Fiske i Nybro

Fiske i Nybro stad
I kommunens vatten i Nybro stad är det fritt fiske med handredskapmed handredskap (typ av rörligt redskap) avses spö, pilk och liknande rörligt redskap som är utrustat med lina och högst tio krokar.

Till kommunens vatten i Nybro stad räknas idag Bolanders bäck med tillhörande Svartgöl och Linnéasjön samt i norr Rismåla naturreservat (förutom Rismålagöl, där gäller fiskekort). I söder räknas delar av Lindåsabäcken och S:t Sigfridsån ner t.o.m. Svartbäcksmåla naturreservat.

  Kartor över fiske i Nybro stad – PDF (937 KB)

Regler vid fritidsfiske
Det är fiskerilagstiftningen som styr vilka regler som gäller för fritidsfisket. Där står det var, när och hur det är tillåtet att fiska:  Fiskelagen 1993:787
Här kan du läsa mer om  lagstiftning som rör fritidsfiske.

  • Minimimått: Lax 50 cm, Öring 50 cm, Gös 40 cm.
  • Förbud att fiska Lax och Öring 1 oktober – 31 december.
  • Kräftfiske förbjudet, förutom mellan andra söndagen i augusti och två veckor framåt.
  • Förbud att fiska fridlysta arter så som mal, stör, flodpärlmussla (se bilaga 1 i  Artskyddsförordning 2007:845).
  • Aktuell lagstiftning kring ålfiske kan du läsa  här.
  • Fiske från badbryggor är förbjudet. På anordnade badplatser är det förbjudet att fiska från bryggorna samt kasta mot badplatserna. Detta för att minska risken att badgäster ska få krokar i sig.

Björnasjöbadet i Hultabräan
På vägen mellan Alsjöholm och Eskilsryd ta söderut. Fin liten badplats på sjöns nordvästra sida. Bada i Kalmars dricksvattenreserv!

Boasjö
Vid Kråksmåla tag norrut mot Aboda. Fin badplats i södra delen av Boasjön. Fiskekort: Kristina Johansson 0481-570 05, Ove Johansson 0481-570 00.

Flerohopp
Liten badplats mitt i samhället med brygga.

Hindsjön
Väster om Alsterbro samhälle. Stor, vacker badplats. Bryggor, hopptorn, omklädningsrum. Långgrunt och barnvänligt. Observera! Djupt vatten utanför bryggorna. Fiskekort: Coop Alsterbro 010-747 33 23,
Magnus Sjögren 0481-500 10.

Lilla Hindsjön
På sjöns östra sida vid Skoghult. Liten badplats med brygga.

Linnéasjön
Mitt i Nybro centrum vid campingplatsen med glasskiosk. Bryggor, lekplats. Observera! Djupt vatten utanför bryggorna. Fisket i Linneasjön är fritt.

Linnéasjön/Strandvägen
Denna badplats är tillgänglighetsanpassad på så vis att det är lätt att ta sig fram till brygga samt att det finns räcke att hålla sig i längst med bryggan.

Långegöl
Söder om väg 31 vid Målerås. Fin badplats vid skogssjö.

Madesjösjön
Fiskekort: Nybro turistinformation, 0481-450 85.

Orranäsasjön
Intill väg 31, vid campingplatsen, cykelväg från Orrefors samhälle. Fiskekort köps på campingen telefon 0481-304 14.

Rismålagöl
Strax nordväst om Nybro, ta av från väg 31 vid skylt mot Resebo. Cykelväg från Nybro. Bryggor, grillplats. Obs! djupt vatten utanför bryggorna. Fiskekort:  Nybro glasbruk 0481-428 81

Skärsjön
På väg 120 ta mot väster vid Eskilsryd mellan Örsjö och Emmaboda. Bryggor. Fin badplats, lämplig för små barn.

Stensjön
Kör från Rugstorp vidare över Abbetorp till Stensjöns nordöstra del. Fin liten badplats med brygga. Fiskekort: Thomas Johansson 070-359 20 07, Jan Andersson, 070-228 70 03

Svartegöl
Fisket i Svartegöl är fritt och den lilla gölen ligger mitt i Nybro stad.

Vapnebäcksån (Orrefors)
Sportfiske regnbåge. Fiskekort: Campingen.

Örsjösjön
Vid fotbollsplanen, norra delen av sjön. Brygga, långgrunt. Fiskekort: Kjell och Kristin Hansson 0481-200 35. Info: Nybro Turistinformation, 0481-450 85

 Karta över Nybro kommun

 

 

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Fiske i Nybro

Datum för publicering | ändrad: 2020-02-24 | skapad: 2014-11-11

Natur & Friluftsliv

  Badvattenprovtagning

I Nybro kommun finns tolv kommunala badplatser som Samhällsbyggnad har tillsyn över. Inget av baden klassas idag som EU-bad, det [...]

  Fiske i Nybro

I Nybro kommun finns det goda möjligheter till både bad och fiske vid våra fina badplatser.

  Sommarfilmer

Dessa filmer är inspelade i Nybro kommun under våren och sommaren 2016.

 Utflyktsmål

Här hittar du all information om: Utflyktsmål (kategori).