheter till både bad och fiske vid våra fina badplatser.

  Ridleder i Nybro kommun

I Nybro kommun är ridning är ett stort intresse bland ungdomar och seniorer. Det finns flera fina ridleder med varierad [...]

  Sommarfilmer

Dessa filmer är inspelade i Nybro kommun under våren och sommaren 2016.

  Svartbäcksmåla - handlingsplan antagen

Handlingsplan för Svartbäcksmålas utveckling antagen Ett av målen i översiktsplanen är att utveckla Svartbäcksmåla till ett centrum för naturupplevelser och [...]

  Svartbäcksmåladagen 2019

Vad kräver störst mod – att möta gladiatorn Peter Bláha i gatloppet, att dansa loss tillsammans med Tobias Karlsson eller [...]

  Värdefulla träd

Träd, framför allt ädellövträd, är viktiga livsmiljöer för ett stort antal växter och djur. Eklandskapet i Kalmar län är mycket värdefullt även i ett internationellt perspektiv.

 Utflyktsmål

Här hittar du all information om: Utflyktsmål (kategori).