Badvattenprovtagning

I Nybro kommun finns tolv kommunala badplatser som Samhällsbyggnad har tillsyn över. Inget av baden klassas idag som EU-bad, det vill säga, inget av baden har mer än 75-100 badande per dag.

Under badsäsongen tas prover på badvattnet i de kommunala badsjöarna i
v. 24, v. 28 och i v. 32 enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HVMFS 2012:14) om badvatten.

Provresultaten publiceras på Folkhälsomyndighetens webbplats  Badplatsen där du kan se badvattnets kvalitet samt vilken temperatur vattnet hade vid provtagningstillfället.

De kommunala badsjöarna i Nybro kommun är:

 • Boasjön
 • Hultabräan
 • Lilla Hindsjön
 • Långegöl
 • Rismåla göl
 • Flerohopp – Dammen
 • Skärsjön
 • Stensjön
 • Stora Hindsjön
 • Orranäsasjön
 • Örsjösjön
 • Linneasjön Campingen
 • Linneasjön Strandvägen

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Badvattenprovtagning

Datum för publicering | ändrad: 2019-07-17 | skapad: 2014-11-27
Webbredaktör: Jenni Jonasson | jenni.jonasson@nybro.se
Id: inlägg: 2118 - kategori: 136

Natur & Friluftsliv

  Badvattenprovtagning

I Nybro kommun finns tolv kommunala badplatser som Samhällsbyggnad har tillsyn över. Inget av baden klassas idag som EU-bad, det [...]

  Fiske i Nybro

I Nybro kommun finns det goda möjligheter till både bad och fiske vid våra fina badplatser.

  Ridleder i Nybro kommun

I Nybro kommun är ridning är ett stort intresse bland ungdomar och seniorer. Det finns flera fina ridleder med varierad [...]

  Sommarfilmer

Dessa filmer är inspelade i Nybro kommun under våren och sommaren 2016.

  Svartbäcksmåla - handlingsplan antagen

Handlingsplan för Svartbäcksmålas utveckling antagen Ett av målen i översiktsplanen är att utveckla Svartbäcksmåla till ett centrum för naturupplevelser och [...]

  Svartbäcksmåladagen 2019

Vad kräver störst mod – att möta gladiatorn Peter Bláha i gatloppet, att dansa loss tillsammans med Tobias Karlsson eller [...]

  Värdefulla träd

Träd, framför allt ädellövträd, är viktiga livsmiljöer för ett stort antal växter och djur. Eklandskapet i Kalmar län är mycket värdefullt även i ett internationellt perspektiv.

 Utflyktsmål

Här hittar du all information om: Utflyktsmål (kategori).