Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Musikstipendium från Nyvallska musikfonden

musikinstrument gitarr och trummor på en scen

Välkommen att söka stipendium från stiftelsen Hans Nyvalls och Ingrid Hasselström Nyvalls fond senast den 1 november för innevarande år.

Ändamålet med stiftelsen är att stödja musiklivet i Nybro genom till exempel anordnande av konserter och/eller till stipendier för musikstuderande från kommunen. Det är kulturnämnden som beaktar inkomna ansökningar och delar ut stipendium.

Hur du ansöker

Din ansöka ska innehålla:

  • Ett kort personligt brev som inkluderar:
    • Dina kontaktuppgifter
    • Sökt belopp
    • Information om vad du avser att använda bidraget till
  • Ditt CV
  • Referenser

Skicka din ansökan till Lärande- och kulturförvaltningens funktionsbrevlåda barnochutildning@nybro.se senast den 1 november.

Ansökan beaktas och eventuellt stipendium beslutas om på kulturnämndens nästkommande möte, efter att ansökan inkommit. Efter beslut utbetalas stipendium enligt överenskommelse med stipendiaten.

Uppföljning

Stipendiaten ska inom rimlig tid, senast 3 år efter utbetalningen, skicka en skriftlig beskrivning av hur beviljade medel använts till funktionsbrevlådan barnochutildning@nybro.se.

Stiftelsens bakgrund och ändamål

Bundet eget kapital utgörs av en donation från Hans Nyvall och Ingrid Hasselström Nyvall i enlighet med deras testamente. Stiftelsens ändamål är att stödja musiklivet i Nybro genom till exempel anordnande av konserter och/eller till stipendier för musikstuderande från kommunen.

Donationen kom till Nybro kommun i februari 2012, stiftelsen bildades i juni 2013. Den förvaltas av Nybro kommun och kulturnämnden ansvarar för att stiftelsens ändamål främjas.

Kontakta oss

Lärande & kultur

Kontakta oss gärna för frågor inom utbildning, barnomsorg och kultur.

E-post: barnochutbildning@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000