Nybros tätortsnatur

Skötseln av tätortsnaturen handlar om att skapa attraktiva platser för dig som boende och besökare, att skydda vårt gemensamma dricksvatten och att få stadens övriga ekosystemtjänster att fungera, till exempel rening av luft, klimatutjämning, dagvattenrening och bullerdämpning.

Fysisk aktivitet och vistelse i gröna miljöer är viktigt för din hälsa. För att utemiljön ska ge dessa positiva effekter måste du uppleva miljöerna som lockande och stimulerande. Variation, tillgång och närhet till gröna miljöer är därför helt avgörande för om du ska utnyttja dem ofta.

Datum för publicering | ändrad: 2019-07-16 | skapad: 2014-11-25
Webbredaktör: Stefan Björn | stefan.bjorn@nybro.se
Id: inlägg: 1921 - kategori: 198

Den småländska naturen

  Nybros tätortsnatur

Skötseln av tätortsnaturen är en av stadens viktigaste strategiska frågor. Det handlar om att skapa attraktiva platser för dig som boende och besökare och att få stadens ekosystemtjänster att fungera.

  Rikedom av skyddsvärda insekter

Kommunens inventering av skyddsvärda insekter åren 2014-2015 visar på en överraskande stor mångfald av arter beroende av öppna, torra miljöer, [...]