Guidning i närnaturen

Nybro kommun, genom Flax naturguider, bjuder in dig till att upptäcka din närnatur. Alla guidningar är gratis och tillgängliga med såväl rullstol som barnvagn och det bjuds på friluftsinspirerad mat. En arabisktalande tolk finns närvarande vid alla tillfällen.

Anmäl gärna om du vill vara med på någon guidning till johan@naturguide.nu eller 070-913 61 91

Linnesjön – 14 april kl. 10.00 – 12.00
Vi samlas vid infarten till Joelskogens camping och går sedan en vandring i Linneasjöns omgivningar. I sumpskogen nära Linneasjön kan vi hoppas på att få stifta bekantskap med vår minsta hackspett som nu trummar.

Alsterbro – 28 april kl.
 10.00 – 12.00
Vi samlas vid skolan och går sedan en vandring ner till sjön. Vi kommer att stifta bekantskap med de vårfåglar som nu har börjat sjunga och de växter som nu syns igen efter vintern.

Hanemåla – 9 juni kl. 10.00 – 12.00
Vi samlas vid skolan. Vi spanar främst kring de holkar som har satts upp i området och försöker se om några fåglar har flyttat in. Vi lyssnar och försöker att lära oss att urskilja några arter ur sommarkören.

Flerohopp – 30 juni kl. 10.00 – 12.00
Vi samlas vid skolan och går sedan en vandring genom närnaturen. Vi har håvar med oss och tittar på insikter och funderar på varför dessa är så viktiga för oss. Vi har med oss material för att bygga insektshotell som ni får ta hem.

Flygsfors – 14 juli kl. 21.00 – 00.00, Observera tiden!
Naturspaning i lampans sken. Vi träffas vid idrottsplatsen i Flygsfors och tar oss sedan på en promenad till en plats vi valt och försöker få en glimt av det som flyger och kryper på natten.

Thebacken – 15 juli kl. 21.00 – 00.00, Observera tiden!
Naturspaning i lampans sken. Vi träffas vid infarten till Joelskogens campingplats och tar oss sedan på en promenad till en plats vi valt och försöker få en glimt av det som flyger och kryper på natten.

Orrefors – 25 augusti kl. 10.00 – 12.00
Vi samlas vid dammen mitt emot affären och bensinpumpen. Vi har med håvar och luppar så att vi kan studera och upptäcka olika organismer som finns i och i närheten av vattnet.

Kristvallabrunn – 22 september kl. 10.00 – 12.00
Vi samlas vid Melltorpsvägen 8. Nu när hösten är här kommer vi ägna vår vandring åt det som växer på marken. Vi studerar svampar av olika arter och guidar er kring svampar som mat.

Bäckebo – 29 september kl. 10.00 – 12.00
Vi samlas vid idrottsplatsen. ifrån samlingsplatsen gör vi en vandring och studerar närnaturen. Så här års hoppas vi på att kunna se och studera olika sorters svampar.

Fagerslätt – 6 oktober kl. 10.00 – 12.00
Vi samlas vid Fagerslättskolan och går sedan en vandring genom närnaturen. Nu i höstens vackra färger studerar vi den insomnande naturen. Vi guidar kring svampar.

 

Datum för publicering | ändrad: 2018-09-17 | skapad: 2018-03-14
Webbredaktör: Jenni Jonasson | jenni.jonasson@nybro.se
Id: inlägg: 6036 - kategori: 136

Natur & Friluftsliv

  Badvattenprovtagning

I Nybro kommun finns tolv kommunala badplatser som Samhällsbyggnad har tillsyn över. Inget av baden klassas idag som EU-bad, det [...]

  Fiske i Nybro

I Nybro kommun finns det goda möjligheter till både bad och fiske vid våra fina badplatser.

  Sommarfilmer

Dessa filmer är inspelade i Nybro kommun under våren och sommaren 2016.

  Svartbäcksmåla - handlingsplan antagen

Handlingsplan för Svartbäcksmålas utveckling antagen Ett av målen i översiktsplanen är att utveckla Svartbäcksmåla till ett centrum för naturupplevelser och [...]

  Värdefulla träd

Träd, framför allt ädellövträd, är viktiga livsmiljöer för ett stort antal växter och djur. Eklandskapet i Kalmar län är mycket värdefullt även i ett internationellt perspektiv.

  Guidning i närnaturen

Nybro kommun, genom Flax naturguider, bjuder in dig till att upptäcka din närnatur. Alla guidningar är gratis och tillgängliga med [...]

 Utflyktsmål

Här hittar du all information om: Utflyktsmål (kategori).