Viss avrådan från bad i Linneasjön

Kommunen avråder från bad, i delar av Linneasjön. Avrådan gäller vid badplatsen Strandvägen. Badplatsen vid campingen är godkänd för bad.

Badvattnet i Linneasjön vid badplatsen Strandvägen har vid analys visat höga halter av bakterier. Då det finns risk för att bli sjuk om man får i sig vattnet avråder kommunen från bad tills nya prover visar att badvattnet är tjänligt.

Badsugna hänvisas till kommunens övriga  badplatser.

Datum för publicering | skapad: 2019-08-09
Webbredaktör: Allmän nyhetsredaktör | nyheter@nybro.se
Id: inlägg: 7459 - kategori: 136

Natur & Friluftsliv

  Badvattenprovtagning

I Nybro kommun finns tolv kommunala badplatser som Samhällsbyggnad har tillsyn över. Inget av baden klassas idag som EU-bad, det [...]

  Fiske i Nybro

I Nybro kommun finns det goda möjligheter till både bad och fiske vid våra fina badplatser.

  Ridleder i Nybro kommun

I Nybro kommun är ridning är ett stort intresse bland ungdomar och seniorer. Det finns flera fina ridleder med varierad [...]

  Sommarfilmer

Dessa filmer är inspelade i Nybro kommun under våren och sommaren 2016.

  Svartbäcksmåla - handlingsplan antagen

Handlingsplan för Svartbäcksmålas utveckling antagen Ett av målen i översiktsplanen är att utveckla Svartbäcksmåla till ett centrum för naturupplevelser och [...]

  Svartbäcksmåladagen 2019

Vad kräver störst mod – att möta gladiatorn Peter Bláha i gatloppet, att dansa loss tillsammans med Tobias Karlsson eller [...]

  Värdefulla träd

Träd, framför allt ädellövträd, är viktiga livsmiljöer för ett stort antal växter och djur. Eklandskapet i Kalmar län är mycket värdefullt även i ett internationellt perspektiv.

 Utflyktsmål

Här hittar du all information om: Utflyktsmål (kategori).