Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Torshult och Torshultamåla kulturmiljöområde

Området präglas av ett odlingslandskap format efter laga skifte på 1840-talet. Typiska odlingsspår är stenrösen, stenmurar, hamlade träd, äldre åkrar, ängsmark och utdikade marker.

Vandringsleden Dackeleden passerar området. Vägen Torshult – Fröskelås – Kimramåla är utpekad som kulturhistoriskt värdefull väg.

Byarna tillhör det område i Kråksmåla och Bäckebo socknar som blivit känt för sin medeltida produktion av järn från sjö- och myrmalm.

Områdesbeskrivning för Torshult och Torshultamåla

Torshult och Torshultamåla, Kråksmåla socken – en del av Nybro kommuns kulturmiljöprogram

Karta

Torshult och Torshultamåla, Kråksmåla socken

Torshult, Sverige

Området präglas av ett odlingslandskap format efter laga skifte på 1840-talet. Typiska odlingsspår är stenrösen, stenmurar, hamlade träd, äldre åkrar, ängsmark och utdikade marker. Vandringsleden Dackeleden passerar området.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000